Topmenu

1 januari nieuwe Wet zorg en dwang

Ons Tweede Thuis gaat uit van het feit dat ieder mens recht heeft op vrijheid. Om zelf te bepalen wat je wilt en hoe je leeft. Eigen keuzes maken en regie over je eigen leven hebben. De vrijheid om zelf keuzes te maken zijn, net als veiligheid, belangrijk voor een goed leven. Dat geldt voor alle mensen dus ook voor cliënten van Ons Tweede Thuis. Maar hoe werkt dat dan? Hoe zorgen we ervoor dat de cliënt in vrijheid leeft maar dat we ook bescherming bieden wanneer keuzes leiden tot ernstige gevolgen. Daar is nu een nieuwe wet voor, de Wet zorg en dwang. Deze wet is bedoeld om de cliënt te beschermen in zijn of haar vrijheid en geeft daarin richtlijnen hoe je omgaat met zorg die iemand niet wil. De achterliggende behoefte van de cliënt is hierbij altijd leidend.
Kijk hieronder het filmpje van het ministerie van Volksgezondheid

 

Nee, tenzij

Per 1 januari 2020 wordt de wet Wet Zorg en Dwang ingevoerd. Deze vervangt de Wet BOPZ en is specifiek voor de Sector Gehandicaptenzorg en Ouderenzorg . De basis van deze wet: Onvrijwillige zorg ‘nee, tenzij…’

De wet en Ons Tweede Thuis

De projectgroep ‘Zorg en Dwang’ van OTT helpt bij de implementatie zodat we per 2021 de wet uitvoeren. Er verschijnen veel berichten in de media, omdat het nog niet helder is hoe de uitvoering van de wet er in het overgangsjaar uit moet komen te zien. Binnen Ons Tweede Thuis merken we dat aan een aantal organisatorische zaken nog geen concrete invulling gegeven kan worden. Echter, in lijn met de visie van Ons Tweede Thuis, vinden we het belangrijk om ons vooral op de bedoeling van de wet te richten; zo min mogelijk onvrijwillige zorg en zoveel mogelijk regie voor de cliënt. Om die reden is de projectgroep in gesprek met de teams van de locaties om te informeren hoe zij dit op hun locaties goed vorm kunnen geven. De locaties krijgen nu als eerste stap, werkvormen mee waarmee ze hun bewustwording rondom het thema (on)vrijwillige zorg en vrijheidsvergroting kunnen vergroten.

We volgen de ontwikkelingen

We focussen ons daarmee vooral op de dingen die we al wel kunnen doen en richten ons daarmee ook op de bedoeling van de wet. Parallel daaraan volgen we de ontwikkelingen op gebied van de wetgeving op de voet. In het jaar 2020 willen we jullie blijven informeren over de wet en de ervaringen daarmee in de praktijk.Meer informatie over de Wet Zorg en Dwang is te vinden op: www.dwangindezorg.nl

Comments are closed.