Topmenu

Polikliniek AVG


AVG staat voor arts verstandelijk gehandicapten, de specialist voor mensen met een verstandelijke beperking. Een verstandelijke beperking gaat vaak gepaard met specifieke gezondheidsproblemen. De AVG is de aangewezen persoon om die te onderzoeken en te behandelen of om advies te geven. De AVG heeft bovendien ervaring in het omgaan met mensen met een verstandelijke beperking.

Specifiek

Vaak is een aangepaste manier van communiceren noodzakelijk. Daarnaast presenteren mensen met een beperking hun klachten veelal op een andere manier waardoor er speciale deskundigheid vereist is om te onderzoeken wat er aan de hand is. Bepaalde syndromen hebben bijbehorende lichamelijke kenmerken en gedragskenmerken. Problemen bij mensen met een verstandelijke beperking kunnen ook voortkomen uit niet-lichamelijke of niet-genetische zaken. De AVG is van al deze onderwerpen op de hoogte en beschikt daarnaast over deskundigheid op een breed terrein van de geneeskunde.

Wat doet een AVG?

 • consultatie, advies en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking
 • periodieke screening en follow-up ondersteuning van begeleiders, ouders of familie, huisartsen en specialisten
 • zorgcoördinatie
 • behandeling in een multidisciplinair team met gedragswetenschapper en gespecialiseerde paramedici

Voor wie?

Voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Amstelland en de Meerlanden en aangrenzende gemeenten.

Bereikbaarheid

De polikliniek AVG is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Dit kan voor mensen die meer dan poliklinische zorg behoeven, betekenen dat zij zijn aangewezen op een VG-zorginstelling met 24 uurszorg of een GGZ-instelling. Te denken valt hierbij aan mensen die in een ernstige (psychiatrische) crisis verkeren, mensen met voornamelijk verslavingsproblematiek, verwardheid en/of moeilijk beheersbare agressie.

Beroepsvereniging

Bij de polikliniek AVG van Ons Tweede Thuis werken gespecialiseerde artsen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij zijn allen aangesloten bij de beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG).

Met welke vragen kunt u bij een AVG terecht?

 • epilepsie
 • ernstige obstipatie
 • etiologisch onderzoek (oorzaak verstandelijke beperking)
 • gedragsproblemen en psychiatrie
 • levensfasen en levenseinde
 • ondersteuning en second opinion bij complexe besluitvorming rond behandelbeleid, met afweging van medische, ethische en juridische aspecten
 • seksualiteit, anticonceptie en kinderwens
 • slaapstoornissen
 • slikstoornissen, reflux en recidiverende luchtweginfecties
 • spasticiteit, problemen bewegingsapparaat
 • specifieke medische controle (health watch) bij syndromen (Downsyndroom, Prader-Willi, etc.)
 • voedingsproblemen, besluitvorming rond PEG-sonde, over- en ondergewicht
 • wet- en regelgeving (BOPZ, WGBO, BIG, WMO, WLZ)
 • wilsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging
 • zintuigstoornissen (hoge prevalentie)

Kijk hier voor de folder polikliniek AVG

Er is helaas een wachttijd.

Contact