Topmenu

Belangrijke punten voor afweging veilig bezoek


Cliënten die zelfstandig wonen

De bezoekregels gelden voor cliënten vanaf 12 jaar die wonen op locaties van Ons Tweede Thuis. Er zijn ook cliënten die zelfstandig wonen, dus niet op een woonlocatie of locatie voor begeleid zelfstandig wonen van Ons Tweede Thuis. Als zij niet deelnemen aan gezamenlijke activiteiten op een locatie, geldt voor hen de algemene richtlijn van het RIVM zoals die voor iedere Nederlander geldt: maximaal drie bezoekers, ruim 1,5 meter afstand houden en blijf zo veel mogelijk thuis.

Kinderen

Kinderen onder de 12 jaar mogen bezoek ontvangen van ouders. De 1,5 meter afstand geldt niet. Er zijn wel wat richtlijnen:

 • het bezoek is bij voorkeur buiten de locatie of in een afzonderlijke ruimte
 • op afspraak
 • vaste personen komen op bezoek
 • kinderen gaan (nog) niet naar huis

Het kan voorkomen dat bezoek toch niet wenselijk is vanwege de gezondheid van een kind. 

Bezoek op woonlocaties

De regeling ‘nee, tenzij….’ blijft van kracht. Uitgangspunt is dus geen bezoek. Wel is er meer ruimte voor veilig bezoek volgens bezoekregels.

Om te bepalen of veilig bezoek mogelijk is, stellen we ons de onderstaande vragen: 

1. Kan de cliënt omgaan met de grens van 1,5 meter voor bezoek?

Wat kan een cliënt aan, sociaal-emotioneel en psychisch? Veilig bezoek is mogelijk voor cliënten die de 1,5 meter afstand kunnen hanteren. Locatiemanagers en begeleidingsteam maken hierin keuzes.
De klankbordgroep met ouders adviseerde:

 • Hanteer zoveel mogelijk hetzelfde beleid binnen Ons Tweede Thuis
 • Accepteer en waardeer de verschillen die ontstaan
 • Ontwikkel de nieuwe bezoekregeling stap voor stap.

2. Valt de cliënt binnen een van de risicogroepen:

 • Leeftijd 70 jaar en ouder
 • Kwetsbaar voor iedere vorm van infectie
 • Longproblematiek
 • Hart- en vaatziekte
 • Diabetes mellitus
 • Ernstige nieraandoening
 • Auto-immuunziekte
 • Obesitas
 • Overig, in overleg met arts verstandelijke gehandicapten.

3. Is er risico voor andere cliënten van de locatie?

De locatie, afdeling of groep besmettingsvrij houden gaat boven een verzoek om verruiming van bezoek.

4. Is het bezoek praktisch uit te voeren?

Kunnen we uitvoerbare afspraken maken: is bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand goed te bewaren of is er een goede scheiding?

5. Overige bezoekers

Eerst moeten de mogelijkheden voor bezoek van familie van de cliënt duidelijk zijn.
Daarna kijkt de locatiemanager of bezoek mogelijk is van anderen zoals kapper en pedicure.