Topmenu

Centrale Familieraad verslagen


De Cefara vergadert vier keer per jaar met de bestuurder van Ons Tweede Thuis. Het verslag van deze vergaderingen gaat naar alle familiecommissies op de locaties. Hieronder vind je een beknopt verslag van de laatste vergaderingen.

Verslag Cefara december 2016
Onder andere: overname dagcentra Heliomare, nieuw reglement klachten cliënten, evaluatie reorganisatie Ons Tweede Thuis

Verslag Cefara juni 2016
Onder andere: beheer cliëntgelden, vitaliteit en logeren

Verslag Cefara april 2016
Onder andere: electronisch cliëntendossier, beheer cliëntgelden

Verslag Cefara februari 2016
Onder andere: begroting 2016, verslag audits 2015, (wetenschappelijke) onderzoeken en trainingen

Verslag Cefara november 2015
Onder andere: privacyreglement cliëntdossier, methode van jaarplannen

Verslag Cefara september 2015
Onder andere: invoering elektronisch cliëntendossier, invoering regeling kosten dienstverlening, tussentijdse cliënttevredenheidsonderzoek, jaarrekening Ons Tweede Thuis 2014

Verslag Cefara mei 2015

Verslag Cefara maart 2015

Verslag Cefara januari 2015

Verslag Cefara november 2014

Verslag Cefara september 2014

Verslag Cefara mei 2014

Verslag Cefara maart 2014

Verslag Cefara december 2013