Topmenu

GewoonSchoon! en Sluis-Zicht gaan samenwerken

GewoonSchoon! is trots om te gaan samenwerken met woon- en dagcentrum Sluis-Zicht.
Zo kan GewoonSchoon! bijdragen aan een zinvolle dagbesteding voor cliënten van Sluiszicht. Zij gaan samen woonvoorziening Meer-Heem schoonhouden. 

GewoonSchoon! begeleidt mensen met arbeidsbeperking

GewoonSchoon! is de schoonmaakdienstverlening binnen Ons Tweede Thuis en is gespecialiseerd in het begeleiden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
GewoonSchoon! wil ook groepen binnen Ons Tweede Thuis de kans geven om mee te doen in de maatschappij of zich (verder) te ontwikkelen.
We staan er niet dagelijks bij stil, maar iedere dag voeren medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt belangrijke werkzaamheden uit bij de verschillende werkgevers.
Iedere medewerker krijgt begeleiding. We kijken steeds naar werkzaamheden die passen bij de kwaliteiten van de medewerker, zodat zij zich nuttig kunnen inzetten.
Soms kunnen medewerkers uiteindelijk doorstromen naar zelfstandige arbeidsplaatsen.
Anderen blijven zich ontwikkelen in hun huidige werk.
Dat de medewerkers aan het werk zijn bij een externe opdrachtgever, zoals de bibliotheek, verkort ook nog eens letterlijk de afstand tot de arbeidsmarkt.

Triple-C: een gewoon leven

Sluis-Zicht zet zich in voor een gewoon leven voor al hun cliënten, want dat willen we allemaal.
Maar voor veel cliënten met een (verstandelijke) beperking en gedragsproblemen is gewoon leven verre van vanzelfsprekend.
Sinds kort werken zij daarom met Triple-C, een visie en een methodiek voor begeleiding en behandeling.
Deze methode gaat om het ervaren van het gewone leven.
Een betekenisvolle daginvulling (competentieopbouw) en de samenwerking met anderen zorgt voor die ervaring!

GewoonSchoon! en Sluis-Zicht slaan dus de handen inéén en gaan samenwerken: een krachtig koppel!

Heb je ook een samenwerkings- of schoonmaakvraag? GewoonSchoon@onstweedethuis.nl of bel 0625711880

, ,

Comments are closed.