Topmenu

Ons Tweede Thuis

Informatie corona

Actueel en vaccinatie

 

 

 

Zo normaal mogelijk

Ons Tweede Thuis heeft als uitgangspunt: ‘zo normaal mogelijk’.
Dat betekent slim maatwerk bij besmettingen op een locatie, volgens de richtlijnen van het RIVM. En altijd gelden de basisregels voor iedereen om besmetting te voorkomen.

Laatste nieuws

13 april 2021

In de persconferentie van 13 april kondigde minister president Rutte aan dat de huidige lockdown en de avondklok van kracht blijven tot en met 28 april a.s. Op 20 april is een volgende persconferentie waarin wordt gezegd wat er na 28 april mogelijk is.

 

Lockdown duurt tot en met 28 april 2021

Avondklok

De medewerkers van Ons Tweede Thuis zijn in het bezit van een werkgeversverklaring.

Bezoekregels 

In de kamerbrief van 8 maart kondigde minister de Jonge aan dat er in de ouderenzorg vanaf 16 maart 2 bezoekers mogelijk zijn per dag als het gaat om bewoners die twee keer gevaccineerd zijn. Onze bezoekregels willen we gelijk houden met die van de ouderenzorg. En daarom geldt vanaf dinsdag 16 maart twee bezoekers per cliënt per dag mogelijk zijn. We maken hierin geen onderscheid tussen wel of niet gevaccineerde cliënten. Omdat dit praktisch niet uitvoerbaar is en we het belang van 1 duidelijke regel voor de hele organisatie voorop stellen.  Uiteraard is het wel van belang dat de bezoekregels en de corona preventie maatregelen strikt blijven gelden.

Testen

Vanaf 1 april gaan we alleen nog cliënten die wonen bij Ons Tweede Thuis zelf testen . Medewerkers kunnen vanaf 1 april terecht bij de teststraten van de GGD. De GGD is op volle sterkte met testen dus er is geen verschil meer in snelheid van testen. En ook is de GGD verder in de uitwerking en inzet van sneltesten.

Vaccinatie

Cliënten die bij ons wonen zijn reeds 2 x geprikt. Veel medewerkers hebben al een eerste prik gehad of hebben de afspraak staan hiervoor. Vaccinatie is een vrije keuze.

Vaccinatie cliënten

Inmiddels alle cliënten die bij Ons Tweede Thuis wonen gevaccineerd voor de eerste prik. Als ze dit zelf willen natuurlijk. Het merendeel van de cliënten die bij ons wonen is al 2 x geprikt. Cliënten die alleen dagbesteding hebben of ambulante ondersteuning krijgen, krijgen een oproep via de huisarts of rechtstreeks een uitnodiging van de rijksoverheid.

Voorbereiden op vaccinatie 

Iedereen kiest zelf voor wel of niet vaccineren.  De medewerkers van Ons Tweede Thuis respecteren elke beslissing. We registreren in het elektronisch cliëntendossier of iemand wel of geen toestemming geeft voor vaccinatie. We inventariseren zorgvuldig of er medische of andere redenen zijn om (nog) niet te vaccineren. Dit stemmen we ook af met de huisarts.  Het corona-vaccin bestaat uit twee prikken. Tussen de twee prikken zitten drie weken. Je krijgt de prik in de bovenarm en na het prikken kan de plek op de bovenarm rood en gevoelig zijn. Na het vaccineren moeten we ons nog steeds aan de corona regels houden. Dus gebruik een mondkapje, houd afstand, blijf handen wassen en bij klachten thuisblijven en testen.

Tijdlijn vaccineren

De Rijksoverheid heeft een handige tijdlijn gemaakt 

Hier kun je zien:

 • welke groep krijgt welk vaccin
 • wanneer start waarschijnlijk de vaccinatie per groep.

Waar vind ik betrouwbare informatie over corona-vaccinatie?

 • Op deze pagina van de site van Ons Tweede Thuis vind je altijd de meest actuele informatie.
 • Ook verwijzen we naar  de website van de Rijksoverheid: www.coronavaccinatie.nl. Op deze site vind je de informatie over de verschillende vaccins en de volgorde van vaccineren. Je vindt daar ook antwoorden te vinden op veel-gestelde vragen. Mensen die mogelijk nog twijfelen over vaccinatie, vinden er informatie die nodig is om een goed geïnformeerde keuze te maken.

Informatie over vaccinatie in begrijpelijke taal

Klik hier voor informatie in begrijpelijke taal.

Klik hier voor veel-gestelde vragen vaccinatie cliënten. 

 

 

Veel-gestelde vragen over corona-vaccinatie

Klik hier voor veel-gestelde vragen over corona vaccinatie.

Klik hier voor veel-gestelde vragen vaccinatie cliënten. 

Vaccinatie medewerkers

Klik hier voor informatie vaccinatie medewerkers

Filmpje met uitleg over corona-vaccin

Klik hier voor een filmpje  met uitleg over het vaccin.

Alles rond corona

Corona besmettingen

Update maand april 

12 medewerkers en 9 cliënten

Deze besmettingen zijn verdeeld over verschillende locaties.

Uiteraard is het belangrijk dat we ons allemaal nauwlettend aan de maatregelen houden: goed gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een medisch mondkapje dragen voor medewerkers in de werksituatie (ook in de pauzes). Ditzelfde geldt voor bezoekers en vrijwilligers, afstand bewaken, regelmatig de handen wassen en bij klachten laten testen. Bij een besmetting op de locatie is de locatiemanager de persoon die alle betrokkenen op de locatie zelf informeert en met hen deelt welke passende extra maatregelen gelden.

 

Preventiekaart Ons Tweede Thuis

In de preventiekaart staat per onderdeel beschreven welke regels gelden om  cliënten, medewerkers en andere betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen tegen corona. Het is belangrijk dat we ons aan de preventiemaatregelen houden om een ieder zo goed mogelijk te beschermen tegen corona en de Britse variant. Hier vind je de preventiekaart van Ons Tweede Thuis die minimaal geldt tot 30 maart 2021.

Corona-nieuwsbrief

Iedere twee weken komt er een corona-nieuwsbrief uit voor medewerkers, cliënten en familie.

Klik hier voor de corona-nieuwsbrief.

Mondkapjesplicht per 1 december 2020

Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare publieke ruimtes. Dat geldt dus ook voor veel van onze cliënten als ze bijvoorbeeld boodschappen gaan doen.

Waar moet ik een mondkapje op?

Een mondkapje is verplicht op de volgende plekken:

Uitzonderingen voor dragen mondkapje

Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Dit geldt voor een kleine groep mensen die ondersteuning krijgt van Ons Tweede Thuis. Mocht dit het geval zijn dan geldt het volgende:

Het kan zijn dat een cliënt in de uitzondering valt en dus geen mondkapje hoeft te dragen. Dan heeft de cliënt wel een bewijs nodig hiervoor. Dit bewijs kan de locatiemanager afgeven na nauw overleg met cliënt, begeleider en familie.

Medisch mondkapje voor medewerkers op de locatie

Bij Ons Tweede Thuis dragen medewerkers een medisch mondkapje op de locaties, zo ook onze bezoekers en onze vrijwilligers. Het juist dragen van een medisch mondkapje voorkomt kans op besmetting.

Cliënten dragen in hun eigen woning en dagbestedingsplek geen mondkapje, tenzij ze dit zelf willen.

Op sommige locaties, denk aan appartement wonen dragen de cliënten wel een mondkapje op bijvoorbeeld de gangen. Deze informatie deelt de locatie zelf met de bewoners. En dit kan dus per locatie verschillen.

Bezoek

Vanaf 16 maart is het uitgangspunt 2 bezoekers per cliënt per dag. We maken daar samen met cliënt, familie en verwanten concrete afspraken. Bezoekers dragen preventief een medisch mondkapje te dragen. Algemene bezoekregels:

 • Bezoek is voor iedere cliënt mogelijk
 • Per cliënt zijn 2 bezoekers per dag mogelijk
 • 1,5 afstand bewaren tot elkaar is de belangrijkste regel
 • Bezoek is op afspraak
 • Bezoekers zijn klachtenvrij
 • Bezoek komt niet in de buurt van andere cliënten en blijft op 1,5 meter van medewerkers en vice versa
 • Bij voorkeur vindt bezoek plaats in de eigen ruimte van de bewoner of buiten. De ruimte maken we na het bezoek schoon
 • Bezoekers gebruiken sanitair dat de begeleiding heeft aangewezen. Dit sanitair maken we na bezoek schoon
 • Bezoekers maken geen gebruik van gemeenschappelijke ruimtes zoals een keuken

Dit kan alleen als er geen besmettingen met het coronavirus zijn.
Als er op een locatie een coronabesmetting is, kijken we met elkaar welke maatregelen nodig zijn.
Steeds met als doel het goede leven van cliënten. En daarbij hebben cliënten, familie en medewerkers allemaal een belangrijke stem.

Testbeleid

Teststraat Ons Tweede Thuis

Het is zeker in de zorg heel belangrijk dat we snel weten of iemand met klachten Corona heeft of niet.

We kunnen dan snel maatregelen nemen als dat nodig is. Cliënten die bij ons wonen, test ons eigen testteam, in hun eigen woonomgeving. Het is het streven dat de testuitslag voor zowel cliënten als medewerkers diezelfde avond of soms de ochtend erna bekend is via het Streeklab Haarlem op doordeweekse dagen.

Cliënten op de dagbesteding/kinderdienstencentra en cliënten die ambulante ondersteuning ontvangen, laten zich in principe testen via de GGD. Mocht dit problemen opleveren, dan kan de locatiemanager met de verpleegkundigen contact opnemen.

Basisregels voor iedereen

 • Gebruik altijd en overal je gezond verstand om besmetting van jezelf en anderen te voorkomen.
 • Hou anderhalve meter afstand van elkaar, dat zijn twee grote stappen
 • Vermijd drukte
 • Blijf thuis met klachten
 • Was je handen regelmatig met water en zeep en droog af met papieren handdoekjes
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, wend je hoofd af als een ander hoest of niest
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct in de prullenmand.

Bron: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, overheid, RIVM, GHOR en onze eigen ervaringen en inzichten.
We stemmen steeds af met vertegenwoordigers van ouders en familie van Ons Tweede Thuis.
Als de inzichten veranderen, stellen we onze richtlijnen bij.

Blog van de bestuurder, Roel de Bruijn

Roel deelt in zijn blog voor familie en verwanten wat hem bezighoudt in deze corona tijden. Klik hier om zijn blog te lezen.

 

Contact

Heb je vragen? Mail dan het Coronateam.
Het Coronateam is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via email tussen 09.00 - 17.00 uur.

Dienstencentrum

Ons Dienstencentrum is bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur.
Heb je ons nodig, mail naar info@onstweedethuis.nl of bel 0297-353800.

Media en perscontact

Voor pers: neem telefonisch contact op met Mariska van Woensel: 06 46 60 35 35.