Topmenu

Opstap(je): taal- en opvoedingsprogramma


Als je peuter of kleuter een achterstand in de (taal)ontwikkeling heeft, is het belangrijk om hem extra te stimuleren. Als er meer nodig is dan je zelf thuis kunt doen, kan het consultatiebureau eventueel doorverwijzen. Bijvoorbeeld naar een taal- en opvoedingsprogramma als Opstap(je) dat Ons Tweede Thuis in Amstelveen en Aalsmeer uitvoert. 

Opstap(je): taal- en opvoedingsprogramma

Opstapje voor kinderen van twee tot vier jaar

Opstapje is een programma voor kinderen van twee tot vier jaar en hun ouders. Zij hebben een taalachterstand of lopen het risico op een taalachterstand. Doel van Opstapje is een betere aansluiting op de basisschool. Eén keer in de twee of drie weken komt er een medewerker bij je thuis. Zij begeleidt je bij het uitvoeren van allerlei speelse activiteiten met je kind. De activiteiten helpen om je kind voor te bereiden op groep 1 van de basisschool. Het programma duurt twee jaar. Opstapje stimuleert de ontwikkeling van je kind en vergroot de interactie tussen jou en je kind. 

De ouders die meedoen met Opstap(je) komen vier keer per schooljaar bij elkaar. Zij spreken over thema’s die te maken hebben met opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen.
We hebben een paar vuistregels:

  • kijk en luister naar je kind
  • volg je kind
  • praat met je kind
  • moedig je kind aan
  • bied je kind structuur

Voor de kinderen die meekomen naar de bijeenkomst, is opvang mogelijk.

Opstap voor kinderen van vier tot zes jaar

Bij Opstap bereiden kinderen van vier tot zes jaar zich spelenderwijs voor op groep 3 van de basisschool. Onze medewerker komt één keer in de twee of drie weken bij je thuis. Je kunt ook deelnemen aan een groep. Zij laat je zien hoe je samen met je kind de activiteiten kunt uitvoeren. We kijken steeds wat haalbaar is voor je gezin maar verwachten dat je actief mee doet.

De ouders die meedoen met Opstap komen vier keer per schooljaar onder schooltijd bij elkaar. Je krijgt bij die bijeenkomsten tips en adviezen over hoe je je kind kunt stimuleren en hoe je het kunt ondersteunen bij het leren thuis en op school. Je leert op een positieve manier ingaan op de signalen van je kind. En om het leerplezier van je kind te bevorderen. Voor de broertjes en zusjes die meekomen naar de bijeenkomst, is opvang geregeld.

Aanmelden

Als je denkt dat je kind een taalachterstand heeft of een achterstand in de sociaal-emotionele ontwikkeling, vertel dit dan aan het consultatiebureau of de schoolarts. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige bekijkt of er extra ondersteuning nodig is via Opstap(je). Je krijgt dan een verwijsbrief die je moet ondertekenen.

Als je een verwijzing hebt voor Opstap(je) kun je de brief sturen naar:
Ons Tweede Thuis
Coördinator Opstap(je)
Boslaan 25
2132 RJ Hoofddorp
06 12919324
a.schipper@onstweedethuis.nl
Wij nemen daarna telefonisch contact met je op. Onze medewerker komt daarna bij je thuis voor een kennismakingsgesprek.

Vragen

Wil je meer weten, neem dan contact op met onze coördinator (zie hierboven voor de gegevens).