Topmenu

Woon- en logeerhuis De Marius Meijboom

Hoe wij werken

Hoe wij werken

Op de Marius Meijboom hangt er een huiselijke sfeer. Dit vinden we belangrijk. Er wordt dagelijks gekookt in de grote open keuken en met elkaar gegeten aan de grote tafel. Er is veel aandacht voor het lichamelijk welbevinden en een waardevolle, leuke invulling van de dag, dit zorgt voor een dynamische werkomgeving. Er wordt in kleine stappen gewerkt aan de ontwikkeling van de bewoners. Als je op de groep bent dan voel je het; hier kun je elke dag een bijdrage leven aan het goede leven van de bewoners. De bewoners leren ons om met volledige aandacht, kwetsbaar en nieuwsgierig het contact aan te gaan. Dat begint met elke dag opnieuw samen de dag starten met een lach!

Methodes

Het LACCS programma en het Programma perspectief zijn beide programma's die wij hebben opgenomen in de methodische cyclus en in ons dagelijks werken. Een goede samenwerking tussen ouders/familie en de zorgprofessionals is daarbij onmisbaar.

Programma Perspectief: Deze methode vraagt van iedereen die betrokken is bij kinderen en volwassenen met (Z)EMB dat er gehandeld en gewerkt wordt vanuit een gedeelde visie: we vinden dat kinderen en volwassenen met (Z)EMB recht hebben op een zo optimaal mogelijke ontplooiing en regie op het eigen leven. Wij vinden de begeleiding van de mensen die bij ons wonen uitdagend en avontuurlijk en dat avontuur gaan we graag aan. En ook al gaat dat niet altijd zonder hobbels en bobbels, we leren er heel veel van.

We streven naar een goed leven voor onze bewoners. Met het LACCS-programma geven wij dit vorm. Het geeft ons de handvatten die je als begeleider nodig hebt. Waarmee je daadwerkelijk het verschil kan maken voor mensen met (Z)EMB.

Het LACCS-programma heeft 5 gebieden opgesteld, deze 5 gebieden gaan over menselijke behoeften die wij allemaal hebben (Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding). Het LACCS-programma helpt ons om - met de opgestelde waarden - in gesprek te zijn met alle betrokkenen over hoe goed het voor elkaar is in het leven van de bewoner. Pakken onze intenties goed uit, sluiten we wel goed aan of moeten we het anders doen?

Het ontwikkelingsdenken (onderdeel van het LACCS- programma) is ontwikkeld om goed aan te kunnen sluiten bij mensen met (Z)EMB. Wat snapt hij wel en wat niet? Hoe beleeft hij de wereld? Wat kan en mag je van hem verwachten? En wat betekent dit? Deze kennis heb je nodig om écht te kunnen bijdragen aan zijn leven.

Belangrijke rol voor ouders

Ouders spelen in het leven van onze bewoners een belangrijke, centrale rol. De relatie tussen mensen en het onderlinge contact ligt aan het de basis van beide programma's en hun betrokkenheid is groot. We zijn heel alert in het delen van geluksmomenten met ouders, bijvoorbeeld via FaceTime of met een foto of filmpje via Whatsapp. We ontvangen dit ook graag terug, met de beelden van thuis leren wij de bewoner en zijn familie weer beter kennen. Maar ook in praktische zin wordt er veel kennis uitgewisseld. Ouders kennen hun kind het beste, en daarom vragen wij ze vaak om mee te denken over vragen die wij hebben in de begeleiding. We hebben samen met ouders de 'samen zien-app' ontwikkeld die faciliteert in het meedenken over zulke vraagstukken. Meer informatie over onze visie op dit gebied, lees je in het interview dat onze collega Tessa Siepe hierover gaf aan de VGN.

Ga terug naar de hoofdpagina