Topmenu

Arbeidstraining


De Morgenster kan voor jou ook een opstap naar (betaald) werk zijn. Bij arbeidstraining werken we aan arbeidsvaardigheden en een goede werkhouding. Bijvoorbeeld door je kennis te verbreden of door je te specialiseren, en door trainingen op sociaal en emotioneel gebied. We ontwikkelen daarvoor zelf trainingen.

Op De Morgenster simuleren we werksituaties. Verder kun je stage lopen binnen het werkveld. Zo werken we met elkaar toe naar een reguliere baan. Daarbij werken we eventueel samen met een re-integratiebedrijf.