Topmenu

Participatie


Wil je graag meedoen in de samenleving en van waarde zijn voor anderen? De Morgenster zoekt actief mogelijkheden voor cliënten om te participeren. Zo helpen wij wekelijks bij de voedselbank en we geven ouderen advies of hulp bij het gebruik van hun laptop, tablet of smartphone. Er zijn kortlopende projecten waar je aan deel kunt nemen. Door de intensieve samenwerking met welzijnsorganisaties leer je vaak van alles. En het is nog erg leuk ook.