Topmenu

Nieuws over het Coronavirus

De situatie op landelijk niveau kan natuurlijk snel veranderen. In dat geval komen we zo spoedig mogelijk met goed afgestemde informatie vanuit Ons Tweede Thuis. 

Ons Tweede Thuis volgt nauwgezet de adviezen van het RIVM en de volgende maatregelen gelden:

 

Voor alle situaties geldt

Gebruik je gezond verstand om besmetting van jezelf, je collega’s en je cliënten te voorkomen. 

Privésfeer medewerkers

 • in de privésfeer vragen wij onze medewerkers extra alert te zijn en geen onnodige risico’s te lopen op besmetting met het Coronavirus. We verwachten dat  alle medewerkers de komende tijd extra hard nodig zijn voor de zorgcontinuïteit aan onze cliënten.

 • het advies is om niet naar het buitenland te reizen.  

Bezoek, uitjes en evenementen

 • We vragen iedereen terughoudend te zijn met bezoek van buiten de locatie, uitgezonderd zeer directe en/of belangrijke verwanten, mits natuurlijk geen verkoudheid, hoesten, niezen of koorts.  
 • Wij hanteren zo min mogelijk samenkomen van grote groepen en beperken sociale contacten om besmetting te voorkomen.
 • Wij annuleren deelname aan alle evenementen, bijeenkomsten, groepsuitjes, gezamenlijke sport en groepsgewijze vrijetijdsbesteding.

Afspraken met de vervoerders 

 • De bus begeleider/chauffeur draagt de cliënt voor de deur over aan de begeleiders. Voorlopig brengt begeleider/chauffeur cliënt niet naar de groep. 
 • Als cliënt ziek wordt op locatie en cliënt moet naar huis gebracht worden dan is de afspraak dat vervoerder cliënt ophaalt en zonder medereizigers naar huis brengt. En er is passende afstand tussen bestuurder en zieke. Bestuurder heeft beschermingsmiddelen.
 • Bus begeleider/chauffeur drinkt tot nader order geen koffie op de locaties

Inzet vrijwilligers

 • Vrijwilligers zijn van vitaal belang voor de kwaliteit van zorg voor onze cliënten. We laten in principe de inzet van hen doorgaan en hanteren hierbij dat de vrijwilliger helemaal klachtenvrij moet zijn.  En we wegen de inzet zorgvuldig af bij kwetsbare cliënten. 

Over de continuïteit van de zorg

 • We doen met elkaar ons best om de zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen voor onze cliënten.
 • ​​​​​​​Ook doet de overheid een oproep om alle zorgmedewerkers zo lang mogelijk door te werken. En alleen met klachten van verkoudheid en koorts niet te werken. 

 

Wat is het Coronavirus? 

Het Coronavirus een griepvirus. Het is net als andere griepvirussen besmettelijk. De kans dat mensen in Nederland met een verkoudheid of longklachten besmet zijn met het nieuwe coronavirus, is echter nog steeds klein. De kans is veel groter dat het een gewone griep is of een ander verkoudheidsvirus. Bekijk hier het actuele overzicht van de verspreiding.

Wat zijn de symptomen?

De verschijnselen van een infectie met het Coronavirus zijn hetzelfde als een ‘gewone’ griep. Koorts, temperatuur boven de 38 graden, klachten van de luchtwegen, niezen, verkoudheid, hoesten en benauwdheid. 

Coronavirus of gewone griep? 

Heb je het vermoeden dat je het coronavirus hebt? Blijf thuis en bel de huisarts. 

Wat kun je zelf doen om verspreiding van het virus te voorkomen? 

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel:

 • in alle zorgorganisatie spreken we af dat we geen handen meer schudden
 • was je handen regelmatig met water en zeep en droog af met papieren handdoekjes
 • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • wend je hoofd af als een ander hoest of niest
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct in de prullenmand.

Informatie op onze locaties

Via onze locaties, zowel wonen als dagbesteding, verspreiden wij de laatste informatie. 

 

Heb je vragen waarop je het antwoord niet vindt?

Bereikbaarheid Coronateam  Ons Tweede Thuis 0.700 – 22. 00 uur (ook in weekend) 

Ons Tweede Thuis heeft een speciaal team samengesteld dat zorgt dat onze organisatie zo goed mogelijk voorbereid is op het coronavirus. Dit doen we in nauw overleg met instanties als de GGD, RIVM en de GHOR. Het doel van het huidige beleid van de overheid is om verspreiding binnen Nederland zo klein mogelijk te houden.

 

Comments are closed.