Topmenu

Routekaart corona Ons Tweede Thuis


Tot en met 14 januari 2022 gaat Nederland in een strenge lockdown om besmettingen van het coronavirus tegen te gaan. Wij hebben de landelijke maatregelen vertaald naar de algemene regels voor Ons Tweede Thuis. Hierin volgen we het beleid dat we de zorg en ondersteuning zo maximaal mogelijk willen blijven voortzetten, zowel qua dagbesteding als behandeling maar op een zo veilig mogelijke manier. Specifieke locatie informatie deelt de locatie zelf met cliënten, ouders/verwanten, vrijwilligers en andere betrokkenen op de locatie.

Deze maatregelen gelden tot en met 14 januari 2022. We volgen zowel de landelijke als regionale maatregelen. Tussentijdse aanpassingen zijn mogelijk en dan volgt er bericht.

Handige PDF met de routekaart

Algemene regels/aanscherpingen 20 december t/m 14 januari 2022

 1. medewerkers en cliënten houden zich aan de basisregels 
 2. alle cliënten zijn welkom voor opvang overdag (KDC, SBSO, dagbesteding). 
 3. bij enige vorm van klachten, blijf je thuis en laat je je testen
 4. er zal extra gelet worden op veilig werken en hygiëne, dit wordt per locatie zelf ingericht
 5. mocht de cliënt liever thuis willen blijven in deze lockdown, omdat de cliënt zich hier beter bij voelt (of de ouders), dan begrijpen we dat en is dat mogelijk. 

Basisregels

 1. Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
 2. Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 3. 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
 4. Schud geen handen.
 5. Was vaak en goed je handen.
 6. Hoest en nies in je elleboog.
 7. Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

SBSO

De SBSO blijft open en we sluiten aan bij de beslissingen van het speciaal onderwijs. Dit houdt concreet in dat er maandag 20 december gekeken wordt wat de haalbaarheid is van open blijven, op welke tijden de SBSO’s open zijn en voor welke kinderen de opvang mogelijk is. Vooralsnog geldt deze beslissing tot 9 januari 2021. 

KDC

De KDC’s zijn open. Als het kind thuis kan blijven of een deel van de week, dan adviseren we dat. Het is een ingewikkelde afweging: zorg door laten gaan aan kwetsbare kinderen/de gezinnen ontlasten en veilig werken voor de medewerkers. Als ouders kinderen zelf kunnen brengen en halen heeft dat de voorkeur. 

Dagbesteding/werk 

Dagbesteding en/of werklocaties blijven open. Als ouders, partner of mantelzorger de cliënt zelf kan brengen en halen heeft dat de voorkeur. De locatiemanager neemt de aankomende dagen de tijd om met het coronateam op locatie af te stemmen of werken in bubbels nodig en mogelijk is.

Logeren

Logeren bij Ons Tweede Thuis gaat waar mogelijk door in overleg met de locatiemanager. Zowel de cliënt zelf als de huisgenoten van het woonadres zijn klachtenvrij en niet in quarantaine.

Ambulante zorg

Begeleiding bij de cliënt thuis gaat door, behalve als de situatie bij de thuis, aanleiding geeft om een alternatief te zoeken. De ambulant begeleider stemt die keuze af met de locatiemanager. De medewerker draagt een medisch mondkapje en houdt 1,5 m afstand.

Kinderboerderijen en winkels van Ons Tweede Thuis

Kinderboerderijen en winkels zijn gesloten voor publiek. Dagbesteding op deze plekken gaat wel door voor de cliënten.

Behandelingen

Noodzakelijke behandelingen kunnen met inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen fysiek plaatsvinden. Indien het een passend alternatief is, kunnen we in overleg voor behandeling op afstand kiezen.

Medisch mondkapje

Op locaties van Ons Tweede Thuis dragen zowel medewerkers als vrijwilligers, leerlingen, stagiaires en bezoekers een medisch mondkapje. Op specifieke locaties kunnen extra of andere afspraken gelden, de locatie deelt deze informatie. Ook ambulante begeleiders dragen een mondkapje bij thuisbezoek.

Bezoek op de locatie

Algemeen
Iedere cliënt kan bezoek ontvangen. Zowel cliënt als bezoek zijn op dat moment klachtenvrij. Per dag, per cliënt is het bezoek beperkt tot 2 personen. Bij voorkeur gaat het bezoek een rondje wandelen buiten en/of verblijft het bezoek op de kamer van de cliënt. Het is aan te raden om op de kamer afstand te houden of een medisch mondkapje te dragen. Bezoekers houden op de gangen anderhalve meter afstand en dragen preventief een medisch mondkapje en komen bij voorkeur niet in de algemene ruimtes, behalve als daar afspraken over zijn t.b.v. vrijwilligers inzet.

Appartement wonen/extramuraal wonen
Per dag mag de bewoner 2 bezoekers ontvangen. Het bezoek draagt in openbare ruimtes zoals de gang of galerij preventief een mondkapje. Bij het betreden van het appartement houdt de bezoeker anderhalve meter afstand.

Uitzondering: op 24, 25 en 26 december mag de cliënt thuis maximaal 4 personen ontvangen. Ook tijdens de jaarwisseling. Bespreek met de cliënt of dit verstandig is, als de woning van de cliënt klein is.

Vrijwilligers, leerlingen en stagiaires

Vrijwilligers, leerlingen en stagiaires komen op de locaties en dragen een medisch mondkapje.

Naar buiten gaan/wandelen

Een begeleider mag met 1 groep cliënten buiten wandelen, zij worden gezien als 1 huishouden (bubbel). 

Bij appartement wonen gelden de landelijke richtlijnen van maximaal 2 personen samen buiten, dus naast de bewoner 1 andere persoon.

Vervoer door/binnen Ons Tweede Thuis 

Alle reizigers dragen een medisch mondkapje, indien mogelijk. Hiermee zetten we huidige beleid voort. 


Reizen

Reis zo min mogelijk, reis alleen als het noodzakelijk is.

Sport

Sporten mag alleen of samen met 1 andere persoon en alleen buiten. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder. Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten.