Topmenu

Als ouders heb je invloed

Esther Janssen: “Ik ga iedere week wel een keer naar De Zevenster om de begeleidsters even persoonlijk te spreken. Koen woont op wooncentrum De Ring, dus daar gaat hij meestal heen vanuit De Zevenster. Op woensdag haal ik hem zelf op en dan kan ik gelijk de begeleiding spreken.

Dat praat toch makkelijker dan door de telefoon of dat je mailt of in het schriftje schrijft. In een persoonlijk contact zeg je meer, je leert elkaar beter kennen waardoor je weer eerder iets durft te zeggen als het niet lekker loopt.

Het schriftje dat kinderen mee naar huis krijgen en waar de begeleiding in schrijft hoe het ging, is wel erg handig. Je weet het dan meteen als er iets gebeurd is overdag. Je kunt daar ook heel praktische dingen in schrijven bijvoorbeeld dat je kind de volgende dag naar de tandarts moet. Als een kind medicijnen gebruikt, wordt dat bijgehouden in het schriftje.

Invloed als ouder

We hebben ieder jaar op De Zevenster een bespreking van het persoonlijk ontwikkelingsplan, dat elk kind heeft. Dat hebben we ook op De Ring. Bij deze besprekingen zijn de beide persoonlijk begeleiders van Koen aanwezig (dus van de woning en van het kinderdagcentrum), plus de gedragsdeskundige en wij als ouders. We bespreken hoe het met Koen gaat op verschillende gebieden bijvoorbeeld medisch, qua gedrag, welke werkpunten er zijn. Als ouder heb ik net zo goed inbreng als de begeleiders. Vaak komen we tot hetzelfde. Ik heb ook wel eens iets tegengehouden. De begeleiding wilde graag dat Koen leerde eten in de groep, hij at altijd alleen. Ik zag dat niet zitten. Het is voor mij belangrijk dát hij eet, niet dat hij per se in de groep eet. Maar ik stemde ermee in dat zij het eens gingen proberen, als het niet zou lukken dan moesten ze er weer mee stoppen. Even hard gezegd: het is mijn kind en ik bepaal. Na drie dagen strandde het project. Maar iets anders: Koen is zindelijk geworden doordat de begeleiding dat wilde proberen en het is gelukt, dat had ik nou nooit gedacht.

Luisteren

Het loopt allemaal lekker. We luisteren naar elkaar, de begeleiding naar mij en ik als ouder naar hen. Mijn punt voor Koen is altijd communicatie. In de groep werken ze nu met picto’s, bijvoorbeeld om de structuur van de dag aan te geven. Koen pakte dat heel snel op. Als ouders heb je wel invloed, door binnen te lopen op het kinderdagcentrum en even met de begeleiding te praten of in de besprekingen van het ontwikkelingsplan.

Als er iets is, bel ik op en dan gaan we met de begeleiding en orthopedagoog om de tafel zitten. Verder zit ik in de oudercommissie, op die manier hebben we ook invloed. We vertegenwoordigen alle ouders en één van ons zit ook in de Centrale Familieraad. We hebben zes keer per jaar een gesprek met de clustermanager en denken bijvoorbeeld mee over de werkplannen van De Zevenster of over vacatures of ouderraadpleging. Iedere maand brengen we een nieuwsbrief uit, nu digitaal. Verder organiseren we activiteiten zoals een zomerfeest of rommelmarkt. We denken en helpen mee met de ouderavonden. Laatst heb ik zelf op zo’n ouderavond een workshop verzorgd over ‘Kind uit huis’. Gewoon ervaringen delen, daar gaat het om op die avonden. Informeel andere ouders zien en spreken. Voor ouders is het heel wat als hun kind uit huis gaat, dan is het fijn om van andere ouders te horen hoe zij dat ervaren hebben.

Ondersteuning thuis

Het nieuwe kinderdagcentrum in Haarlem De Wollewei geeft straks ook ondersteuning thuis. Dat kun je nu ook krijgen als gezin maar nu loopt het over verschillende schijven. Het voordeel van De Wollewei is dat het allemaal bij elkaar zit, er kan meer overzicht zijn, de lijnen zijn korter. Bovendien is de drempel naar een kinderdagcentrum misschien lager als je al vanuit dat kinderdagcentrum thuisondersteuning of hulp bij de opvoeding hebt gehad. Als je met een klein hummeltje aan je hand op een kinderdagcentrum komt en daar zoveel kinderen, ook grote kinderen, met een handicap ziet, is dat behoorlijk confronterend.

Welkom

O ja, ouders zijn altijd welkom als hun kind jarig is, ik kom dan altijd met een grote taart aanzetten. En met Sinterklaasfeest mogen ouders komen. Ieder jaar of om het jaar is er trouwens een brusjesdag, voor broertjes en zusjes. We hebben, omdat daar vraag naar was bij ouders, De Zevenster op één zondag van de maand opengesteld. Dan is er geen begeleiding bij maar ieder gezin kan inschrijven om een uur gebruik te maken van faciliteiten. Er is hier een aangepast zwembad, een veilige tuin om te spelen. Dat geeft wel weer hoe ouders en begeleiding met elkaar omgaan: als ouders een vraag hebben, dan wordt daar serieus naar gekeken. Ik ben er erg blij mee.”

Eerder verschenen in Ons Tweede Thuis Magazine

Comments are closed.