Topmenu

Verwijsindex


Wij werken met de Verwijsindex. Professionals die betrokken zijn bij een kind of jongere tot 23 jaar, kunnen een kind registreren in de Verwijsindex. Door dit digitale systeem kunnen professionals elkaar sneller vinden. Dit leidt tot betere afstemming en samenwerking met elkaar en met de ouders/verzorgers en het kind of de jongere.

In de Verwijsindex staan alleen naam, adres en geboortedatum van het kind of de jongere, gekoppeld aan de contactgegevens van de professional. Er staat geen inhoudelijke informatie in.

Onze medewerkers informeren ouders/verzorgers en de jongere over de registratie in de Verwijsindex. Bij overleg met andere professionals vragen wij toestemming aan ouders/verzorgers en jongere om informatie te delen.

Wij voldoen hiermee aan de Jeugdwet en de richtlijnen van de gemeenten in onze regio.