Topmenu

Wet zorg en dwang


Eigen keuzes maken, regie over je eigen leven hebben.
Het is de basis voor je gevoel van vrijheid, eigenwaarde en veiligheid.
Een mooi uitgangspunt, maar in de praktijk is het soms noodzakelijk om zorg te geven die iemand niet wil.
Bijvoorbeeld omdat het moeilijk is om eigen keuzes te maken.
Of omdat er gevaar dreigt als begeleiders niet ingrijpen.
Dat noemen we ‘onvrijwillige zorg’.

Daar is nu een nieuwe wet voor, de Wet zorg en dwang.
In deze wet staat wanneer je onvrijwillige zorg mag toepassen.
De wet helpt om heel bewust te kijken naar onvrijwillige zorg.
De wet motiveert ook om te zoeken naar zorg die iemand vrijwillig ontvangt, dus minder onvrijwillige zorg. 

De kern van de Wet zorg en dwang past goed bij de visie van Ons Tweede Thuis.
We kijken zelfbewust of we iemand niet te veel in zijn vrijheid beperken.
We verbinden ons met elkaar in de driehoek cliënt-familie-begeleider om de best mogelijke en gewenste zorg te bieden.
We zijn kwetsbaar in de gesprekken die we met elkaar voeren en in de risico’s die we nemen door vrijheid te vergroten.
Begeleiders, familie en cliënten moeten lef hebben om oude patronen los te laten, te experimenteren en probeerruimte te geven.
Onze kracht is dat we vrijheidsvergroting samen doen.

Klik hier voor onze folder Wet zorg en dwang.

Cliëntvertrouwenspersoon Wzd

Heb je vragen of klachten over de Wet zorg en dwang?
Stel ze dan aan je persoonlijk begeleider.
Een vertrouwenspersoon kan jou of je vertegenwoordiger ondersteunen.
Dat is een onafhankelijke vertrouwenspersoon Wet zorg en Dwang van Zorgstem.
Je persoonlijk begeleider kan je hier ook meer over vertellen.
De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk.

Je kunt met de vertrouwenspersoon praten over (onvrijwillige) zorg:

  • Als je een vraag of wens hebt over de zorg.
  • Als je het ergens niet mee eens bent.
  • Als je advies of bijstand nodig hebt.
  • Als je een probleem hebt en je durft dat aan niemand te vertellen.
  • Als je niet tevreden bent over de zorg.

Contactgegevens
Algemeen nummer Zorgstem: 088 678 1000
i.awondatu@zorgstem.nl
c.klaasing@zorgstem.nl
De persoonlijk begeleiders kunnen je vertellen wie vertrouwenspersoon voor de Wet zorg en dwang is voor jouw locatie.

Klacht

Wil je een klacht indienen bij een externe klachtencommissie.
Neem dan contact op via www.kcoz.nl

Wil je meer weten?

Je kunt altijd je persoonlijk begeleider van alles vragen.
Op deze website vind je meer informatie.

Heb je vragen, wil je meer weten?

Je kunt je vragen mailen naar wetzorgendwang@onstweedethuis.nl