Topmenu

Steun ons financieel


Wil je iets betekenen voor mensen met een beperking? Dat kan door financiële steun aan de VVGAM, de Stichting Vrienden van Verstandelijk Gehandicapten in Amstelland en de Meerlanden. Deze stichting is op 7 juli 1982 opgericht en steunt instellingen en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking, primair in de regio Amstelland en de Meerlanden.

Gedurende ruim dertig jaar is onder andere aan voorzieningen van Ons Tweede Thuis een groot aantal giften verstrekt. Hierdoor konden allerlei activiteiten voor en door mensen met een beperking plaats vinden.

Rekeningnummer VVGAM: NL06 RABO 0345 8688 70.

Contact: 0297 353800 of vvgam@onstweedethuis.nl.

Activiteiten

Door de financiële ondersteuning van de VVGAM konden voorzieningen van Ons Tweede Thuis diverse zaken aanschaffen zoals tuinmeubilair, spelmateriaal, TV, duofietsen, digitale camera’s, rolstoeltransporters, elektronische bewegingstrainer, schommelkuipen, canvasprints, snoezelmateriaal, strooiwagentje.

Ter overbrugging kreeg een aantal cliënten van Ons Tweede Thuis een renteloze lening opdat hun schuldsanering verantwoord plaats kon vinden; de leningen worden in principe weer afgelost.

De giften aan het hoveniersproject en aan het fietsenproject en de renteloze laagrentende lening aan het cluster kinderboerderijen passen uitstekend binnen de doelstelling van de VVGAM.

Het bestuur voert beleid conform de statuten van de VVGAM. Klik hier voor het beleidsplan 2017-2022  plus aanvraagformulier.

Bestuur

De VVGAM kent een bestuur met voorzitter en secretaris/penningmeester. Het bestuur wordt ambtelijk ondersteund door een medewerker van Ons Tweede Thuis.

Voorzitter
Dhr. Chr.M.M. Woerden
Adm. de Ruyterlaan 4 C
1421 VL  Uithoorn
0297 566499
woerdchr@telfort.nl

Secretaris/penningmeester
Dhr. D. van Marle
Donau 90
1186 KP  Amstelveen
020 6473289
dvanmarle@casema.nl

De heer J. Hogerwerf
Rozenlaan 96
1424 CH De Kwakel
0297 569608
jacques.hogerwerf@caiway.nl

Dhr. A. Joustra
A. Diepenbrockhof 16
2132 KA Hoofddorp
023 5631065
annejoustra@gmail.com

Ambtelijke ondersteuning
Mevr. I. Tichelaar
Vurdoornstraat 11
1431 RM  Aalsmeer
0297 353800
i.tichelaar@onstweedethuis.nl

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun activiteiten voor de VVGAM.

Financiën

De VVGAM legt jaarlijks rekening en verantwoording af over haar activiteiten.

De VVGAM genereert haar inkomsten uit:

  • inkomsten uit vermogen (creditrente bank en effecten)
  • giften
  • (incidenteel) nalatenschappen

Het Rechtspersonen-en-Samenwerkingsverbanden-Informatienummer (RISN) van de VVGAM is 81.61.01.073

Klik beleggingsstatuut 2017 VVGAM.