Wil je iets betekenen voor mensen met een beperking? Dat kan door financiële steun aan de VVGAM, de Stichting Vrienden van Verstandelijk Gehandicapten in Amstelland en de Meerlanden. Deze stichting is op 7 juli 1982 opgericht en steunt instellingen en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking, primair in de regio Amstelland en de Meerlanden.

Gedurende ruim dertig jaar is onder andere aan voorzieningen van Ons Tweede Thuis een groot aantal giften verstrekt. Hierdoor konden allerlei activiteiten voor en door mensen met een beperking plaats vinden.

Rekeningnummer VVGAM: NL06 RABO 0345 8688 70.

 • Activiteiten

  Door de financiële ondersteuning van de VVGAM konden voorzieningen van Ons Tweede Thuis diverse zaken aanschaffen zoals tuinmeubilair, spelmateriaal, TV, duofietsen, digitale camera’s, rolstoeltransporters, elektronische bewegingstrainer, schommelkuipen, canvasprints, snoezelmateriaal, strooiwagentje.

  Ter overbrugging kreeg een aantal cliënten van Ons Tweede Thuis een renteloze lening opdat hun schuldsanering verantwoord plaats kon vinden; de leningen worden in principe weer afgelost.

  De giften aan het hoveniersproject en aan het fietsenproject en de renteloze laagrentende lening aan het cluster kinderboerderijen passen uitstekend binnen de doelstelling van de VVGAM.

  Het bestuur voert beleid conform de statuten van de VVGAM. Klik hier voor het beleidsplan 2023-2028 plus aanvraagformulier.

 • Bestuur

  De VVGAM kent een bestuur met voorzitter en secretaris/penningmeester. Het bestuur wordt ambtelijk ondersteund door een medewerker van Ons Tweede Thuis.

  Voorzitter
  Dhr. Chr.M.M. Woerden

  Secretaris
  Mevr. J.M.C. Aalberts

  Penningmeester
  Dhr. J.G.F.M. Hogerwerf

  Bestuurslid
  Mevr. M.M.C.M. Oudshoorn-van Egmond

  Bestuurslid
  Dhr. A. Joustra

  Ambtelijke ondersteuning
  Mevr. I. Tichelaar

  De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun activiteiten voor de VVGAM.

 • Financiën

  De VVGAM legt jaarlijks rekening en verantwoording af over haar activiteiten.
  Jaarrekening VVGAM 2022

  De VVGAM genereert haar inkomsten uit:

  • inkomsten uit vermogen (creditrente bank en effecten)
  • giften
  • (incidenteel) nalatenschappen

  Het Rechtspersonen-en-Samenwerkingsverbanden-Informatienummer (RISN) van de VVGAM is 81.61.01.073

  Beleggingsstatuut 2023 VVGAM.