Onze zorg

JIJ&IK. Samen werken we aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel.

Beeld VG
Beeld EMB
Zwemmen in het kinderdienstencentrum
Beeld autisme
Beeld NAH
Beeld LB
Diagnostiek en behandeling

Verstandelijke beperking

Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking op verschillende manieren. Wij bieden bijvoorbeeld intensieve zorg en begeleiding in onze woonvoorzieningen met groepswoningen, maar hebben ook appartementencomplexen waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is. Daarnaast bieden we dagbesteding (ook intramuraal), werkplekken en ondersteunen we bij re-integratie naar een betaalde baan.

Lees meer

Ernstig meervoudige beperking (EMB)

Bij Ons Tweede Thuis ondersteunen we mensen met EMB op basis van ervaring en deskundigheid. Ons uitgangspunt in de begeleiding is dat we willen bijdragen aan een goed leven voor de cliënt. Dan is het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wie de cliënt is, wat zijn behoeften zijn en wat hij kan en aankan en waardoor dit wordt beïnvloed. De ondersteuning stemmen we af samen met de cliënt en/of zijn naasten.

Lees verder

Kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand

Speciaal voor kinderen met een achterstand in de ontwikkeling, een verstandelijke of meervoudige beperking, hebben wij kinderdienstencentra. Hier vinden zij een veilige en stimulerende plek om te spelen, te leren, gewaardeerd te worden en zich met plezier te ontwikkelen. Ook bieden wij gespecialiseerde kinderverpleegkundige zorg, ondersteuning thuis, speciale buitenschoolse opvang, logeerplekken en (deeltijd) woonvoorzieningen, speciaal voor kinderen.

Lees verder

Autisme

Voor mensen met autisme is het niet altijd even makkelijk om een baan te vinden of om zelfstandig te wonen. Speciaal voor mensen met autisme bieden wij verschillende woonvoorzieningen en een arbeidstrainingcentrum. Daarnaast bieden we ambulante begeleiding voor mensen met autisme die zelfstandig wonen.

Lees verder

Niet-aangeboren hersenletsel

Voor mensen die hersenletsel oplopen, verandert er veel in hun leven. Je moet leren leven met nieuwe beperkingen en uitdagingen. Dat kan ervoor zorgen dat je je soms onmachtig en verloren voelt. Deskundige en persoonlijke begeleiding is dan zeer welkom. Wij ondersteunen mensen met niet-aangeboren hersenletsel en familieleden op verschillende manieren.

 

Lees verder

Lichamelijke beperking

Voor mensen met een lichamelijke beperking, zoals het een dwarslaesie of spierziekte, bieden wij wonen met ambulante begeleiding.

Lees verder

Diagnostiek, behandeling etc.

Het Adviespunt van Ons Tweede Thuis biedt consultatie, advies, diagnostiek, behandeling en training. Het Adviespunt hanteert een transdisciplinaire aanpak en levert behandeling op maat. Zo komen we tot een optimale behandeling die aansluit bij de vraag en bij de mogelijkheden van alle betrokkenen. Ook professionals kunnen bij het Adviespunt terecht.

Lees verder