Over ons

Ons Tweede Thuis is er voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel in Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en in de regio Zuid- en Midden-Kennemerland.

Samen werken we aan een goed leven voor mensen met een beperking. Dat doen we als één team. Mensen met een beperking, hun ouders en familie en onze professionals en vrijwilligers en onze samenwerkingspartners. Iedereen draagt bij. We stimuleren en helpen mensen met een beperking om hun eigen keuzes te maken en het beste uit zichzelf te halen. En we helpen hen om de mogelijkheden van hun netwerk maximaal te benutten.

Twee dames aan tafel
Begeleidster en cliënt
Begeleidster en cliënt
cliënt en beleider
Vrouw en man aan een tafel
cliënt en begeleider
ouders op de bank met kind met EMB
cliënt en begeleider
man en vrouw aan tafel
vrouw en man lachend
Ontmoet het team van SOOS: Janwillem en Puck

Visie en beleid

Dagelijks ondersteunen we mensen met een beperking. Het is goed om zo nu en dan stil te staan bij het beleid en de visie die dat dagelijks handelen richting geven. Dat doen wij met behulp van het strategisch beleidsplan en de zorgvisie. Hierin staan we stil bij vragen zoals: wie is onze cliënt en wat is zijn vraag? Wat is onze meerwaarde voor de cliënt, wat komt er op ons af, welke ambities hebben we en hoe zien we eigenlijk onze zorg?

Lees meer

 

 

Hoe wij werken

Zorg en begeleiding van mensen met een beperking is ons werk. Maar hoe zien we de zorg? Hoe denken we over onze rol en hoe doen we de dingen zó dat ze echt helpen bij een goed leven?

Lees meer

Kwaliteit van zorg

Elke dag ondersteunen en behandelen we mensen met een zorg of ondersteuningsvraag met als doel om bij te dragen aan een goed leven, nu en in de toekomst. We vinden het daarbij van groot belang om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften en capaciteiten van onze cliënten.

Lees meer

Innovatie

Innovatie is een belangrijk begrip binnen Ons Tweede Thuis. Innovatie heeft niet alleen betrekking op technologie. Het heeft vooral te maken met anders denken: met nieuwe ideeën aan de slag gaan, doen wat nog niet eerder gedaan is, je laten verrassen, buiten de bekende paden kijken en experimenteren, durven falen.

Lees meer

Wetenschappelijk onderzoek

Ons Tweede Thuis is erop gericht om zorg en ondersteuning voortdurend verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld door nauw samen te werken met universiteiten. Wij geloven dat wetenschappelijk onderzoek ons helpt om onze dienstverlening te verbeteren. De universiteiten hebben op hun beurt gegevens uit de praktijk nodig voor hun wetenschappelijke onderzoek. Zo is er een vruchtbare samenwerking ontstaan tussen universiteit en praktijk. Onder andere met de Vrije Universiteit en in de academische werkplaats Ben Sajet Centrum.

Lees meer

 

Medezeggenschap

Bij Ons Tweede Thuis zijn er verschillende medezeggenschapsorganen. Deze zijn zowel centraal- als op locatieniveau georganiseerd.

Lees meer

Bestuur en toezicht

Alle informatie over de structuur van de organisatie, het bestuur, de Raad van Toezicht en haar visie en de feiten en cijfers op een rij.

Lees meer

Klachten

Bij Ons Tweede Thuis vinden wij het belangrijk om te horen waar je wel en niet tevreden over bent. Zo kunnen we de kwaliteit van zorg verbeteren. Heb je een klacht? Neem dan contact met ons op.

Lees meer

Praktische informatie voor cliënten

Krijg jij of krijgt jouw kind of familielid ondersteuning van Ons Tweede Thuis? Op deze pagina vind je allerlei praktische informatie. Hoe zit het met de Wet zorg en dwang? Hoe gaat Ons Tweede Thuis met de privacy om? Wie betaalt wat? En hoe zit het met gratis beschikbare cliëntondersteuning?

Lees meer

Media

We laten graag zien wat we doen bij Ons Tweede Thuis, hoe wij werken en wat wij belangrijk vinden. We maken filmpjes over verschillende onderwerpen, deze vind je onder andere op ons YouTube-kanaal. Daarnaast maken we de podcast ‘Een ongewoon goed gesprek’. In deze podcast gaat podcastmaker Tamara Doves in gesprek met cliënten van Ons Tweede Thuis.

Lees meer

Cliëntencommunicatie: SOOS

Op het platform SOOS vind je verhalen en nieuws voor en door cliënten. SOOS staat voor Samen, Op locatie, Online en Social media.

Lees meer

Waarmee kunnen we jou helpen?

JIJ&IK wij zijn er voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel. Samen werken we aan een goed leven voor mensen met een beperking.

Onze partners