Krijg jij, jouw kind of familielid ondersteuning van Ons Tweede Thuis? Op deze pagina vind je allerlei praktische informatie en belangrijke documenten.

Wetten

 • Wet Zorg en Dwang

  Eigen keuzes maken, regie over je eigen leven hebben. Het is de basis voor je gevoel van vrijheid, eigenwaarde en veiligheid. Een mooi uitgangspunt, maar in de praktijk is het soms noodzakelijk om zorg te geven die iemand niet wil. Bijvoorbeeld omdat het moeilijk is om eigen keuzes te maken. Of omdat er gevaar dreigt als begeleiders niet ingrijpen. Dat noemen we ‘onvrijwillige zorg’.

  Daar is nu een nieuwe wet voor, de Wet zorg en dwang. In deze wet staat wanneer je onvrijwillige zorg mag toepassen. De wet helpt om heel bewust te kijken naar onvrijwillige zorg. De wet motiveert ook om te zoeken naar zorg die iemand vrijwillig ontvangt, dus minder onvrijwillige zorg.

  De kern van de Wet zorg en dwang past goed bij de visie van Ons Tweede Thuis. We kijken zelfbewust of we iemand niet te veel in zijn vrijheid beperken. We verbinden ons met elkaar in de driehoek cliënt-familie-begeleider om de best mogelijke en gewenste zorg te bieden. We zijn kwetsbaar in de gesprekken die we met elkaar voeren en in de risico’s die we nemen door vrijheid te vergroten. Begeleiders, familie en cliënten moeten lef hebben om oude patronen los te laten, te experimenteren en probeerruimte te geven. Onze kracht is dat we vrijheidsvergroting samen doen.  Klik hier voor onze folder Wet zorg en dwang.

  Inmiddels zijn we al een aantal jaren bezig met de Wet zorg en dwang en heeft er in oktober 2022 een wetsevaluatie plaatsgevonden. Naar aanleiding van de wetsevaluatie heeft de minister voor Langdurige Zorg en Sport samen met vertegenwoordigers van een aantal zorgorganisaties enkele ‘’bestuurlijke afspraken’’ gemaakt. Met de bedoeling om de administratieve lasten te verlagen en de rechtspositie van de cliënt te versterken. Ons Tweede Thuis heeft, met instemming van de Centrale Familieraad en de Centrale Cliëntenraad, besloten om deze bestuurlijke afspraken in de praktijk van Ons Tweede Thuis te gaan toepassen.

  Cliëntvertrouwenspersoon Wzd

  Heb je vragen of klachten over de Wet zorg en dwang? Stel ze dan aan je persoonlijk begeleider. Een vertrouwenspersoon kan jou of je vertegenwoordiger ondersteunen.
  Dat is een onafhankelijke vertrouwenspersoon Wet zorg en Dwang van Zorgstem. Je persoonlijk begeleider kan je hier ook meer over vertellen. De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Je kunt met de vertrouwenspersoon praten over (onvrijwillige) zorg:

  • Als je een vraag of wens hebt over de zorg.
  • Als je het ergens niet mee eens bent.
  • Als je advies of bijstand nodig hebt.
  • Als je een probleem hebt en je durft dat aan niemand te vertellen.
  • Als je niet tevreden bent over de zorg.

  Contactgegevens

  Algemeen nummer Zorgstem: 088 678 1000
  c.klaasing@zorgstem.nl
  De persoonlijk begeleiders kunnen je vertellen wie vertrouwenspersoon voor de Wet zorg en dwang is voor jouw locatie.

  Klacht

  Wil je een klacht indienen bij een externe klachtencommissie. Neem dan contact op via www.kcoz.nl

  Wil je meer weten?

  Je kunt altijd je persoonlijk begeleider van alles vragen. Op deze website vind je meer informatie. Heb je vragen, wil je meer weten? Je kunt je vragen mailen naar wetzorgendwang@onstweedethuis.nl

 • Donorwet

  Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan. Maak je geen keuze? Dan betekent dit: ‘geen bezwaar’. Het verschil met de vorige wet is dat het nu om een actieve registratie gaat.

  Er zijn vier keuzemogelijkheden in de Donorwet:

  1. Ja, ik geef toestemming
  2. Nee, ik geef geen toestemming
  3. Mijn partner of familie beslist
  4. De door mij gekozen persoon beslist

  Cliënt ontvangt brief

  Elke cliënt vanaf 18 jaar ontvangt vanaf 1 juli 2020 (postcode-afhankelijk) een brief van de overheid. De cliënt krijgt zes weken om hierop te reageren. Na deze 6 weken volgt een herinneringsbrief.

  Wie kan de registratie doen?

  • Wilsbekwame cliënt vanaf 12 jaar
  • Wettelijk vertegenwoordiger (curator of mentor) indien cliënt 18 jaar of ouder is én wilsonbekwaam ter zake
  • Cliënt van 12 t/m 17 jaar én wilsonbekwaam ter zake? Dan is geen rechtsgeldige registratie mogelijk

  De rol van Ons Tweede Thuis

  De rol van een zorgorganisatie hierin is beperkt. Het betreft immers een hoogst persoonlijke beslissing. Wat we wel doen: de persoonlijk begeleiders zorgen ervoor dat de brief bij de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger terecht komt. Locatiemanagers brengen het onderwerp donorregistratie onder de aandacht van cliënten en wettelijk vertegenwoordigers. (De overheid heeft een filmpje gemaakt www.hoewerktorgaandonatie.nl )

  Persoonlijk begeleiders en begeleidingsteam beantwoorden vragen van cliënten en wettelijk vertegenwoordigers. De locaties worden waar nodig ondersteund vanuit de afdeling Beleid en Kwaliteit. Informatie over de donorregistratie plaatsen we op de website Ons Tweede Thuis en de website Samen Thuis.

  De Donorwet: uitleg voor cliënten (door Steffi)

  Kijk hier voor uitleg van de Donorwet voor cliënten.

Privacy en gegevensbescherming

Om je goed te kunnen begeleiden hebben we allerlei informatie nodig. Natuurlijk je naam en leeftijd, maar ook welke ondersteuning je krijgt. Alle informatie bewaren we in het elektronisch cliëntendossier. We gaan zorgvuldig om met al je persoonlijke gegevens en werken volgens de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We stellen hoge eisen aan beveiliging van informatie en bewaken van privacy. Er is een functionaris gegevensbescherming. Je kunt contact met haar opnemen via fg@onstweedethuis.nl.

 • Meer informatie over privacy en gegevensbescgerming

  Welke informatie bewaren we?

  Gegevens zoals naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer

  Cliëntplan

  Rapportage: bijzondere dingen die een cliënt meemaakt, opgeschreven door begeleiders Financiële gegevens: met een aantal cliënten maken we elk jaar afspraken waar zij geld aan uit willen geven. We houden bij wat een cliënt uitgegeven heeft. Zo kan iemand zien waar zijn geld aan besteed is. Medische, psychische en therapeutische gegevens Video-opnames: soms wordt er een video-opname gemaakt om elkaar beter te kunnen begrijpen. Doorgeven van gegevens aan anderen Volgens de wet mag Ons Tweede Thuis gegevens van een cliënt aan anderen doorgeven zonder dit te overleggen met de cliënt. Dit mag alleen als het noodzakelijk is voor de behandeling of  verzorging. Bijvoorbeeld aan een arts of een voorziening van Ons Tweede Thuis. In alle andere gevallen moet Ons Tweede Thuis het eerst met de cliënt overleggen.

  Inzien gegevens

  Je mag zelf zien welke gegevens in het dossier bewaard worden. Dit kun je mondeling of schriftelijk aanvragen, bijvoorbeeld bij je begeleider. De locatie moet dan binnen een maand je dossier laten zien. Er zijn enkele uitzonderingen. In het privacyreglement van Ons Tweede Thuis staat welke dit zijn. Bijvoorbeeld als het ook om privacy van andere cliënten of van medewerkers gaat.

  Privacyregelingen cliënten en medewerkers

  In de privacyregeling Ons Tweede Thuis voor cliënten staan allerlei regels over het omgaan met persoonsgegevens. Klik hier voor de privacyregeling medewerkers.
  Klik hier voor het protocol cameratoezicht. Het gaat in dit protocol om cameratoezicht als beveiliging.

  Toestemming foto & video

  In het Magazine JIJ&IK, folders, jaarverslagen, videojournaal en de website gebruiken we vaak foto’s en video-opnames van cliënten, vrijwilligers en medewerkers. Ook wordt er tijdens observatie van cliënten gefilmd. We vragen je toestemming om een foto waar je op staat, te gebruiken. Daarvoor kun je een formulier ondertekenen.

  Verwijsindex

  Wij werken met de Verwijsindex. Professionals die betrokken zijn bij een kind of jongere tot 23 jaar, kunnen een kind registreren in de Verwijsindex. Door dit digitale systeem kunnen professionals elkaar sneller vinden. Dit leidt tot betere afstemming en samenwerking met elkaar en met de ouders/verzorgers en het kind of de jongere. In de Verwijsindex staan alleen naam, adres en geboortedatum van het kind of de jongere, gekoppeld aan de contactgegevens van de professional. Er staat geen inhoudelijke informatie in. Onze medewerkers informeren ouders/verzorgers en de jongere over de registratie in de Verwijsindex. Bij overleg met andere professionals vragen wij toestemming aan ouders/verzorgers en jongere om informatie te delen. Wij voldoen hiermee aan de Jeugdwet en de richtlijnen van de gemeenten in onze regio.

  Rob van Ons Tweede Thuis vlogt over privacy

  Maak het niet al te persoonlijk…! Als je persoonsgegevens deelt moet je je houden aan de nieuwe AVG-wetgeving. Die is er niet voor niets. Doordat tegenwoordig bijna alles op internet terecht komt, is privacy belangrijker dan ooit. Zorgvuldig omgaan met iemand anders gegevens is een ’must’! Dat wil je zelf toch ook?- Rob

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Vind je het prettig als iemand met je meedenkt? Iemand die je helpt om je vraag onder woorden te brengen? Die je op weg helpt en die mee kan naar gesprekken? Zo iemand is er: de cliëntondersteuner. Iedereen die zorg nodig heeft, kan hulp vragen van een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner luistert goed en weet welke mogelijkheden er zijn. De cliëntondersteuner staat los van zorgorganisaties en is onafhankelijk. Deze hulp is gratis. Op deze website vind je veel informatie. Hier kun je ook een cliëntondersteuner bij jou in de buurt zoeken.