Kwaliteit van zorg

Elke dag ondersteunen en behandelen we mensen met een zorg of ondersteuningsvraag met als doel om bij te dragen aan een goed leven, nu en in de toekomst. We vinden het daarbij van groot belang om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften en capaciteiten van onze cliënten. Dit doen we op basis van onze zorgvisie en dagelijks op basis van ervaring en deskundigheid, volgens methodes die hun effect bewezen hebben.

In de gehandicaptenzorg hebben wij in het kwaliteitskompas  afspraken gemaakt over de kwaliteit van zorg die cliënten en hun verwanten van zorgorganisaties mogen verwachten. Dit kompas inspireert en geeft houvast over de manier waarop wij intern het gesprek voeren over kwaliteit van zorg en hierop reflecteren, om zo tot een proces van continue kwaliteitsverbetering te komen.

Op basis van dit kwaliteitskompas deelt Ons Tweede Thuis inzage in de kwaliteit van zorg via het kwaliteitsverslag

Kwaliteitsverslag 2023

Praatplaat & feiten en cijfers 2023