Topmenu

Bestuur en toezicht

Ons Tweede Thuis kent een Raad van Bestuur bestaande uit bestuurder dhr. R.J.W. de Bruijn. De heer De Bruijn bekleedt de volgende nevenfuncties:

  • Lid Raad van Toezicht Jeugdbescherming Regio Amsterdam
  • Lid bestuur Vereniging Voor Beter Zorg
  • Lid Raad van Commissarissen Sociaal Kernteam Westland

Ten aanzien van de bezoldiging voor de Raad van Bestuur volgen we de zorgbrede Governancecode.

Lees hier meer over de visie van de Raad van Toezicht.

Klik hier voor het organogram van Ons Tweede Thuis.

Leden van de De Raad van Toezicht:

Bernhard Drost, algemeen directeur
benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad

Joyce Aalberts, orthopedagoog/GZ-psycholoog/docent
benoemd op voordracht van de Centrale Familieraad

Martien van den Heuvel, belastingadviseur

Piet Overduin, organisatieadviseur
benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad

Heleen Griffioen, bestuurder
Centrale Familieraad en Ondernemingsraad ondersteunen deze benoeming

Nancy van Thiel, bestuurder
Centrale Familieraad en Ondernemingsraad ondersteunen deze benoeming

ANBI

Ons Tweede Thuis is een ANBI-instelling.

RSIN: 002855938.

Jaarrekening 2019 Ons Tweede Thuis

Jaarrekening 2018 Ons Tweede Thuis

Jaarrekening 2017 Ons Tweede Thuis