Raad van Bestuur

Ons Tweede Thuis kent een tweekoppige Raad van Bestuur bestaande uit voorzitter mevrouw S.J. (Susan) Veenhoff en bestuurder de heer M. (Marcel) Mucek. Susan Veenhoff bekleedt een nevenfunctie. Zij is Vice-voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Hartstichting. Ten aanzien van de bezoldiging van de Raad van Bestuur volgen we de Wet Normering Topinkomens (WNT).
     

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Ons Tweede Thuis ziet het toezicht als een dynamisch proces dat de maatschappelijke positionering en het functioneren van de organisatie volgt. In het visiestuk van de Raad van Toezicht lees je op welke manier hier invulling aan wordt gegeven.

Leden van de De Raad van Toezicht:

  • Trudy Prins, consultant
  • Heleen Griffioen, interim-bestuurder
  • Nancy van Thiel, directeur bedrijfsvoering
  • Jac de Bruijn, zorgadviseur
  • Nur Nurmohamed, interim-manager

De Centrale Familieraad en Ondernemingsraad ondersteunen de benoemingen van de leden van de Raad van Toezicht.

Dit organogram geeft inzicht in de organisatiestructuur van Ons Tweede Thuis.

Feiten en cijfers

Ons Tweede Thuis is een ANBI-instelling. ANBI-gegevens.

RSIN: 002855938.

Jaarrekening 2022 Ons Tweede Thuis

Jaarrekening 2021 Ons Tweede Thuis

Jaarrekening 2020 Ons Tweede Thuis

Jaarrekening 2019 Ons Tweede Thuis

Jaarrekening 2018 Ons Tweede Thuis

Jaarrekening 2017 Ons Tweede Thuis

Informatie