Topmenu

Bestuur en toezicht

Ons Tweede Thuis kent een Raad van Bestuur bestaande uit bestuurder mevrouw S.J. Veenhoff. Mevrouw Veenhoff bekleedt de volgende nevenfunctie. 

  • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Hartstichting

Ten aanzien van de bezoldiging voor de Raad van Bestuur volgen we de zorgbrede Governancecode.

Lees hier meer over de visie van de Raad van Toezicht.

Klik hier voor het organogram van Ons Tweede Thuis.

Leden van de De Raad van Toezicht:

  • Trudy Prins, bestuurder
  • Heleen Griffioen, interim-bestuurder
  • Nancy van Thiel, directeur bedrijfsvoering
  • Jac de Bruijn, zorgadviseur
  • Nur Nurmohamed, interim-manager

De Centrale Familieraad en Ondernemingsraad ondersteunen de benoemingen van de leden van de Raad van Toezicht.

Feiten en cijfers

ANBI

Ons Tweede Thuis is een ANBI-instelling. ANBI-gegevens.

RSIN: 002855938.

Jaarrekening 2021 Ons Tweede Thuis 

Jaarrekening 2020 Ons Tweede Thuis

Jaarrekening 2019 Ons Tweede Thuis

Jaarrekening 2018 Ons Tweede Thuis

Jaarrekening 2017 Ons Tweede Thuis