Topmenu

Bestuur en toezicht

Ons Tweede Thuis kent een Raad van Bestuur bestaande uit bestuurder dhr. R.J.W. de Bruijn.
De heer De Bruijn bekleedt de volgende nevenfuncties:

  • Lid Raad van Toezicht Jeugdbescherming Regio Amsterdam
  • Lid Bestuur Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland
  • Lid bestuur Vereniging Voor Beter Zorg

Ten aanzien van de bezoldiging voor de Raad van Bestuur wordt de zorgbrede Governancecode gevolgd.

Lees hier meer over de visie van de Raad van Toezicht.

Klik hier voor het organogram van Ons Tweede Thuis.

Leden van de De Raad van Toezicht:

Dhr. E.L. Schwarz, voorzitter
organisatieadviseur

Dhr. G.K. Verbruggen
adviseur en procesbegeleider
benoemd op voordracht van de Centrale Familieraad

Mw. J.M.C. Aalberts
orthopedagoog/GZ-psycholoog/docent aan de VU
benoemd op voordracht van de Centrale Familieraad

Dhr. B. Drost
belastingadviseur

Dhr. M. van den Heuvel
Belastingadviseur

Dhr. P. Overduin
organisatieadviseur
benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad

ANBI

Ons Tweede Thuis is een ANBI-instelling.

RSIN: 002855938.

Jaarrekening Ons Tweede Thuis 2017