Topmenu

Bestuur en toezicht

Ons Tweede Thuis kent een Raad van Bestuur bestaande uit bestuurder dhr. R.J.W. de Bruijn.
De heer De Bruijn bekleedt de volgende nevenfuncties:

  • Lid Raad van Toezicht Jeugdbescherming Regio Amsterdam
  • Lid bestuur Vereniging Voor Beter Zorg
  • Lid Raad van Commissariseen Sociaal Kernteam Westland

Ten aanzien van de bezoldiging voor de Raad van Bestuur volgen we de zorgbrede Governancecode.

Lees hier meer over de visie van de Raad van Toezicht.

Klik hier voor het organogram van Ons Tweede Thuis.

Leden van de De Raad van Toezicht:

Dhr. B. Drost, voorzitter
Belastingadviseur

Dhr. G.K. Verbruggen
Aadviseur en procesbegeleider
Benoemd op voordracht van de Centrale Familieraad

Mw. J.M.C. Aalberts
Orthopedagoog/GZ-psycholoog/docent aan de VU
Benoemd op voordracht van de Centrale Familieraad

Dhr. M. van den Heuvel
Belastingadviseur

Dhr. P. Overduin
Organisatieadviseur
Benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad

ANBI

Ons Tweede Thuis is een ANBI-instelling.

RSIN: 002855938.

Jaarrekening Ons Tweede Thuis 2017