Topmenu

Gehandicaptenzorg Haarlemmermeer


JIJ & IK is de slogan van Ons Tweede Thuis want we doen het samen.
Samen werken we aan een goed leven voor mensen met een beperking.
We zijn er voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
Ook in Haarlemmermeer en omstreken.
Natuurlijk hebben wij deskundige en goed opgeleide medewerkers, maar we hebben vooral medewerkers die betrokken zijn en met veel plezier hun werk doen.

Maatwerk voor mensen met een beperking

Wij begeleiden en ondersteunen mensen met een beperking.
In onze woonvoorzieningen, werkcentra en dagcentra, kinderdienstencentrum, speciale buitenschoolse opvang, dagopvang en bij mensen thuis.
Soms een paar uurtjes in de week maar soms ook 24 uur per dag.
Steeds kijken we wat iemand nodig heeft, wat iemand zelf kan, wat zijn of haar netwerk kan en wat wij als professionals kunnen doen. Maatwerk dus.
Met elkaar werken we aan kwaliteit van bestaan voor mensen met een beperking.
De mensen met een beperking zelf, hun netwerk en wij als professionals.
Eigen regie, ook als je een beperking hebt

We vinden het belangrijk dat mensen zo veel mogelijk eigen regie hebben over hun leven en dat zij mee kunnen doen in de samenleving.
Eigen regie kan in het groot, bv. je eigen financiën beheren, maar ook in het klein, zoals zelf uitzoeken wat je op brood wilt of welke kleren je aan wilt.
Met elkaar maken we afspraken wat iemand zelf kan en waarbij onze medewerkers ondersteunen en begeleiden.
Deze afspraken zetten we in het cliëntplan zodat iedereen weet wat we hebben afgesproken.
Ieder jaar evalueren we de afspraken. Dan bespreken we hoe het gaat en maken we weer nieuwe afspraken.
Steeds met die kwaliteit van bestaan voor ogen.

Participatie met een beperking

Onderdeel van kwaliteit van bestaan is ook meedoen in de samenleving.
Ieder op de eigen manier.
Wandelen in de buurt, boodschappen doen bij de buurtwinkel, op een terrasje zitten, sporten, met het dagcentrum glas ophalen of zwerfvuil opruimen, stage lopen in een kwekerij, werken in een zorginstelling of een winkel.
Allemaal een manier om te participeren, om mee te doen in de samenleving.

Samenwerking

Ons Tweede Thuis heeft veel kennis en deskundigheid op het gebied van verstandelijke beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel.
Die expertise delen we graag met anderen en wij leren op onze beurt weer van hen.
We werken samen met bijvoorbeeld de gemeente Haarlemmermeer, RIBW, Roads, AM Groep, Meerteams, GGZ InGeest, onderwijs.
Ook werken we samen met de Vrije Universiteit.
Met elkaar proberen we voortdurend de zorg aan mensen met een beperking te verbeteren.

Ondersteuning thuis

In Haarlemmermeer zijn locaties van Ons Tweede Thuis, maar we geven ook ondersteuning bij je thuis of bij de opvoeding.
De ondersteuning krijg je dan vanuit een wijkteam.
De wijkteams hebben veel kennis en ervaring in huis. Ze kennen de wijk met alle activiteiten en organisaties.
Zij werken nauw samen met anderen.
Er zijn in Amstelveen een paar wijkteams.
Vind hier het wijkteam bij jou in de buurt.

Locaties in Haarlemmermeer voor mensen met een beperking

Kinderen

Volwassenen

Meer informatie

Voor onze ondersteuning heb je een indicatie nodig, vanuit de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning of Wet Langdurige Zorg. Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling Zorgbemiddeling: 0297 353872 of zorgbemiddeling@onstweedethuis.nl.