Topmenu

Klachten

We doen ons best om jou zo goed mogelijk te ondersteunen.
Als je ergens niet tevreden over bent, laat het ons weten!
Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Klagen mag!

Een klacht hebben is niet leuk. Je voelt je misschien onbegrepen, boos of vervelend. 
Blijf er niet mee zitten, laat het ons weten.

Vertel waar je een klacht over hebt.
Dat helpt ons om de zorg en ondersteuning te verbeteren.
Vind je het lastig om over je klacht te praten?
Weet je niet goed hoe je dit kunt doen?
Of wil je eerst eens rustig met iemand praten over je klacht?
Dat kan!

Klachtbemiddelaar

De Klachtbemiddelaar van Ons Tweede Thuis helpt je graag als je een klacht hebt.
Zij weet alles over klachten en gaat in gesprek met beide partijen om samen te zoeken naar een oplossing.
Nienke van Zanten, Klachtbemiddelaar: klachtencliënten@onstweedethuis.nl.

Wet zorg en dwang
Gaat je klacht over onvrijwillige zorg (over de Wet zorg en dwang)?
Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van Stichting Zorgstem:
Cynthia Klaasing, 06 40 38 53 06.
Je kunt zelf contact opnemen met Stichting Zorgstem, maar ook je familie of vertegenwoordiger kan dat doen.

Jeugdwet
Val je onder de Jeugdwet? 
Dan kun je ook naar een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulp.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Gaat je klacht over zorg vanuit de Wmo?
Dan kun je je klacht indienen bij het klachtenloket van de gemeente.
De Klachtbemiddelaar kan je daarbij helpen.

Samen zoeken we een oplossing

We proberen klachten snel mogelijk samen op te lossen.
Dat is voor iedereen het prettigst.
Heb je een klacht over iemand?
Bespreek het eerst met die persoon.
Door er samen over te praten, vinden we vaak al een oplossing.
Vind je dit lastig?
Vraag dan hulp aan de Klachtbemiddelaar.

Is je klacht nog niet opgelost?

We proberen om klachten binnen zes weken op te lossen.
Ben je nog niet tevreden over de oplossing?
Dan kun je je klacht voorleggen aan een externe landelijke commissie.

Gaat het om iets dat binnen de Wet zorg en dwang valt?
Neem dan contact op met:
Klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ).

Voor overige klachten kun je contact opnemen met Geschillencommissie Zorg.

Als laatste mogelijkheid kun je je klacht voorleggen aan de rechter.
De kosten voor een advocaat moet je dan zelf betalen.

Meer informatie?