SchoonWerkt!

SchoonWerkt! de interieurservice van OTT en AM Match (GewoonSchoon! en AM schoon) biedt alle mensen de kans om ‘mee te doen in de samenleving’. Van dagbesteding, beschermd werken tot een betaalde baan.

Meedoen, participeren, het benutten van eigen kracht, dragen van eigen verantwoordelijkheid. Het zijn voor ons belangrijke elementen voor een gelukkig en zinvol leven. Ook voor wie dit minder vanzelfsprekend is omdat de arbeidsmarkt een grote afstand heeft tot deze mensen.

SchoonWerkt! biedt werk voor iedereen! Van dagbesteding tot een betaalde baan.

‘Simpel switchen in de Participatieketen’ houdt in dat het voor mensen makkelijker wordt om overgangen te maken in de Participatieketen. Het gaat om overgangen tussen dagbesteding, beschut werk, de banenafspraak en regulier werk. En lukt het toch niet, dan wordt het makkelijker om terug te gaan in de keten. Bijvoorbeeld terug van de banenafspraak naar beschut werk, ook financieel.

SchoonWerkt! biedt maatwerk. Wie (tijdelijk) bescherming nodig heeft zullen we beschermen, maar wie toe is aan de volgende stap helpen we daarbij. Dan laten wij een stukje los. Bij SchoonWerkt! start een medewerker (bijna) altijd in ‘de groep’. Vanuit daar wordt er gekeken of, en welke doorgroeimogelijkheden er zijn. Bijvoorbeeld van een beschutte werkplek naar een zelfstandige betaalde baan. Daarbij blijven we kijken naar wat iemand kan en aankan en zijn we het vangnet als er weer wat bescherming nodig is. We zullen ten alle tijden het lijntje houden.

Werken is de beste zorg!

“Steeds minder mensen met een beperking ervaren dat zij meetellen in de maatschappij”, aldus de brief, die pleit voor een ‘deltaplan” tegen onder meer eenzaamheid, schulden, verslaving en criminaliteit bij mensen met een licht verstandelijke beperking’. Lees het prachtige artikel in NRC Handelsblag van 7 december 2021.

Hulpverleners zien de blinde vlek voor licht verstandelijk beperkten wél

SchoonWerkt! (samenwerking tussen GewoonSchoon! en AM Match) biedt aan alle mensen met afstand van de arbeidsmarkt een kans om wél mee te doen in de samenleving. Onderzoek wijst uit dat werk niet alleen een inkomen verschaft, maar ook status, identiteit, sociale contacten, dagritme en een zinvol doel. Daarnaast vermindert het dus de kans op vele problemen waar onze cliënten mee worstelen. Heeft u een mooie structurele schoonmaak- en/of wastaak voor ons zodat wij nóg meer mensen kunnen laten ervaren dat zij meetellen in de maatschappij of kent u cliënten die op zoek zijn naar een zinvolle dag-invulling en blij worden van schoonmaak (of groenwerk).

Meer Info?

Wil je ook meedoen? SchoonWerkt! Heeft ruimte voor schoonmaaktalenten! Neem vrijblijvend contact op met Eugene (wesselman@ammatch.nl) of Maaike (haes@ammatch.nl). Samen maken we het verschil!

Goedemorgen,
hoe kunnen wij je helpen?

Adres