Topmenu

Ons Tweede Thuis benoemt Susan Veenhoff tot nieuwe bestuurder

Aalsmeer, 1 juni 2022 – De regionale zorgorganisatie Ons Tweede Thuis benoemt Susan Veenhoff (52) tot nieuwe bestuurder. In deze nieuwe rol is zij vanaf 1 september aanstaande verantwoordelijk voor het verder uitrollen van de strategie, waarmee zij ongelijkheidskloven wil verkleinen. Veenhoff volgt Roel de Bruijn op die met vervroegd pensioen gaat.

De afgelopen vijf jaar is Susan Veenhoff directeur geweest bij Vierstroom Zorg Thuis, een zorgorganisatie actief in de wijkverpleging. “Ons Tweede Thuis is een prachtige organisatie die de afgelopen jaren een indrukwekkende groei heeft doorgemaakt”, stelt Veenhoff. “De komende jaren moeten wij een complexe puzzel leggen in de gehandicaptenzorg. Dit betreft de arbeidsmarkt, de inzet van technologie én de toegankelijkheid van zorg. Bij Ons Tweede Thuis streven we naar een betekenisvol leven voor iedereen. Ik kijk er bijzonder naar uit om hier samen met cliënten, familie, medewerkers en regionale partners een bijdrage aan te leveren.”

Strategie en ontwikkeling

Ook de Raad van Toezicht is blij met deze benoeming en ziet in Susan een goede opvolger van Roel de Bruijn. “Susans kennis en ervaringen sluiten aan bij de trends en ontwikkelingen waar Ons Tweede Thuis middenin zit: de strategie ontwikkeling gericht op inclusie, de doorontwikkeling van zelforganisatie, de stijgende zorgkosten en de krapte op de arbeidsmarkt”, vertelt Trudy Prins voorzitter van de Raad van Toezicht. “We wensen Susan veel succes in haar aanstelling en willen Roel danken voor zijn tomeloze inzet en de bewonderenswaardige manier waarop hij de organisatie de afgelopen jaren heeft geleid.”

 Ongelijkheidskloven

De keuze voor Ons Tweede Thuis is voor Veenhoff tweeledig, namelijk de organisatie zelf en diens maatschappelijke betrokkenheid: “ik kan me enorm vereenzelvigen met de kernwaarden van Ons Tweede Thuis, naast lef en daadkracht ook kwetsbaarheid, zelfbewustzijn en het zoeken naar verbinding. Zo droom ik ervan dat we de ongelijkheidskloven in ons land, zoals op de arbeidsmarkt, tussen zorgvraag en -aanbod, en tussen mensen zonder en met beperking, kunnen verkleinen. Een lonkend perspectief dat om een nieuwe kijk op de maatschappij en op zorg en ondersteuning vraagt. Ik ga me hiervoor inzetten bij Ons Tweede Thuis”.

 Over Ons Tweede Thuis

Ons Tweede Thuis is met ruim 2500 cliënten, verdeeld over zo’n 85 locaties een regionale zorgorganisatie die zich richt op de zorg voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of autisme. De stichting is actief in de regio Amsterdam, Amstelland en de Meerlanden en de regio Haarlem. De missie van Ons Tweede Thuis: mensen kunnen zich ontwikkelen, zo veel mogelijk zelf keuzes maken, zo lang mogelijk zelfstandig blijven en zo veel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Om dit maximaal mogelijk te maken heeft het Ons Tweede Thuis zelforganisatie als besturingsmodel.

 

Voor vragen
Stichting Ons Tweede Thuis, Mariska van Woensel, communicatie coördinator tel 06 46 60 35 35 of m.vanwoensel@onstweedethuis.nl.

 

Comments are closed.