Elke dag ondersteunen en behandelen we binnen Ons Tweede Thuis mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of autisme. Dat doen we op basis van ervaring en deskundigheid en volgens algemene en specifieke methodes die hun effect bewezen hebben. In onze zorgvisie beschrijven we onze kijk op goede zorg. Schrijven we over wat we belangrijk vinden in de zorg die we geven zodat het bijdraagt aan een goed leven voor mensen met een beperking. Om onze zorgvisie beter inzichtelijk te maken gebruiken we de boom als metafoor.

onze zorgvisie

Een boom leeft en groeit. Een boom heeft een stam en wortels voor een stevige basis. Van daaruit groeit de boom en vertakt hij zich.

De grond waarin we staan

Als je zorgt voor een goede voedingsbodem, zorg je voor mogelijkheden om te groeien. Alles wat leeft wil groeien. We zijn daarin allemaal gelijk. We hebben allemaal rechten, plichten, wortels, beperkingen, mogelijkheden en behoeften. Ongeacht huidskleur, geslacht, levensbeschouwing of seksuele geaardheid. En elk mens heeft op bepaalde momenten hulp nodig. De een wat meer dan de ander. Maar we kennen het allemaal en dat maakt ons gelijkwaardig. Dat is onze overtuiging: we zijn allemaal even veel waard. In dat besef zijn we geworteld.

Onze basishouding – de wortels

Om te kunnen groeien en ontwikkelen is een goede basis belangrijk. De boom heeft vruchtbare aarde nodig en een goed en wijdvertakt wortelstelsel: onze basishouding.

  • Je kunt pas groeien als je een stevige basis hebt. Die basis is een veilige en voorspelbare omgeving voor de cliënt en die bieden we. Van daaruit kan de
    cliënt zo veel mogelijk zelf keuzes maken.
  • We gaan uit van vertrouwen en gaan zo een relatie aan met de cliënt en zijn naasten.
  • We stimuleren de cliënt om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en uit te proberen.
  • We geven hem het vertrouwen dat we hem begeleiden bij het uitproberen. Dat we vangnet zijn en een veilige haven bij problemen en stress.
  • We hebben een open en accepterende houding: iedereen mag er zijn.
  • We hebben respect voor de normen en waarden van de ander. Jij en ik beseffen dat we allemaal de wereld bekijken vanuit de eigen normen en waarden.
  • We zijn er voor de cliënt, als het goed gaat met iemand, maar zeker ook als het niet goed gaat. Of als we iemands gedrag niet begrijpen.
  • We verplaatsen ons in de ander. Zo begrijpen we beter wat zijn situatie is.

JIJ & IK – goed leven en goed werk – de stam

JIJ & IK zijn er voor elkaar. Dat is de stevige stam. In de relatie die we met elkaar aangaan, leren we de cliënt kennen. Wat kan de cliënt en wat kan de cliënt aan? Wat heeft daar invloed op? Welke behoefte heeft aandacht nodig? We hebben aandacht voor de cliënt en we luisteren naar de cliënt en zijn naasten. We willen weten wat de vragen achter de vragen zijn. Wat vindt iemand belangrijk? En waarin wil hij zich ontwikkelen? En ook: wat hebben naasten nodig? Zo krijgen we een beeld van de cliënt en zijn naasten en kunnen we goed aansluiten bij de ander. We stemmen de ondersteuning met elkaar af. We kijken hierin altijd naar verschillende gebieden: wonen, werkplek, dagbesteding, relaties en van betekenis zijn. Wat past het beste bij deze cliënt in deze situatie?  Door welke activiteiten kan een cliënt op de beste manier meedoen in de samenleving? En welke keuzes maakt iemand zelf om zich emotioneel en lichamelijk zo goed mogelijk voelen?

Onze methodieken – de takken

Nu we stevig geworteld staan met een sterke basis als stam gaan we voor verdere verdieping: de takken van de boom. Methodieken kunnen ons helpen bij verdere
verdieping. We gebruiken de methodieken die goed passen bij onze wortels en stam en bij verschillende doelgroepen. Methodieken geven handvatten, bijvoorbeeld hoe help
je iemand met niet-aangeboren hersenletsel op weg naar een ander, goed leven. Waar moet je vooral op letten bij iemand met een ernstige verstandelijke beperking? Of wat
is belangrijk wanneer iemand ouder wordt? Onze methodieken geven extra verdieping en zij inspireren ons.

Een overzicht van de methodieken die wij gebruiken vind je hier.

Kennis en kunde – kennisgroepen, wetenschappelijk onderzoek, behandeling, leren, innoveren – de bladeren

Soms is er meer nodig om de cliënt te ondersteunen voor een goed leven omdat er complexe vragen zijn. Bijvoorbeeld lichamelijke of psychiatrische vragen. Of er zijn complexe problemen in de leefomgeving. Deze specifieke deskundigheid zijn de bladeren van de boom. Is het gedrag van een cliënt moeilijk te begrijpen of risicovol? Is er meer nodig dan de basisondersteuning? Dan kijken we wat de cliënt het beste kan helpen bij deze zorgvraag. Welk onderzoek, welke behandeling of training helpt de cliënt? Of welke kennis en kunde helpt de omgeving om goede ondersteuning te bieden? We werken samen met vakmensen binnen en buiten Ons Tweede Thuis. Zodat klachten verminderen of iemand met de beperking om kan leren gaan. Of zodat de omgeving aangepast wordt. Daarom blijven we leren, van en met elkaar. We blijven ontwikkelen. Door kennis en kunde te delen, door te innoveren of door wetenschappelijk onderzoek. Dat doen we zelf als vakmensen, met elkaar als team en samen met de cliënt en zijn netwerk.