Hoe werken wij


Wij werken persoonsgericht. Wie je bent, wat je kunt en niet kunt, wat je wel en niet wilt, wij zorgen ervoor dat we daar een goed beeld van hebben. De ondersteuning voor elke cliënt zetten we ook zwart op wit in een cliëntplan of, bij kinderen, kindplan. Bij het maken, uitvoeren en evalueren van het cliëntplan werken we nauw samen met ouders. Want ondersteunen en begeleiden, dat doe je samen.

Cliëntplan of kindplan

Bij Ons Tweede Thuis willen we aansluiten bij jouw wensen en behoeften. Daarvoor moeten we je eerst goed leren kennen om te weten wat je aan ondersteuning nodig hebt. In je cliëntplan schrijven we hoe we gezamenlijk die ondersteuning gaan uitvoeren en wat we samen willen bereiken. Zo weet je precies wat je kunt verwachten.

Je persoonlijk begeleider maakt samen met jou een cliëntplan. Als je wilt dat hier iemand anders bij is, bijvoorbeeld je ouders of een ander familielid, dan kan dat. Je bespreekt je cliëntplan regelmatig met je persoonlijk begeleider. Je wensen en behoeften kunnen bij elke levensfase weer anders zijn. Als het nodig is, passen we je cliëntplan aan. Dit doen we in ieder geval één keer per jaar. Zo kun je er altijd op vertrouwen dat je de ondersteuning krijgt, die op dat moment nodig is.

Samen met je persoonlijk begeleider werk je aan de doelen. Je kijkt ook samen of er andere mensen in jouw omgeving zijn, die kunnen helpen. Je ouders bijvoorbeeld, familie, vrienden of een vrijwilliger. Ken je nog niet veel mensen,  dan helpt je persoonlijk begeleider je om je sociale netwerk groter en sterker te maken. Want met hulp van anderen kun je vaak veel meer dan je zelf denkt.

Ook als je in grote mate afhankelijk bent van anderen is het belangrijk om mensen om je heen te hebben op wie je af en toe een beroep kunt doen.

Samen met jou zetten we ons daarvoor in, zodat zoveel als mogelijk gewoon meedoen vanzelfsprekend wordt.