Topmenu

Ik ben professional


Voor de ondersteuning en begeleiding van mensen met een beperking werken we nauw samen met andere organisaties. Zij zijn onze partners op lokaal of regionaal niveau. Hier vind je informatie die voor professionals van belang is: contactgegevens en een overzicht van onze producten en diensten met links naar de desbetreffende pagina’s op deze website.

Contact

Klik hier voor contactgegevens.

Overzicht zorgaanbod

Kinderen

Specialistische jeugdhulp in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond

Ondersteuning thuis

 • Thuisondersteuning: gespecialiseerde oppas in gezin thuis
 • Hulp bij opvoeding: praktische pedagogische gezinsbehandeling
 • Gezinsondersteuning: hulp in gezin met financiën, opvoeding, relaties, organisatie huishouden; speciaal voor ouders met verstandelijke beperking
 • Psychosociale hulpverlening voor ouders

Respijtzorg en op school en na schooltijd

 • Speciale buitenschoolse opvang: in kleine groepen op school voor speciaal onderwijs
 • Vakantieopvang: tijdens de reguliere schoolvakanties op scholen voor speciaal onderwijs
 • Kortdurend verblijf/logeren: weekend of nachtje op afgesproken tijden; op bestaande woonvoorzieningen
 • Begeleiding leerplichtige thuiszitters
 • Integratiebegeleiding: extra ondersteuning op reguliere kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen zodat kind met achterstand in ontwikkeling op eigen school kan blijven

Kinderdienstencentrum

 • Kinderdienstencentrum: als een kind niet naar een regulier kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en basisschool kan; diagnostiek en behandeling; kinderen hebben een eigen dagprogramma
 • Overgang van kinderdienstencentrum naar speciaal onderwijs

Wonen
Speciale woonvoorzieningen voor kinderen; veel samenwerking met ouders

Verpleegkundig kinderzorghuis
Verpleegkundig kinderzorghuis De Biezenwaard voor chronisch zieke kinderen; 24 uur per dag verpleegkundig toezicht. Financiering verloopt via de zorgverzekeringen.

Volwassenen

Ondersteuning thuis

 • Zelfstandig wonen met ondersteuning: afgestemd op de behoefte bv. structurering van dagelijks leven, begeleiding op gebied van huishouden, administratie of sociale contacten, persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging, ondersteuning bij vrijetijdsbesteding. Matchen en begeleiden vrijwilligers.
 • Gezinsondersteuning: hulp in gezin met administratie, opvoeding, sociale contacten, organisatie huishouden; speciaal voor ouders met verstandelijke beperking.

Respijtzorg
Kortdurend verblijf/logeren: weekend of nachtje op afgesproken tijden; op bestaande woonvoorzieningen

Wonen
Woonplekken in alle soorten en maten; van enkele uren per week ondersteuning tot 24 uurszorg

Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Voor mensen met autisme

Adviespunt

Adviespunt: antwoord op eenvoudige vragen en hulp bij complexe problematiek. Interdisciplinair team. Diagnostiek, advies en behandeling. Iedereen kan een beroep doen op het Adviespunt.

Polikliniek AVG

Polikliniek AVG: onderzoek, advies en behandeling van gezondheidsproblemen van mensen met een beperking.

Behandeling

Er zijn diverse behandelingen en trainingen mogelijk. 

Academie

De Academie biedt workshops, trainingen, leertrajecten en opleidingen aan voor mensen met een verstandelijke beperking of mensen met een ontwikkel- of gedragsstoornis.