Topmenu

Samen Stevig Staan


Samen Stevig Staan is een training voor ouders en kinderen van 9 – 16 jaar met een lichte verstandelijke beperking.

Ouders leren om het gedrag van hun kind op een goede manier te beïnvloeden zodat ongewenst gedrag afneemt en gewenst gedrag toeneemt.
De kinderen en jongeren leren sociale problemen op een goede manier op te lossen.
Zij leren ook hun boosheid op tijd te herkennen en daar op een goede manier mee om te gaan.

Er zijn aparte bijeenkomsten voor ouders en kinderen.
Er zijn thuisopdrachten en we betrekken de omgeving van het kind, zoals de leerkracht of groepsbegeleiders, bij de training.
Hierdoor is het makkelijker om alles thuis toe te passen. Dat is de kracht van Samen Stevig Staan.

Voor wie is Samen Stevig Staan?

• Kinderen tussen de 9 – 16 jaar met een lichte verstandelijke beperking (IQ 50 – 85)
• Kinderen met gedragsproblemen die thuis wonen
• Gemotiveerde ouders
• Ouders en kinderen spreken en begrijpen de Nederlandse taal voldoende. Kunnen lezen en schrijven is niet nodig.
• De training is meestal niet geschikt voor kinderen met autisme. Je kunt dit wel bespreken met de trainers.

Praktische informatie van Samen Stevig Staan

Voor de kinderen en jongeren:
• groepen van maximaal vijf deelnemers
• twaalf wekelijkse bijeenkomsten van ongeveer 75 minuten per keer
• met twee trainers: de kind- en co-trainer

Voor de ouders:
• tien bijeenkomsten van 90 minuten.
• met twee trainers: de ouder- en de co-trainer (dezelfde als bij de bijeenkomst voor kinderen en jongeren.)

 

Meer weten?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met het Adviespunt van Ons Tweede Thuis: 020 4061030 of adviespunt@onstweedethuis.nl.