Topmenu

Niet te veel zeggen, maar gewoon doen

Samenzeggenschap. Ik moet bekennen dat ik bij deze term niet veel inspiratie krijg. Niet dat ik het  niet belangrijk vind. Integendeel. De term op zichzelf vind ik niet uitnodigend om daarover met anderen in gesprek te gaan. En bovendien doen wij bij Ons Tweede Thuis al heel veel SAMEN. 

Zo hebben wij voor alle familiecommissies een themadag in mei georganiseerd waarbij wij in vier workshops onderwerpen uitgebreid hebben besproken die voor onze cliënten zeer belangrijk zijn. Belangrijk omdat die van invloed zijn op de kwaliteit van de zorg en het welzijn van onze cliënten: cliënt tevredenheid Ben ik Tevreden, ECD voor cliënten en verwanten, Innovatie en technologie en mentorschap/ bewindvoering. Bovendien was er ruimte om  veel ervaringen te delen. De samenwerking en gezamenlijke discussies tussen familieleden, cliënten, OR-leden, andere OTT-medewerkers en ook de externe deskundigen leverden veel nieuwe informatie en nieuwe inzichten op. En meer wederzijds begrip voor de zorg voor onze cliënten. 

Wat mij zeer verheugt is dat zo’n themadag met zoveel verschillende groepen (OR, cliëntenraad,  familiecommissies en OTT-medewerkers) zoveel goeds oplevert. 

Door dit samen te organiseren ontstaat een veel breder draagvlak om de zorg voor onze cliënten ook SAMEN te blijven regelen. En laat dit nu ook de definitie van Samenzeggenschap zijn. Vandaar dat ik dus “graag” die term vergeet, maar gewoon SAMEN met alle betrokkenen blijf werken aan de zorg voor onze cliënten. Met andere woorden: Niet teveel zeggen, maar gewoon doen!

Robert Verberg
Voorzitter Centrale Familieraad
cefara@onstweedethuis.nl

< Terug naar: Columns Centrale Familieraad

Dit verhaal komt uit het JIJ & IK magazine.

December 2020
Comments are closed.