Topmenu

Samenzeggenschap vanuit de locatieraad belicht

Hoe is samenzeggenschap geregeld vanuit de medezeggenschap voor cliënten? Mensen die bij Ons Tweede Thuis werken, dagbesteding hebben of wonen hebben recht op zeggenschap en inspraak. Hoe werkt dat bij ons? Wat gaat goed en wat kan beter?  

Als je het mij vraagt

Hiljàn Hoek is sinds oktober 2016 coach van de Centrale Cliëntenraad. 

“Vanuit mijn rol als coach is het mijn droom dat iedere locatie een eigen raad heeft die onafhankelijk is en zo zelfstandig mogelijk functioneert.  Op die manier kun je leden in hun kracht zetten.” 

Hiljàn: Als lid van de locatieraad vertegenwoordig je een grotere groep. Jouw rol en inbreng wordt steeds serieuzer. De locatieraad is in ontwikkeling en is duidelijk meer dan een leuk moment voor de leden. Locatieraden hebben inspraak, ze praten mee en  moeten niet gezien worden als hekkensluiter. Ik zou iedere locatieraad een onafhankelijke coach gunnen. Dat is op dit moment nog niet zo.”

Je hebt een stem dus gebruik die

Clementien Nagtegaal is lid van de Zijdelraad in Zijdelveld en vertegenwoordigt ook cliënten in de Centrale Cliëntenraad. “Het is belangrijk om je stem uit te brengen, zodat andere mensen niet voor jou beslissen. Zo hebben Lotte, Mariska, Hiljàn en ik de bewoners op de locatie Aan het Spoor verteld waarom een locatieraad belangrijk is. Ik ben benieuwd of de raad er gaat komen. Je hebt een stem en hebt dus inspraak. Doe je hier niks mee dan moet je ook niet mopperen dat er een beslissing is genomen.”

Coach van de locatieraad

Mariska Wahlen is coach van de locatieraad van BZW/WV Aalsmeer. En ze werkt als begeleider op Zijdelveld. “Ik ben er echt voor de leden van de raad en heb verder geen rol in de persoonlijke begeleiding. Stel je hebt net als begeleider een pittig gesprek gehad met je cliënt over het eetpatroon en in de avond heb je vergadering van de locatieraad. Dat is toch minder prettig voor beide personen. Als coach ben je bekend met de cliëntenrechten en kun je de leden van de raad hierop attenderen. Veel nieuwe bewoners zijn alert op hun rechten, maar de oudere garde is het niet gewend om mee te mogen denken en beslissen. Het is belangrijk dat iedereen weet wat ieders rechten zijn. Ik denk dat veel mensen dat nog niet goed weten.”

 

De ideale locatieraad

Clementien is tevreden over de werkwijze van de Zijdelraad. De raad bestaat uit vijf leden, deze leden zitten zes jaar in de raad en daarna zijn er verkiezingen. “We vergaderen eens in de twee maanden. Onze coach Rina is er bij en onze locatiemanager Bert schuift aan het einde van de vergadering aan. Ieder lid van de raad heeft een vaste taak. Ik doe de terugkoppeling van de ingezonden punten aan de rest van de bewoners na de vergadering. Ja, de Zijdelraad werkt goed. Wat hebben we bereikt? De sensoren van de buitenverlichting zijn anders afgesteld, we hebben een nieuwe schuur, een andere plek voor de televisie in het restaurant en in de keuken gaan de medewerkers zelf koken. Maar we hebben altijd wensen. Zo zijn we nog geen onderdeel van de sollicitatiecommissie en onlangs is er een groot locatiebord geplaatst bij de woning. Daar zijn we het niet mee eens en dat gaan we bespreken met Bert.”

Wat als een cliënt zelf niet kan praten of jonger is dan 18 jaar?

De familie heeft recht op zeggenschap als de cliënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen. En als de cliënt niet kan praten dan zoek je samen naar mogelijkheden hoe dan te communiceren. In samenzeggenschap dus. Op verschillende locaties binnen Ons Tweede Thuis zijn familiecommies actief. Ook hebben we een Centrale Familieraad (Cefara) waarin leden van de familiecommissies deelnemen. De Cefara bespreekt alle ontwikkelingen binnen Ons Tweede Thuis. De raad is zo een klankbord voor het bestuur van Ons Tweede Thuis. 

We worden allemaal ouder en dan?

Een dilemma is de ouder wordende cliënt en de ouder wordende familie. Hoe regel je de zaken als je zelf wegvalt als ouder? Hoe zit het met bewindvoering en mentorschap? En hoe maak je met elkaar goede afspraken over samenzeggenschap? De Cefara organiseerde op 19 mei een eerste themabijeenkomst voor alle familieraden. Er gaan er nog meer volgen. Het gesprek met elkaar blijven hebben is zeer belangrijk. En ook het verhogen van de familiebetrokkenheid is een punt van verbetering. Robert Verberg (voorzitter van de Cefara): “We merken dat de leden van de raden vergrijzen, de stem van de familie blijft nodig. Hoe zorgen we er samen voor dat meer ouders en andere familieleden het belang inzien van de familieraden. Dat houdt ons bezig.“ 

Doe de zelftest!

Dit verhaal komt uit het JIJ & IK magazine.

December 2019
Comments are closed.