Topmenu

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)


“Eigen regie en een zo zelfstandig mogelijk bestaan, dat is voor mij echt belangrijk” Machiel Rombout

Als je hersenletsel krijgt door een ziekte of ongeluk, verandert er van alles. Voor jou en voor de mensen om je heen.

Deskundige begeleiding is dan vaak zeer welkom. Ook als je een lichamelijke beperking hebt, is ondersteuning vaak welkom.

Ons Tweede Thuis kan ondersteunen op allerlei gebieden. We kijken samen wat je nodig hebt en hoe we je kunnen helpen. Ondersteuning op maat dus.

Steeds met als doel om zelf de regie te hebben over je leven.

Ondersteuning thuis bij niet-aangeboren hersenletsel en bij lichamelijke beperking

Ons Tweede Thuis kan ondersteuning geven bij je thuis, via ambulante begeleiding. Bijvoorbeeld: 

 • inzicht geven in je situatie
 • organiseren van je dagelijks leven
 • omgaan met veranderde emoties
 • tips bij geheugenproblemen
 • ontdekken wat je kunt
 • omgaan met beperkte energie
 • ondersteunen in sociale contacten
 • onzekerheid overwinnen en weer naar buiten durven treden
 • wet- en regelgeving en in contact met instanties.. 

Training en Therapie

Er zijn verschillende vormen van training of therapie. Klik hier voor meer informatie.

Dagbesteding bij niet-aangeboren hersenletsel en lichamelijke beperking

Iedereen wil meedoen, ook als je hersenletsel of een beperking hebt. Onze activiteitencentra hebben een breed aanbod van activiteiten, onder andere arbeidsmatige dagbesteding.

Er zijn centra in Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam en Haarlem. De centra zijn volledig aangepast aan rolstoelgebruikers en er zijn mogelijkheden om te rusten. Er is ondersteuning voor dagelijkse persoonlijke verzorging.

“Het is prettig om contact te hebben met andere mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Van hen te horen hoe zij met hun beperking omgaan.” Albert

Je werkt aan je eigen doelen. Bijvoorbeeld:

 • vergroten van zelfstandigheid
 • vergroten van zelfvertrouwen
 • ontdekken en ontwikkelen van talenten en van mogelijkheden om mee te doen in de maatschappij
 • versterken van je netwerk
 • behouden of verbeteren van je lichamelijke conditie en fysieke vaardigheden

Je maakt zelf een keuze welke werkzaamheden of activiteiten je daarbij helpen. Bijvoorbeeld:

 • sport, ontspanning en spel
 • creatieve technieken
 • koken
 • tuinieren
 • werkzaamheden op computer
 • ontmoeting
 • gespreksgroepen

Centrum voor niet- aangeboren hersenletsel De Liede, Haarlem
Centrum voor niet- aangeboren hersenletsel Mendel, Aalsmeer
Centrum voor niet- aangeboren hersenletsel Zeilbrug, Amsterdam
Dagbesteding Kunst om de Hoek, Haarlem

Dagbesteding Mozaïek, Amstelveen

Afasiecentrum

Voor mensen met afasie zijn er afasiecentra in Aalsmeer en Haarlem. Hier kun je leren beter of anders te communiceren. In een veilige ontspannen sfeer en onder deskundige begeleiding.

“Iedereen kent de frustratie van niet kunnen zeggen wat je wilt. Iedereen heeft tijd nodig om iets duidelijk te maken.” Bianca

Logeren of wonen met niet-aangeboren hersenletsel of lichamelijke beperking

Heb je een aangepaste woonplek nodig of veel ondersteuning bij je dagelijks leven? Dan kun je bij Ons Tweede Thuis wonen.

Bijvoorbeeld bij woonvoorziening Mozaïek in Amstelveen. Mozaïek heeft ook een logeerkamer.

Meer informatie

Bel of maak gerust een afspraak.

Regio Amstelland, Meerlanden, Kennemerland en IJmond
Ineke het Lam | 06 45172878 | i.hetlam@onstweedethuis.nl

Amsterdam
Saskia Beukenhorst | 020 8408800 | s.beukenhorst@onstweedethuis.nl

Mozaïek in Amstelveen en ondersteuning thuis en maatschappelijk werk
Afdeling Zorgbemiddeling | 0297 353872 | zorgbemiddeling@onstweedethuis.nl

Contactformulier