Van stilstand naar ontwikkeling op het kinderdienstencentrum

Ter gelegenheid van het symposium “meer dan een aai over de bol” over het belang van het therapeutisch klimaat op onze kinderdienstencentra hebben we een filmpje gemaakt over Sophie. Haar ouders vertellen over hun zoektocht naar de juiste ondersteuning voor haar ontwikkeling.

Therapeutisch klimaat
Het therapeutisch klimaat op Kinderdienstencentrum Nifterlake Je kind blijkt een ontwikkelingsachterstand te hebben… en wat dan? Je moet op zoek naar een plek waar je kind past, waar het zich gaat ontwikkelen. De kinderdienstencentra van Ons Tweede Thuis zijn er voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Een speciale plek waar deze kinderen ondersteund worden in hun ontwikkeling met therapie en gerichte dag besteding. Op de KDC’s van OTT wordt multidisciplinair gewerkt. Gezamenlijk wordt het ‘therapeutisch klimaat’ vormgegeven. Hier zijn begeleiders, assistent-begeleiders, arts, gedragsdeskundige, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist bij betrokken. De meerwaarde van het therapeutisch klimaat is dat de oefenmomenten voor het kind geen uitgeschreven geplande momenten zijn, maar dat ze op een natuurlijke manier verweven zitten in het hele dagprogramma. Op die manier kan direct worden ingespeeld op wat het kind laat zien, wanneer het openstaat om samen te oefenen. Door functioneel in de dagelijkse situatie te oefenen, leert het kind sneller. Sophie is een van die kinderen.

Other news

Winkel Ampersand feestelijk geopend

1 juni was de feestelijke opening van Ampersand.  Burgemeester Gido Oude Kotte van Aalsmeer en Susan Veenhoff, bestuurder van Ons Tweede ...

Lees meer
Lees meer over Winkel Ampersand feestelijk geopend

Kwaliteitsjaarverslag 2022

Elke dag ondersteunen en behandelen we mensen met een zorg of ondersteuningsvraag met als doel om bij te dragen aan ...

Lees meer
Lees meer over Kwaliteitsjaarverslag 2022

Podcast: een ongewoon goed gesprek

Samen, jij en ik, dat is het motto van Ons Tweede Thuis. Meedoen in de samenleving staat voorop. Maar wie ...

Lees meer
Lees meer over Podcast: een ongewoon goed gesprek