Topmenu

Kinderdienstencentrum De Zevenster


Over Kinderdienstencentrum De Zevenster

Kinderen willen leren en zich ontwikkelen maar niet ieder kind heeft dezelfde mogelijkheden. Daarom kan niet ieder kind naar een regulier kinderdagverblijf of een reguliere school. Zij hebben een aangepaste plek nodig.

Kinderdienstencentrum De Zevenster is zo’n veilige en prettige plek. Met zorg op maat en intensieve begeleiding voor elk kind. Ieder kind kan zich hier in het eigen tempo verder ontwikkelen.

Bij De Zevenster stimuleren we de ontwikkeling van elk kind. Met diverse methodieken en hulpmiddelen, aangepast aan wat een kind nodig heeft.

De Zevenster heeft veel deskundigheid in huis en werkt met passie en aandacht, in nauwe samenwerking met ouders.

Boslaan 25 (bekijk in Google Maps)
2132 RJ, Hoofddorp

Tel: 023 – 5541910
Email : zevenster@onstweedethuis.nl

Voor wie

De Zevenster Hoofddorp heeft meerdere groepen voor kinderen van 0 tot 18 jaar met:

 • een (mogelijke) achterstand in hun ontwikkeling of kenmerken van autisme
 • een geldige indicatie jeugdzorgwet of beschikking, IQ <50
 • een ernstige meervoudige beperking met een geldige VG 5,8 of jeugdzorgwet, IQ<30
 • gedragsproblematiek en ondersteuning met een geldige indicatie VG 6, 7 of  jeugdzorgwet, IQ <50

Ondersteuning en begeleiding

Bij De Zevenster krijgen kinderen deskundige begeleiding en behandeling. Aangepast aan hun behoeftes en mogelijkheden. Ieder kind is immers uniek. We stimuleren de kinderen gedurende de hele dag op allerlei gebieden. We gaan met respect om met de deskundigheid en wensen van de ouders.

Ontwikkelingsplan
Ieder kind heeft een eigen ontwikkelingsplan. We stellen dit plan samen met therapeuten en ouders op. In het plan staan de doelen en afspraken die we regelmatig met ouders evalueren.

Vroeghulp en doorstromen

Voor jonge kinderen is er vroeghulp: zo snel mogelijk de juiste hulp starten voor een optimale ontwikkeling van een kind. Veel kinderen kunnen uiteindelijk doorstromen naar (speciaal) onderwijs. Als school nog niet lukt, dan blijven wij bij De Zevenster onze expertise inzetten. Dat doen we tot een kind achttien is, daarna kan iemand eventueel doorstromen naar een andere voorziening binnen Ons Tweede Thuis. In beide gevallen hebben wij korte lijnen en een uitstekende samenwerking.

Diagnostiek en behandeling

De Zevenster bepaalt het ontwikkelingsniveau van je kind en biedt diagnostiek. Diagnostiek geeft aanwijzingen voor begeleiding en behandeling. Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld via therapie. De Zevenster heeft een team met verschillende disciplines zoals (assistent)-begeleiders, orthopedagoog, teamarts, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en muziekbegeleider.

Samenwerking

We werken onder andere samen met Visio en Effatha. Visio onderzoekt de visus van mensen met een beperking. Effatha onderzoekt het gehoor.

Dagprogramma

Elke groep heeft een eigen dagprogramma, van 9.00 uur tot 15.30 uur. Het programma sluit aan op de ontwikkelingsmogelijkheden, doelen, behoeften en interesses van de kinderen. Er zijn groepsactiviteiten in spel en leren, buitenactiviteiten, momenten van rust en een-op-een contactmomenten.

Het dagprogramma bestaat uit bijvoorbeeld:

 • werken aan tafel met ontwikkelingsmateriaal
 • werken op de computer
 • snoezelen (van alles ervaren met je zintuigen)
 • zwemmen
 • wandelen
 • buiten spelen
 • muziek maken of ernaar luisteren
 • therapie zoals fysiotherapie

Medewerkers

Caroline Maat

Hoi, mijn naam is Caroline Maat. Ik ben werkzaam op de groep de Klavertjes en sinds kort werk ik ook op de Klimop. Ik ben als stagiaire begonnen op de Zevenster en heb het er zo naar mijn zin dat we inmiddels 11 jaar verder zijn. Ik ben persoonlijk begeleider, dat houdt in dat ik in contact met ouders, mijn collega's en de therapeuten op De Zevenster de verantwoordelijkheid draag voor meerdere kinderen. Naast mijn werkzaamheden als begeleider voor 4 dagen zit ik in de Ervaar het maar commissie, hier kan ik mijn creativiteit kwijt.

René van der Linden

Ik ben René van der Linden en ik werk sinds april 2018 als facilitair medewerker en chauffeur op De Zevenster. Ik ondersteun het team op allerlei facilitair gebied. Daarnaast probeer ik innovatief te zijn in de aanpak van vragen. Repareren van speelgoed, aanpassen van stoelen, meedenken met projecten en 'gewoon' repareren van een slot of kast! Daarnaast rijd ik ook dagelijks kinderen van de woonlocatie naar De Zevenster en terug. Daarbij probeer ik elk kind op zijn eigen wijze tegemoet te treden. Ik vind het een leuke, afwisselende en boeiende baan in een zeer betrokken team.

Anja Schuurman

Mijn naam is Anja Schuurman, al vele jaren werk ik met heel veel plezier als ADL-medewerkster op Het Bloemenbos van De Zevenster. Dit is een groepje kinderen die gebruik maken van onze Verlengde Dag Besteding. Ook val ik regelmatig in op de groep De Klimop van De Zevenster (de groep met onze jongste kinderen) waar ik t ook geweldig naar mijn zin heb. Verder zit ik met 3 andere collega's in de "ervaar 't maar-commissie", hierin worden thema's voor het hele jaar aangedragen waar dan mee gewerkt gaat worden en waarbij alle zintuigen gebruikt kunnen worden.

Jasmijn Tulleken

Mijn naam is Jasmijn Tulleken, ik werk al 3 jaar op De Zevenster. Ik ben persoonlijk begeleider op de groep de Fluitenkruid. Mijn werk houdt in dat ik in nauw contact met ouders, collega's en de therapeuten de verantwoordelijkheid voor de kinderen op de groep draag. Naast mijn werkzaamheden als begeleider voor 3 dagen in de week heb ik ook een aantal andere taken op De Zevenster. Namelijk BHV en het organiseren van de Sinterklaasviering. Ik doe dit alles met veel plezier.

Martijn Storm

Mijn naam is Martijn Storm, ik werk als facilitair medewerker op De Zevenster. Het werk als facilitair medewerker houdt in dat ik zorgdraag voor bijna alle praktische zaken binnen De Zevenster. Daarnaast rij ik ook regelmatig de bus. Ik werk al 16 jaar, 5 dagen in de week met veel plezier binnen dit leuke team.

Kelly Brusche

Ik ben Kelly Brusche en ik werk als persoonlijk begeleider op de groep de Zonnebloemen. Hier werk ik 3 dagen in de week, al zo’n 7,5 jaar op een EMB-groep met 7 kinderen. Naast mijn werkzaamheden op de groep heb ik ook nog andere taken op De Zevenster. Ik ben namelijk samen met nog 2 andere collega’s verantwoordelijk voor het ECD (Elektronisch ClientenDossier) en de Leuke-Dingen-Doe-Commissie waarin we zorgen voor leuke activiteiten binnen ons team. Samen met mijn collega’s en de kinderen beleef ik altijd veel plezier op mijn werk.

Christel Heemskerk

Mijn naam is Christel Heemskerk, nadat ik eerst in het zuiden van het land op verschillende woningen heb gewerkt, ben ik nu al heel wat jaren werkzaam binnen O.T.T en nu al enige tijd op de Zevenster. Op de Zevenster heb ik inmiddels op diverse groepen gewerkt als begeleidster, momenteel werk ik nog 1 dag in de week op de Klimop. Een aantal jaren geleden, zijn wij als team, zelfsturend geworden. Dit gaat heel goed, we zijn een zeer zelfstandig team. Iedereen, kreeg er taken bij. Wat het natuurlijk wel allemaal drukker maakte voor de begeleiders op de groepen. Omdat er toch wat taken bleven liggen, en er behoefte was aan iemand die het overzicht bewaakt, heb ik sinds ruim 1 jaar deze taak op me mogen nemen en werk ik 2 dagen in de week hieraan. Ik organiseer, plan, en denk mee, met alles rondom de Zevenster.

Kirstin Kat

Mijn naam is Kirstin Kat en ik werk sinds 2015 als gedragsdeskundige op KDC de Zevenster. Daarnaast ben ik ook werkzaam bij VKZ de Biezenwaard en WV Hortensialaan. Als gedragsdeskundige ben ik inhoudelijk verantwoordelijk voor de behandeling van alle kinderen op het KDC. In samenwerking met ouders, begeleiders en therapeuten wordt voor elk kind een eigen behandeltraject vormgegeven. Met veel plezier draag ik daar mijn steentje aan bij door te observeren, psycho-educatie te geven, te adviseren en periodiek diagnostisch onderzoek te doen. Bij complexe vraagstukken kunnen we externe deskundigen inschakelen, bijvoorbeeld van het Adviespunt of het CCE. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met een kinderpsychiater. Naast mijn werkzaamheden als gedragsdeskundige bij Ons Tweede Thuis ben ik ook verbonden aan de BOPZ-commissie, het pijn – en slaapteam en het platform palliatieve zorg.

Martine Rikken-Evers

Mijn naam is Martine Rikken-Evers en ik werk sinds 2009 als kinderfysiotherapeute op KDC De Zevenster. Als kinderfysiotherapeut houd ik mij bezig met het stimuleren van de motorische ontwikkeling, zowel grof- als fijn motorisch. In overleg met ouders wordt de hulpvraag vastgesteld. Er is een nauwe samenwerking met groepsleiding en het behandelteam. Op de Zevenster vinden wij het belangrijk om een therapeutisch klimaat te creëren waardoor een kind de hele dag geprikkeld en gestimuleerd wordt. Er is tevens een nauwe samenwerking met de revalidatie- arts van het Spaarne Gasthuis (3 consultdagen per jaar), de orthopedisch schoenmaker (Livit Orthopedie, 1x/maand) en de orthopedisch instrumentmaker (Kamer Orthopedie, 2x/maand). Zij komen naar de Zevenster voor consulten. Naast mijn werkzaamheden als kinderfysiotherapeut voor KDC de Zevenster ben ik ook verbonden aan het Wetenschappelijk onderzoeksteam en het Innovatieplatform van OTT. Mijn werkdagen op de Zevenster zijn de maandag en de donderdag.

Katy Smith

Mijn naam is Katy Smith en ik werk sinds 2002 bij Ons Tweede Thuis als pre-verbaal logopedist, en sinds 2003 op de Zevenster. Naast de Zevenster ben ik verder werkzaam op KDC de Wollewei en bij het Adviespunt. Een logopedist houdt zich bezig met de communicatieve ontwikkeling, eten en drinken en het mondgebied en daarbij werk ik samen met natuurlijk de ouders, de begeleiders en de overige therapeuten en professionals op De Zevenster. Het team aan begeleiders en het paramedisch team zetten samen op het KDC een therapeutisch klimaat neer wat voor mijn vakgebied inhoudt dat er gebruik wordt gemaakt van Totale Communicatie en de Hanen principes in de basishouding. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd en gestimuleerd gedurende de dag in alle situaties die op een dag voorkomen. Verder hebben een aantal kinderen logopedie wanneer er een specifieke hulpvraag is. Bij hulpvragen over eten en drinken (bijvoorbeeld voedselweigering of verslikproblematiek) kijk ik mee op de groepen en maak samen met de ouders en begeleiders een behandelplan. Hierin werk ik specifiek samen met de ergotherapeut en bekijken we voedselweigering vanuit de EIK (Eten in Kaart). Ook bied ik op de Zevenster samen met de ergotherapeut wekelijks watertherapie waarbij het accent ligt op Sensorische Informatieverwerking, contact en communicatieve ontwikkeling. Ik ben op donderdag en vrijdag aanwezig op de Zevenster.

Yolanthe Cornelisse

Mijn naam is Yolanthe Cornelisse, ik werk sinds 2017 als Muziekbegeleider op De Zevenster. Elke week op vrijdag bezoek ik alle groepen en maak daar muziek voor en met de kinderen. Hierbij kijk ik wat elk kind kan en naar de behoefte in het moment. Hierbij komen aspecten aan bod zoals zijn contact maken, stimuleren, tot rust brengen, interactie aangaan, leiden en volgen, verbinden. Ik sluit zoveel mogelijk aan bij de thema’s waar de groepen mee werken. Soms werk ik individueel wanneer er voor een kind een speciale behoefte is of wanneer muziek met de hele groep niet werkt. Zo beweeg ik mee met de dynamiek. Ook verzorg ik 4x per jaar een belevingsgerichte muzikale themadag over het seizoen waarbij ook andere sensorische prikkels worden aangeboden. Hiernaast werk ik ook als muziektherapeut op DC Westwijk en voor het Adviespunt, en buiten Ons Tweede Thuis ben ik verbonden aan het Cultuurgebouw in Hoofddorp waar ik bij Pier K muziekles geef aan volwassenen met verstandelijke beperking, en aan twee Hospices waar ik muziektherapie geef in de palliatieve zorg. Als muzikale aanvulling op dit alles is mijn grote hobby harpspelen wat ik onder andere doe in samenwerking met een verhalenverteller.

Rianne Philippo

Mijn naam is Rianne Philippo en ik ben sinds 2013 ergotherapeut binnen Ons Tweede Thuis. Gestart op KDC de Lotusbloem en KDC de Wollewei. Sinds 2017 ben ik werkzaam voor KDC de Zevenster. Naast KDC de Zevenster werk ik op dit moment op KDC de Wollewei en binnen het innovatieplatform van OTT. Ik heb mij gespecialiseerd in de sensorische informatieverwerking (prikkelverwerking) en de opleiding tot kinderergotherapeut gevolgd. De kinderergotherapeut richt zich op het dagelijks handelen van het kind en de ouders / opvoeders in de handelingsgebieden zorgen/ wonen, leren / werken en spelen /vrije tijd. Participatie, eigen regie en autonomie van het kind en de ouders / opvoeders staat voorop. De kinderergotherapeut is sterk in het zien van de kansen en kwetsbaarheden van het kind en het multidisciplinair samenwerken. Het therapeutisch klimaat van KDC de Zevenster levert hier een grote bijdrage aan. Bij hulpvragen kun je bijvoorbeeld denken fijne motoriek, ADL vragen (aan-uitkleden, zelfredzaamheid, eten enz.), ondersteunen - adviseren rondom hulpmiddelen en woningaanpassingen en spel/ activiteiten. De ergotherapeut kan ook de prikkelverwerking (sensorische informatieverwerking) in kaart brengen wanneer dit nodig is. Daarnaast biedt ik samen met de logopediste op KDC de Zevenster watertherapie aan en behandelen we kinderen met voedselweigering.

Groepen

Sleutelbloemen

De groep de Sleutelbloemen is een groep voor kinderen die behoefte hebben aan een voorspelbaar dagprogramma. Bijvoorbeeld kinderen die vallen binnen het autisme spectrum. Het hanteren van terugkerende routines vergroot de voorspelbaarheid. Desondanks wordt de nodige variatie geboden, om vastzitten in routines te voorkomen. Van groot belang is het hanteren van een eenduidige begeleidingsstijl. 

De activiteiten richten zich op ontwikkeling van spelmogelijkheden, evenwicht in emotioneel functioneren, bewegen en verschillende vormen van communicatie. 

Naast ontwikkelingsgerichte activiteiten zullen ook belevingsgerichte activiteiten geboden worden. In het activiteitenaanbod wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden van het kind, activiteiten worden soms individueel, maar veelal in kleine subgroepjes aangeboden. 

Groepsleiding houdt rekening met individuele behoeftes aan afwisseling tussen activiteiten en rust(ige) momenten. 

Zonnebloemen

Centraal voor deze groep staan de individuele behoeftes van alle kinderen aan afwisseling tussen activiteiten en rustmomenten. In het dagprogramma is veel aandacht voor sfeer en herhaling en wordt voorspelbaarheid gecreëerd door het toepassen van dagelijkse routines. 

Deze groep biedt zowel plek aan mobiele als zeer beperkt-mobiele kinderen. In het activiteitenaanbod wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden van het kind. 

Groepsleiding creëert binnen het dagprogramma de voorwaarden waarbij kinderen tot sociale interactie met een ander kind kunnen komen, vaak onder begeleiding van groepsleiding. Aandacht is er ook voor een gevarieerd aanbod op spelgebied en voor verschillende vormen van communicatie. Tevens zal de motorische ontwikkeling bij een aantal kinderen extra aandacht krijgen. Deze aandachtsgebieden zullen in de ontwikkelingsplannen worden besproken. 

Naast ontwikkelingsgerichte activiteiten zullen ook belevingsgerichte activiteiten geboden worden. 

Klimop

De Klimop is een groep voor zeer jonge kinderen (van 0 tot ongeveer 6 jaar). De kinderen hebben een ontwikkelingsachterstand of meervoudige beperkingen. 

Kinderen hebben meer zorg of ondersteuning nodig dan binnen een reguliere kinderdagopvang geboden kan worden. Waardoor kinderen behoefte hebben aan de veilige en beperkte leefomgeving van de groepsruimte. 

Begeleiding is alert op het opvangen van (kleine) signalen waarmee kinderen hun behoeftes duidelijk maken. Er wordt een beeld gevormd van individuele ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind op alle ontwikkelingsgebieden. 

Binnen het dagprogramma richt begeleiding zich op het optimaal benutten van de individuele mogelijkheden van het kind. 

Vanwege de jonge (ontwikkelings)leeftijd van de kinderen wordt er veel tijd besteed aan dagelijkse verzorging (eten/drinken en verschonen), tevens wordt er aandacht besteed aan belevingsgerichte en ontwikkelingsgerichte activiteiten. 

Therapeuten zijn vaak actief betrokken bij de groep, middels individuele therapie, maar nog vaker voor adviezen. Dit alles krijgt vorm in een persoonlijk ontwikkelingsplan met individuele behandeldoelen. 

Klavertjes 

De Klavertjes is een groep voor jonge kinderen (ongeveer 3 tot 7 jaar). 

De groep biedt plaats aan kinderen met verschillende ontwikkelingsleeftijden en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Het doel is een beeld te vormen van de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind op alle ontwikkelingsgebieden en een perspectief te vormen voor de toekomst. 

Hier wordt in het dagprogramma rekening mee gehouden. Het dagprogramma is gericht op het optimaal benutten van de individuele mogelijkheden van het kind. 

In het programma is naast aandacht voor cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling veel ruimte voor spel en beweging, afhankelijk van de individuele mogelijkheden gericht op beleving tot een voorschools programma. Dit alles krijgt vorm in een ontwikkelingsplan met individuele Werkpunten. 

Berenklauwen 

Er wordt balans geboden tussen cognitieve en sociaal-emotioneel behoeften. 

De kinderen hebben veelal een disharmonische ontwikkeling. 

Het groepsprogramma heeft structuur en is voorspelbaar. Het is gericht op het uitbreiden van zelfredzaamheid en communicatie. Laatstgenoemde heeft vooral betrekking op keuzes maken ter beïnvloeding van hun eigen leven. 

De groep kent groepsactiviteiten met daarbinnen een individuele benadering. 

Zo zijn er individuele dagprogramma’s en individuele behandeldoelen waarbij ook op individueel niveau wordt bekeken welk aandachtsgebied prioriteit heeft. 

Bij de activiteiten wordt er afgewisseld tussen beweging en rust. De lichamelijke activiteiten zijn ter bevordering van de concentratie t.b.v. het doen van meer eisende activiteiten. De interactie met het kind vindt vooral plaats met de begeleiding. Contact met andere kinderen bestaan voornamelijk uit het bekijken van elkaars activiteiten. Enkele kinderen spelen wel samen. Er kan sprake zijn van extra aandachtvragend gedrag. Het uitgangspunt van deze groep is altijd het gedrag om te buigen naar een meer acceptabelere uitingsvorm. Opvoeding is het kernwoord. 

Heksenkruid

In deze groep voor ernstig meervoudige beperkte kinderen ligt de prioriteit bij de dagelijkse verzorging van de kinderen. Hierbij valt te denken aan eten en drinken, transfers, verschonen en aanbieden van houdingswisselingen. Deze verzorgingsmomenten worden tevens benut om contact te maken met het kind, vaardigheden in stand te houden of waar mogelijk te ontwikkelen. 

Het activiteitenaanbod bestaat uit lichaamsgeboden belevingsactiviteiten 

vanuit de visie van de methode Ervaar het maar. In verband met de prikkelgevoeligheid van de kinderen is er veel aandacht voor sfeer en worden veel dagelijkse routines gebruikt. De begeleiding is gericht op de alertheid en 

de kleine signalen die het kind uitzendt en speelt hierop in door de juiste activiteit of een rustmoment aan te bieden. 

Er is een nauwe samenwerking tussen de groepsleiding en de therapeuten. 

Dagelijks zijn er kinderen die therapieën volgens op de groep en wordt er gevolgd of de hulpmiddelen aangepast of vervangen moeten worden. 

Fluitenkruid

Op deze groep werken we met kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met moeilijk verstaanbaar gedrag. Centraal voor deze groep staan de individuele behoeftes van alle kinderen aan afwisseling tussen activiteiten en rustmomenten. 

In het activiteitenaanbod wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden van het kind. 

De begeleiding is individueel en in groepsvorm, gericht op structuur en duidelijkheid. Duur van de activiteiten wordt aangepast aan de behoefte van 

de kinderen en wat zij aan kunnen. 

We werken we volgens de Triple C-methode. Hier wordt uitgegaan van het ervaren van handelingen uit het dagelijks leven. Zoals brood halen bij de bakker, de tafel dekken en opruimen, glas weggooien in de glasbak, etc. 

De Zevensprong 

De Zevensprong is een groep vanuit de Zevenster op de Van Voorthuijsenschool. Een zorg-onderwijsgroep met jonge kinderen rond de 4/5 jaar. Op de Zevensprong wordt er gewerkt aan schoolse vaardigheden, door het aanbrengen van een schoolse structuur met als doel de stap naar het onderwijs kleiner te maken. Het dagprogramma is groepsgericht met ruimte voor individuele mogelijkheden. Op de groep wordt er gewerkt aan alle ontwikkelingsgebieden en is er naast het werken aan tafel ook ruimte voor vrij spel. Daarnaast krijgen de kinderen een keer in de week gymles en muziekles en wordt er gebruik gemaakt van het zwembad op de Zevenster. Er is nauw contact met de leerkrachten op de Van Voorthuijsenschool en de groep sluit aan bij activiteiten als sinterklaas, kerst of schoolreisje. 

De VDB 

De Verlengde Dag Besteding (vso en nso) biedt kinderen van de Zevenster zo nodig, voor en na de reguliere tijd op het KDC, een “thuissituatie” aan. 

In een ontspannen sfeer, onder begeleiding, kan er gebruik gemaakt worden van tuin, gymzaal, hal, snoezel, Beleef-TV, iPad, enz. Voor ieder wat wils. 

Ook is er een drinkmoment met cracker of koekje en soms iets hartigs. 

De tijden van de VDB zijn tussen 7:30 – 09:00 en 15:30 – 18:00. 

Tijdens deze tijden kunnen kinderen in overleg met ouders/verzorgers worden gebracht of worden opgehaald. 

Kinderen hebben voor de VDB een passende indicatie nodig. 

Ouders

Ouders zijn heel belangrijk want je kent als ouder je kind het beste. Bij De Zevenster werken we in de driehoek kind-ouder-begeleider. Alleen als we in die driehoek goed samenwerken kunnen we goede zorg verlenen. De Zevenster staat altijd open voor actieve ouders die zich willen inzetten voor allerlei vrijwillige taken.

Zondagsopening

De oudercommissie organiseert op de eerste zondag van de maand een opening van De Zevenster voor de ouders en kinderen. U kunt met uw kind voor een kleine bijdrage op een vast tijdstip gebruik maken van de diverse ruimtes op De Zevenster (zwembad, gymzaal hal en tuin). Informatie kunt u krijgen bij de begeleiders van de groep van uw kind.

De oudercommissie:

 • behartigt de belangen van ouders en familie in de Centrale Familieraad van Ons Tweede Thuis
 • betrekt ouders bij activiteiten, zoals het Sintfeest
 • verzorgt het Sterrennieuwtje, ongeveer drie keer per jaar, digitaal
 • beheert het ouderbijdragenfonds en de giftenrekening
 • organiseert minimaal twee ouderavonden per jaar
 • bevordert de wederzijdse contacten tussen ouders en medewerkers van De Zevenster te bevorderen

Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de oudercommissie jaarlijks een vrijwillige bijdrage van alle ouders.

Methodieken

Dagelijks helpen begeleiders kinderen om stapjes in hun ontwikkeling te maken. Methodieken helpen ons daarbij. Wij werken met de volgende methodieken.

Contactgericht spelen en leren - CSL

Met deze methodiek kun je een kind stimuleren in de emotionele, sociale of motorische ontwikkeling. Contactgericht spelen en leren is speciaal bestemd voor kinderen met (kenmerken van) autisme maar je kunt het ook goed gebruiken bij andere kinderen.

Kleine Stapjes – Early Intervention

Met de methode kleine stapjes helpen we de kinderen vooruit in de verschillende ontwikkelingsgebieden. Voorbeelden van de methode zijn:  zoals het maken van een legpuzzel met negen stukjes, leren trap lopen, zelf broodbeleg aanwijzen, het gebaar herkennen voor ‘koekje’, over een drempel stappen of het gericht slaan naar objecten aan een mobile.

Sensorische integratie - SI

Soms komen prikkels te hard of te zacht binnen, is je kind bijvoorbeeld overgevoelig voor dagelijkse dingen als tanden poetsen of wassen. We leren je kind om prikkels uit zijn omgeving te verwerken en om informatie die de zintuigen opdoen, te doseren.

Ervaar het maar

Aan de hand van concrete thema’s: lichaam en verzorging, eten en drinken, lente en dieren, zomer, muziek, herfst, winter en kerst, verkeer stimuleren we de zintuigen van de kinderen.

Totale Communicatie - TC

We gebruiken alle mogelijke (digitale) middelen die helpen bij de communicatie: spraak, gebaren, spraakcomputer, voorwerpen, tekeningen, pictogrammen (ook PECCS), mimiek, expressie en lichaamshouding. Voor ieder kind zoeken we naar manieren waarmee het kind kan communiceren en zich kan uiten.

LACCS

LACCS staat voor: lichaam, alertheid, contact, communicatie en stimulans. We houden in onze ondersteuning steeds rekening met deze vier gebieden: welke ondersteuning heeft een kind nodig op elk gebied? De methode LACCS geeft praktische handvatten om dat in kaart te brengen en haalbare doelen te stellen.

Gebouw

De Zevenster heeft veel daglicht en een eigen grote tuin met speelvoorzieningen. Er is een eigen zwembad, een snoezelruimte en een gymzaal. Als het weer wat minder is, kunnen de kinderen in de grote hal spelen. Zij kunnen daar ook contact maken met kinderen van andere groepen.

De Zevenster heeft een speel-o-theek met speelmateriaal en ontwikkelingsmateriaal. We hebben voldoende kinderfietsen en een aantal rolstoelfietsen om eropuit te gaan met kinderen in een rolstoel. Ook hebben we een eigen rolstoelbus.

Elke groep heeft eigen een aangepaste badkamer en toiletruimte, een keuken en voldoende plek voor groepsactiviteiten. De meeste groepen hebben ook individuele ruimten.

Praktische zaken

Openingstijden
De Zevenster is van maandag tot en met vrijdag open van 9.00 uur tot 15.30 uur. Er is verlengde dagbesteding, dagelijks van 7.30 tot 9.00 uur en van 15.30 tot 18.00 uur. Alleen op de officiële feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag, 5 mei, Hemelvaart, Pinksteren, Kerstmis is De Zevenster gesloten. Ook in de schoolvakanties zijn wij dus gewoon open.

Kinderen kunnen voor minimaal twee dagen tot maximaal vijf hele dagen komen. Een combinatie met een peuterspeelzaal of school voor speciaal onderwijs is ook mogelijk. 

Mocht uw kind op vakantie gaan of een vrije dag willen, dan horen we dit graag op tijd, zodat we rekening met onze planning en bezetting kunnen houden.

Telefonische bereikbaarheid
Tijdens openingstijden zijn we telefonisch te bereiken: 023-5541910. De groepen lunchen tussen 12.00 en 13.00 uur. Dan willen we de kinderen en begeleiders telefonisch niet storen. U kunt altijd een boodschap achter laten bij degene die de telefoon aanneemt. U wordt dan op een later tijdstip teruggebeld.

Vervoer
Heeft u een beschikking voor vervoer dan kan uw kind met een taxi of busje gehaald en gebracht worden. Tijdens het intakegesprek kunt u aangeven of u van het vervoer gebruik wilt maken.

Privacybeleid
We werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Inhoudelijke informatie van uw kind delen we alleen na uw toestemming met derden. We maken alleen na uw toestemming foto’s van uw kind voor publicaties van Ons Tweede Thuis zoals een folder.

Indicatie

Uw kind heeft voor De Zevenster een indicatie of beschikking nodig:

 • een indicatie vanuit Wlz (Wet langdurige zorg)
 • beschikking uit de Jeugdzorg
 • PGB

Voor vragen hierover, kunt u bellen naar onze afdeling Zorgbemiddeling: 0297-353872.