Topmenu

Donorwet


Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan. 
Maak je geen keuze? Dan betekent dit: ‘geen bezwaar’.
Het verschil met de vorige wet is dat het nu om een actieve registratie gaat.

Er zijn vier keuzemogelijkheden in de Donorwet

 1. Ja, ik geef toestemming
 2. Nee, ik geef geen toestemming
 3. Mijn partner of familie beslist
 4. De door mij gekozen persoon beslist

Cliënt ontvangt brief vanaf 1 juli

Elke cliënt vanaf 18 jaar ontvangt vanaf 1 juli 2020 (postcode-afhankelijk) een brief van de overheid.
De cliënt krijgt zes weken om hierop te reageren. Na deze 6 weken volgt een herinneringsbrief.

Wie kan de registratie doen

 • Wilsbekwame cliënt vanaf 12 jaar
 • Wettelijk vertegenwoordiger (curator of mentor) indien cliënt 18 jaar of ouder is én wilsonbekwaam ter zake
 • Cliënt van 12 t/m 17 jaar én wilsonbekwaam ter zake? Dan is geen rechtsgeldige registratie mogelijk

De rol van Ons Tweede Thuis

De rol van een zorgorganisatie hierin is beperkt.
Het betreft immers een hoogst persoonlijke beslissing.

Wat doen we wel?

 • De persoonlijk begeleiders zorgen ervoor dat de brief bij de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger terecht komt.
 • Locatiemanagers brengen het onderwerp donorregistratie onder de aandacht van cliënten en wettelijk vertegenwoordigers.

(De overheid heeft een filmpje gemaakt www.hoewerktorgaandonatie.nl )

 • Persoonlijk begeleiders en begeleidingsteam beantwoorden vragen van cliënten en wettelijk vertegenwoordigers.
 • De locaties worden waar nodig ondersteund vanuit de afdeling Beleid en Kwaliteit.

Informatie over de donorregistratie plaatsen we op de website  Ons Tweede Thuis en de website Samen Thuis.

De Donorwet: uitleg voor cliënten

Kijk hier voor uitleg van de Donorwet voor cliënten.