Topmenu

Dossier en privacy


Om je goed te kunnen begeleiden hebben we allerlei informatie nodig.
Natuurlijk je naam en leeftijd, maar ook welke ondersteuning je krijgt.
Alle informatie bewaren we in het elektronisch cliëntendossier.
We gaan zorgvuldig om met al  je persoonlijke gegevens en werken volgens de privacywetgeving (vanaf 25 mei de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming).
We stellen hoge eisen aan beveiliging van informatie en bewaken van privacy.
Er is een functionaris gegevensbescherming, Ted van Dormolen.
Je kunt contact met hem opnemen via fg@onstweedethuis.nl.

Wat bewaren we?

  • Gegevens zoals naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer
  • Cliëntplan
  • Rapportage: bijzondere dingen die een cliënt meemaakt, opgeschreven door begeleiders
  • Financiële gegevens: met een aantal cliënten maken we elk jaar afspraken waar zij geld aan uit willen geven.
    We houden bij wat een cliënt uitgegeven heeft.
    Zo kan iemand zien waar zijn geld aan besteed is.
  • Medische, psychische en therapeutische gegevens
  • Video-opnames: soms wordt er een video-opname gemaakt om elkaar beter te kunnen begrijpen.

Doorgeven van gegevens aan anderen

Volgens de wet mag Ons Tweede Thuis gegevens van een cliënt aan anderen doorgeven zonder dit te overleggen met de cliënt.
Dit mag alleen als het noodzakelijk is voor de behandeling of verzorging.
Bijvoorbeeld aan een arts of een voorziening van Ons Tweede Thuis.
In alle andere gevallen moet Ons Tweede Thuis het eerst met de cliënt overleggen.

Inzien gegevens

Je mag zelf zien welke gegevens in het dossier bewaard worden.
Dit kun je mondeling of schriftelijk aanvragen, bijvoorbeeld bij je begeleider.
De locatie moet dan binnen een maand je dossier laten zien.
Er zijn enkele uitzonderingen.
In het privacyreglement van Ons Tweede Thuis staat welke dit zijn.
Bijvoorbeeld als het ook om privacy van andere cliënten of van medewerkers gaat.

Privacyreglement

In het privacyreglement Ons Tweede Thuis staan allerlei regels over het omgaan met persoonsgegevens.

Toestemming foto & video

In het Magazine JIJ&IK, folders, jaarverslagen, videojournaal en de website gebruiken we vaak foto’s en video-opnames van cliënten, vrijwilligers en medewerkers.
Ook wordt er tijdens observatie van cliënten gefilmd.
We vragen je toestemming om een foto waar je op staat, te gebruiken.
Daarvoor kun je een formulier ondertekenen.