0297 353800
info@onstweedethuis.nl

Ons Tweede Thuis

Kinderdienstencentrum De Wollewei

Net als alle kinderen hebben kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of meervoudige beperking behoefte aan een veilige en stimulerende plek om te spelen, te leren, gewaardeerd te worden en zich met plezier te ontwikkelen.
In kinderdienstencentrum De Wollewei staan de behoefte en wensen van jou en je kind centraal. Kleine groepen, een aangepast gebouw, een persoonlijk dagprogramma, een  multidisciplinair team en heel veel individuele aandacht. De Wollewei biedt kinderen van 0 t/m 18 jaar alle mogelijkheden om zich op sociaal, cognitief en emotioneel gebied optimaal te ontwikkelen.

We bieden voor en na schoolse opvang van 7:30 tot 9:00 uur en van 15:30 tot 18:00 en zondag opvang van 10:00 tot 16:00 uur. Daarnaast is er een breed aanbod van advies en hulp aan huis. De thuisondersteuning neemt bijvoorbeeld even de zorg van je kind over. We kunnen je ook helpen met vragen over opvoeding en ontwikkeling. Onze medewerkers van gezinsbegelei­ding helpen je bij allerlei vragen op het gebied van financiën, huishouden, relaties of huisvesting.

In De Wollewei werken we ontwikkelingsgericht met voornamelijk vier methodieken: sensorisch informatie verwerking, kleine stapjes, totale communicatie en ervaar het maar. Ons multidisciplinair team bestaat uit specialisten uit verschillende vakgebieden om de beste zorg en opvang te kunnen bieden. Begeleiders, pedagogisch medewerkers, gedragsdeskundigen, gespecialiseerde arts, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten vormen samen het team. Er is ook maatschappelijk werk voor ouders die een keer willen praten over hoe het is om een kind met een beperking te hebben of als ouders zelf een beperking hebben.

De Wollewei is gevestigd in een modern gebouw met een centrale hal en een tuin aan de achterkant. Iedere groep heeft een eigen lokaal met bijbehorend sanitair. Het hele gebouw is rolstoeltoegankelijk en beschikt o.a. over een zwembad, gymzaal, behandelruimtes voor therapie, aangepast speelmateriaal, een snoezelruimte en een ruime speeltuin met aangepaste speeltoestellen.

KDC De Wollewei ligt midden in Haarlem. Met diverse voorzieningen en winkels en de bushaltes op loopafstand.

Er zijn geen kosten verbonden aan het kinderdienstencentrum maar kinderen hebben wel een geldige indicatie nodig.

Denk je dat De Wollewei de juiste plek is voor je kind om zich te ontwikkelen?
Bel of maak gerust een afspraak met de afdeling zorgbemiddeling en laat je adviseren door ons professionele team.