Kinderdienstencentrum De Zevenster

Kinderen willen leren en zich ontwikkelen maar niet ieder kind heeft dezelfde mogelijkheden. Daarom kan niet ieder kind naar een regulier kinderdagverblijf of een reguliere school. Zij hebben een aangepaste plek nodig.

Adres

Kinderdienstencentrum De Zevenster is zo’n veilige en prettige plek. Met zorg op maat en intensieve begeleiding voor elk kind. Ieder kind kan zich hier in het eigen tempo verder ontwikkelen.

Bij De Zevenster stimuleren we de ontwikkeling van elk kind. Met diverse methodieken en hulpmiddelen, aangepast aan wat een kind nodig heeft.

De Zevenster heeft veel deskundigheid in huis en werkt met passie en aandacht, in nauwe samenwerking met ouders.

Voor wie

De Zevenster Hoofddorp heeft meerdere groepen voor kinderen van 0 tot 18 jaar met:

 • een (mogelijke) achterstand in hun ontwikkeling of kenmerken van autisme
 • een geldige indicatie jeugdzorgwet of beschikking, IQ <50
 • een ernstige meervoudige beperking met een geldige VG 5,8 of jeugdzorgwet, IQ<30
 • gedragsproblematiek en ondersteuning met een geldige indicatie VG 6, 7 of  jeugdzorgwet, IQ <50

Ondersteuning en begeleiding

Bij De Zevenster krijgen kinderen deskundige begeleiding en behandeling. Aangepast aan hun behoeftes en mogelijkheden. Ieder kind is immers uniek. We stimuleren de kinderen gedurende de hele dag op allerlei gebieden. We gaan met respect om met de deskundigheid en wensen van de ouders.

Ontwikkelingsplan

Ieder kind heeft een eigen ontwikkelingsplan. We stellen dit plan samen met therapeuten en ouders op. In het plan staan de doelen en afspraken die we regelmatig met ouders evalueren.

Vroeghulp en doorstromen

Voor jonge kinderen is er vroeghulp: zo snel mogelijk de juiste hulp starten voor een optimale ontwikkeling van een kind. Veel kinderen kunnen uiteindelijk doorstromen naar (speciaal) onderwijs. Als school nog niet lukt, dan blijven wij bij De Zevenster onze expertise inzetten. Dat doen we tot een kind achttien is, daarna kan iemand eventueel doorstromen naar een andere voorziening binnen Ons Tweede Thuis. In beide gevallen hebben wij korte lijnen en een uitstekende samenwerking.

Diagnostiek en behandeling

De Zevenster bepaalt het ontwikkelingsniveau van je kind en biedt diagnostiek. Diagnostiek geeft aanwijzingen voor begeleiding en behandeling. Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld via therapie. De Zevenster heeft een team met verschillende disciplines zoals (assistent)-begeleiders, orthopedagoog, teamarts, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en muziekbegeleider.

Samenwerking

We werken onder andere samen met Visio en Effatha. Visio onderzoekt de visus van mensen met een beperking. Effatha onderzoekt het gehoor.

Dagprogramma

Elke groep heeft een eigen dagprogramma, van 9.00 uur tot 15.30 uur. Het programma sluit aan op de ontwikkelingsmogelijkheden, doelen, behoeften en interesses van de kinderen. Er zijn groepsactiviteiten in spel en leren, buitenactiviteiten, momenten van rust en een-op-een contactmomenten.

Het dagprogramma bestaat uit bijvoorbeeld:

 • werken aan tafel met ontwikkelingsmateriaal
 • werken op de computer
 • snoezelen (van alles ervaren met je zintuigen)
 • zwemmen
 • wandelen
 • buiten spelen
 • muziek maken of ernaar luisteren
 • therapie zoals fysiotherapie
Goedeavond,
Heb je een vraag over de zorg en ondersteuning op deze locatie?

Zorgbemiddeling

Ons Tweede Thuis

09.00 - 12.30

Heb je een vraag aan de locatie? De contactgegevens staan bovenaan deze pagina.

Groep

Sleutelbloemen

De Sleutelbloemen is voor kinderen die behoefte hebben aan een voorspelbaar dagprogramma.
Bijvoorbeeld kinderen die vallen binnen het autismespectrum. Terugkerende routines vergroten de voorspelbaarheid. Toch bieden we ook variatie om vastzitten in routines te voorkomen. Een eenduidige begeleidingsstijl die rekening houdt met individuele behoeftes, is heel belangrijk.

De activiteiten richten zich op ontwikkeling van spelmogelijkheden, evenwicht in emotioneel functioneren, belevingsgerichte activiteiten, bewegen en verschillende vormen van communicatie. Activiteiten zijn soms individueel, maar veelal in kleine subgroepjes.

Groep

Zonnebloemen

Deze groep biedt zowel plek aan mobiele als zeer beperkt-mobiele kinderen. We gaan bij de activiteiten uit van de individuele mogelijkheden van het kind.

In het dagprogramma is veel aandacht voor sfeer en herhaling. Dagelijks routines zorgen voor voorspelbaarheid. Er is afwisseling tussen activiteiten en rustmomenten. We zorgen bij het dagprogramma dat kinderen tot sociale interactie met een ander kind kunnen komen. En we zorgen voor een gevarieerd aanbod op spelgebied en voor verschillende vormen van communicatie.

Groep

Klimop

De Klimop is een groep voor zeer jonge kinderen (van 0 tot 6 jaar). De kinderen hebben een beperking enof ontwikkelingsachterstand.
De begeleiding zorgt voor een veilige omgeving en gaat aan de slag met deze beperking en ontwikkelingsachterstand. We werken individueel aan kleine doelen om een kind verder tot z’n recht te laten komen. Vanwege de (jonge) ontwikkelingsleeftijd van de kinderen, besteden we veel tijd aan dagelijkse verzorging en ontwikkelingsspel.
Therapeuten zijn vaak actief betrokken bij de groep, middels individuele therapie of voor advies.

Groep

Klavertjes

De Klavertjes is een groep voor kinderen van ongeveer 3 tot 7 jaar met verschillende ontwikkelingsleeftijden en ontwikkelingsmogelijkheden. In deze groep willen we een beeld vormen van de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind en een perspectief voor de toekomst.
Het dagprogramma is gericht op het optimaal benutten van de individuele mogelijkheden van ieder kind en op beleving. Ook is er een voorschools programma.
Er is aandacht voor de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. We stimuleren de communicatie en de zelfredzaamheid van de kinderen.
Natuurlijk is er veel ruimte voor spel en beweging. Er is een nauwe samenwerking met therapeuten.

Groep

Berenklauwen

De Berenklauwen biedt een balans tussen cognitieve en sociaal-emotionele behoeften. De kinderen hebben veelal een disharmonische ontwikkeling. Het groepsprogramma geeft structuur en is voorspelbaar. Het is gericht op het uitbreiden van zelfredzaamheid en communicatie.

De groep kent groepsactiviteiten met daarbinnen een individuele benadering. Zo zijn er individuele dagprogramma’s en individuele behandeldoelen. Bij de activiteiten zorgen we voor afwisseling tussen beweging en rust. Er kan sprake zijn van extra aandachtvragend gedrag. Het uitgangspunt van deze groep is altijd het gedrag om te buigen naar een meer acceptabelere uitingsvorm. Opvoeding is het kernwoord.

Groep

Heksenkruid

Heksenkruid is voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking. De prioriteit bij de dagelijkse verzorging van de kinderen. Deze verzorgingsmomenten gebruiken we ook om contact te maken met het kind, vaardigheden in stand te houden of waar mogelijk te ontwikkelen.

Het activiteitenaanbod bestaat uit lichaamsgebonden belevingsactiviteiten. Dat doen we vanuit de methode Ervaar het maar. In verband met de prikkelgevoeligheid van de kinderen is er veel aandacht voor sfeer en gebruiken we veel dagelijkse routines. De begeleiding is gericht op de alertheid en de kleine signalen die het kind uitzendt. De begeleiding speelt hierop in door de juiste activiteit of een rustmoment aan te bieden. Er is een nauwe samenwerking tussen de groepsleiding en de therapeuten.

Groep

Fluitenkruid

Bij Fluitenkruid zijn kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met moeilijk verstaanbaar gedrag. Centraal voor deze groep staan de individuele behoeftes van alle kinderen aan afwisseling tussen activiteiten en rustmomenten. Bij de activiteiten gaan we uit van de individuele mogelijkheden van het kind.

De begeleiding is individueel en in groepsvorm, gericht op structuur en duidelijkheid. We passen de duur van de activiteiten aan aan de behoefte van de kinderen en aan wat zij aankunnen. We werken we volgens de Triple C-methode. Deze methode gaat uit van het ervaren van handelingen uit het dagelijks leven.

Groep

De Zevensprong

De Zevensprong is een zorg-onderwijsgroep van De Zevenster met kinderen vanaf 4 jaar op de Van Voorthuijsenschool. We werken aan de verschillende ontwikkelingsgebieden en schoolse vaardigheden. Daarnaast is een doel de stap naar het onderwijs kleiner te maken door het aanbrengen van een schoolse structuur.

Het dagprogramma is groepsgericht met individuele momenten. Kinderen werken aan tafel en er is ruimte voor vrij spel. Een keer in de week is er gymles, muziekles en zwemmen op De Zevenster. Er is nauw contact met de leerkrachten van de Van Voorthuijsenschool en de groep sluit aan bij activiteiten als Sinterklaas, kerst of schoolreisje.

Verlengde dagbesteding

De verlengde dagbesteding (vso en nso) biedt kinderen van de Zevenster zo nodig voor en na de reguliere tijd op De Zevenster een ’thuissituatie’ aan. In een ontspannen sfeer, onder begeleiding, kunnen kinderen gebruiken maken van tuin, gymzaal, hal, snoezel, beleef-TV, iPad, enz. Ook is er een drinkmoment met cracker of koekje en soms iets hartigs.

De tijden van de VDB zijn tussen 7:30 – 09:00 en 15:30 – 18:00. Tijdens deze tijden kunnen kinderen in overleg met ouders/verzorgers worden gebracht of worden opgehaald. Kinderen hebben voor de verlengde dagbesteding een passende indicatie nodig.

Caroline Maat
René van der Linden
Anja Schuurman
Martijn Storm
Kelly Brusche
Christel Heemskerk
Kirstin Kat
Martine Rikken-Evers
Katy Smith
Yolanthe Cornelisse
Rianne Philippo
Mirka Borms

Caroline Maat

Hoi, mijn naam is Caroline Maat. Ik ben 4 dagen in de week werkzaam als persoonlijk begeleider op de groepen de Klavertjes en de Klimop van De Zevenster. In 2008 ben ik als stagiaire begonnen en heb het er zo naar mijn zin dat we inmiddels 11 jaar verder zijn. Ook zit ik in de Ervaar het maar commissie, hier kan ik mij creativiteit kwijt.

René van der Linden

Ik ben René van der Linden sinds april 2018 werk ik als facilitair medewerker en chauffeur op De Zevenster. Ik ondersteun het team op allerlei facilitair gebied. Daarnaast probeer ik innovatief te zijn in de aanpak van vragen. Repareren van speelgoed, aanpassen van stoelen, meedenken met projecten en ‘gewoon’ repareren van een slot of kast! Ik vind het een leuke, afwisselende en boeiende baan in een zeer betrokken team.

Anja Schuurman

Mijn naam is Anja Schuurman, al vele jaren werk ik met heel veel plezier als adl-medewerkster op onze Verlengde Dag Besteding van De Zevenster. Het Bloemenbos. Ook val ik regelmatig in op de jongste kindergroep De Klimop. Verder zit ik met 3 andere collega’s in de “ervaar ‘t maar-commissie”, hierin worden thema’s voor het hele jaar aangedragen waar dan mee gewerkt gaat worden..en waarbij alle zintuigen gebruikt kunnen worden.

Martijn Storm

Mijn naam is Martijn Storm, ik werk als facilitair medewerker op De Zevenster. Het werk als facilitair medewerker houdt in dat ik zorg draag voor bijna alle praktische zaken binnen De Zevenster. Daarnaast rij ik ook regelmatig de bus. Ik werk al 16 jaar, 5 dagen in de week met veel plezier binnen dit leuke team.

Kelly Brusche

Ik ben Kelly Brusche en ik werk als persoonlijk begeleider op de groep de Zonnebloemen. Hier werk ik 3 dagen in de week, al zo’n 7,5 jaar op een EMB-groep met 7 kinderen. Naast mijn werkzaamheden op de groep heb ik ook nog andere taken op De Zevenster. Ik ben namelijk samen met nog 2 andere collega’s verantwoordelijk voor het ECD (Elektronisch ClientenDossier) en de Leuke-Dingen-Doe-Commissie waarin we zorgen voor leuke activiteiten binnen ons team. Samen met mijn collega’s en de kinderen beleef ik altijd veel plezier op mijn werk.

Christel Heemskerk

Mijn naam is Christel Heemskerk, Ik werk 1 dag in de week als assistent begeleidster op de groep de Klimop en 2 dagen als administratief medewerkster op De Zevenster. Een aantal jaren geleden, zijn wij als team, zelfsturend geworden. Dit gaat goed, we zijn een zelfstandig team. Iedereen, kreeg er taken bij, dus het is best wat drukker geworden. Om het team te verlichten ondersteun en bewaak, organiseer, plan, en denk mee, met alles rondom de Zevenster.

Kirstin Kat

Mijn naam is Kirstin Kat. Ik werk sinds 2015 als gedragsdeskundige op KDC de Zevenster. Daarnaast ben ik ook werkzaam bij VKZ de Biezenwaard en WV Hortensialaan. Als gedragsdeskundige ben ik inhoudelijk verantwoordelijk voor de behandeling van alle kinderen op het KDC. In samenwerking met ouders, begeleiders en therapeuten wordt voor elk kind een eigen behandeltraject vormgegeven. Met veel plezier draag ik hier mijn steentje aan bij door o.a. te observeren, adviseren en diagnostisch onderzoek te doen.

Martine Rikken-Evers

Mijn naam is Martine Rikken-Evers en ik werk sinds 2009 als kinderfysiotherapeute op KDC De Zevenster. Als kinderfysiotherapeut houd ik mij bezig met het stimuleren van de motorische ontwikkeling, zowel grof- als fijn motorisch. In overleg met ouders wordt de hulpvraag vastgesteld. Er is een nauwe samenwerking met groepsleiding en het behandelteam, de revalidatie- arts en de orthopedisch instrumentmaker. Mijn werkdagen op de Zevenster zijn de maandag en de donderdag. Tevens ben ik verbonden aan het Wetenschappelijk onderzoeksteam en het Innovatieplatform van OTT.

Katy Smith

Mijn naam is Katy Smith, ik ben pre-verbaal logopedist: Mijn aandachtsgebieden zijn de taal- en spraakontwikkeling, ondersteunende communicatie/TC, eten en drinken en het mondgebied. Samen met het hele team werken wij vanuit een therapeutisch klimaat zodat alle kinderen optimaal gestimuleerd worden. Soms behandel ik individueel. Samen met de fysiotherapeut en de ergotherapeut geef ik een fijne motoriek/taal groep en met de ergotherapeut werk ik veel samen in de behandeling van voedselweigering. Ook geven wij samen watertherapie.

Yolanthe Cornelisse

Mijn naam is Yolanthe Cornelisse, ik werk sinds 2017 als muziekbegeleider op De Zevenster. Elke vrijdag bezoek ik alle groepen. Ik hou rekening met de persoonlijke behoeften en mogelijkheden van elk kind. Er zijn verschillende motivaties voor het gebruik van muziek bijvoorbeeld : contact maken, stimuleren, tot rust brengen, interactie aangaan, leiden en volgen, verbinden. Regelmatig werk ik ook individueel. Verder ben ik muziektherapeut op DC Westwijk en voor het Adviespunt, buiten Ons Tweede Thuis ben ik verbonden aan het Cultuurgebouw in Hoofddorp.

Rianne Philippo

Mijn naam is Rianne Philippo, sinds 2013 ben ik (kinder)ergotherapeut binnen Ons Tweede Thuis. Gespecialiseerd in de sensorische informatieverwerking (prikkelverwerking). De kinderergotherapeut analyseert deskundig de aandachtsgebieden bij het kind. Zij richt zich op kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van praktische dagelijkse handelingen. Daarnaast geeft zij advies en ondersteuning rondom hulpmiddelen, woningaanpassingen en spel/activiteiten. Ook bieden we watertherapie en behandelen we kinderen met voedselweigering i.c.m. de logopedie. Tevens ben ik onderdeel van het Innovatieplatform van OTT.

Mirka Borms

Mijn naam is Mirka Borms en ik werk als arts voor verstandelijk gehandicapten bij De Zevenster en andere locaties van Ons Tweede Thuis. Ik ben betrokken bij de medische intake van de kinderen en volg hun groei en ontwikkeling. Verder adviseer ik bij de specifieke gezondheidsproblemen die kunnen optreden bij kinderen met een beperking, zoals moeilijk verstaanbaar gedrag, epilepsie, mobiliteit-, voeding-, visus- en slaapproblemen.

Methodieken

 • Contactgericht spelen en leren – CSL
  Met deze methodiek kun je een kind stimuleren in de emotionele, sociale of motorische ontwikkeling. Contactgericht spelen en leren is speciaal bestemd voor kinderen met (kenmerken van) autisme maar je kunt het ook goed gebruiken bij andere kinderen.
 • Kleine Stapjes – Early Intervention
  Met de methode kleine stapjes helpen we de kinderen vooruit in de verschillende ontwikkelingsgebieden. Voorbeelden van de methode zijn:  zoals het maken van een legpuzzel met negen stukjes, leren trap lopen, zelf broodbeleg aanwijzen, het gebaar herkennen voor ‘koekje’, over een drempel stappen of het gericht slaan naar objecten aan een mobile.
 • Sensorische integratie – SI
  Soms komen prikkels te hard of te zacht binnen, is je kind bijvoorbeeld overgevoelig voor dagelijkse dingen als tanden poetsen of wassen. We leren je kind om prikkels uit zijn omgeving te verwerken en om informatie die de zintuigen opdoen, te doseren.
 • Ervaar het maar
  Aan de hand van concrete thema’s: lichaam en verzorging, eten en drinken, lente en dieren, zomer, muziek, herfst, winter en kerst, verkeer stimuleren we de zintuigen van de kinderen.
 • Totale Communicatie – TC
  We gebruiken alle mogelijke (digitale) middelen die helpen bij de communicatie: spraak, gebaren, spraakcomputer, voorwerpen, tekeningen, pictogrammen (ook PECCS), mimiek, expressie en lichaamshouding. Voor ieder kind zoeken we naar manieren waarmee het kind kan communiceren en zich kan uiten.
 • LACCS
  LACCS staat voor: lichaam, alertheid, contact, communicatie en stimulans. We houden in onze ondersteuning steeds rekening met deze vier gebieden: welke ondersteuning heeft een kind nodig op elk gebied? De methode LACCS geeft praktische handvatten om dat in kaart te brengen en haalbare doelen te stellen.
 • Triple C
  Bij Triple C gaat het om het normale leven. Om de mogelijkheden van mensen. Onder moeilijk verstaanbaar gedrag liggen behoeftes en daar willen we naar kijken.

Gebouw

De Zevenster heeft veel daglicht en een eigen grote tuin met speelvoorzieningen. Er is een eigen zwembad, een snoezelruimte en een gymzaal. Als het weer wat minder is, kunnen de kinderen in de grote hal spelen. Zij kunnen daar ook contact maken met kinderen van andere groepen.

De Zevenster heeft een speel-o-theek met speelmateriaal en ontwikkelingsmateriaal. We hebben voldoende kinderfietsen en enkele rolstoelfietsen om eropuit te gaan met kinderen in een rolstoel. Ook hebben we een eigen rolstoelbus.

Elke groep heeft eigen een aangepaste badkamer en toiletruimte, een keuken en voldoende plek voor groepsactiviteiten. De meeste groepen hebben ook individuele ruimten.

 

Praktische zaken

Openingstijden

De Zevenster is van maandag tot en met vrijdag open van 9.00 uur tot 15.30 uur. Er is verlengde dagbesteding, dagelijks van 7.30 tot 9.00 uur en van 15.30 tot 18.00 uur. Alleen op de officiële feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag, 5 mei, Hemelvaart, Pinksteren, Kerstmis is De Zevenster gesloten. Ook in de schoolvakanties zijn wij dus gewoon open.

Kinderen kunnen voor minimaal twee dagen tot maximaal vijf hele dagen komen. Een combinatie met een peuterspeelzaal of school voor speciaal onderwijs is ook mogelijk.

Mocht je kind op vakantie gaan of een vrije dag willen, dan horen we dit graag op tijd. Dan kunnen we hiermee rekening houden met onze planning en bezetting.

Telefonische bereikbaarheid

Tijdens openingstijden zijn we telefonisch te bereiken: 023-5541910. De groepen lunchen tussen 12.00 en 13.00 uur. Dan willen we de kinderen en begeleiders telefonisch niet storen. Je kunt altijd een boodschap achter laten bij degene die de telefoon aanneemt. Je wordt dan op een later tijdstip teruggebeld.

Vervoer

Heb je een beschikking voor vervoer dan kan je kind met een taxi of busje gehaald en gebracht worden. Tijdens het intakegesprek kun je aangeven of je van het vervoer gebruik wilt maken.

Privacybeleid

We werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Inhoudelijke informatie van uw kind delen we alleen na uw toestemming met derden. We maken alleen na uw toestemming foto’s van uw kind voor publicaties van Ons Tweede Thuis zoals een folder.

Weekend-dagopvang

Is je kind al aangemeld voor de weekend-dagopvang van De Zevenster? Dan kun je reserveren via het aanmeldformulier.

Indicatie

Uw kind heeft voor De Zevenster een indicatie of beschikking nodig:

 • een indicatie vanuit Wlz (Wet langdurige zorg)
 • beschikking uit de Jeugdzorg
 • PGB

Voor vragen hierover, kunt u contact opnemen met afdeling Zorgbemiddeling.

Goedeavond,
Heb je een vraag over de zorg en ondersteuning op deze locatie?

Zorgbemiddeling

Ons Tweede Thuis

09.00 - 12.30

Heb je een vraag aan de locatie? De contactgegevens staan bovenaan deze pagina.