Topmenu

Methodieken


LACCS

Voor cliënten met een ernstige verstandelijke beperking of meervoudige beperking (EMB) werken we volgende de LACCS methode. De letters van LACCS staan voor

  • Lichaam
  • Alertheid
  • Contact
  • Communicatie
  • Stimulatie

“Een goed leven betekent dat het goed gaat op deze vijf LACCS-gebieden. En dat betekent voor de ondersteuners dat zij zich steeds richten op het optimaliseren van al deze gebieden”, aldus de ontwikkelaars van LACCS, De Geeter en Munsterman.
www.degeeterenmunsterman.nl.

Urlings

Bij de begeleiding van ouderen gebruiken we de methode Urlings, voluit: ‘Respectvol en methodisch begeleiden van oudere en dementerende mensen met een verstandelijke beperking’. De methode geeft handvatten hoe je mensen kunt begeleiden bij het ouder worden. De methodiek van der Linden-Urlings  kun je gebruiken om de oorzaak te achterhalen van probleemgedrag bij ouder wordende cliënten. Als je begrijpt waarom iemand bepaald gedrag laat zien, kun je die persoon beter begeleiden.

Geef me de Vijf

Voor mensen met autisme werken we volgens de methode Geef me de Vijf van Colette de Bruin. De methode heeft vijf pijlers: autisme begrijpen, positief contact maken, basisrust creëren, problemen oplossen en ontwikkeling bevorderen. Mensen met autisme hebben moeite om de samenhang te zien tussen wat zij allemaal waarnemen. Het zijn meer losse puzzelstukjes voor hen. De hoekstukken van de puzzel bestaan uit: hoe, wat, waar, wanneer en wie. Deze bieden houvast bij activiteiten.

Hooi op je Vork

Hooi op je vork is er voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Zij hebben zelf meegewerkt aan de totstandkoming van de methode. De methode helpt hen om grip op zichzelf en de situatie te krijgen en een plezierige en zinvolle invulling aan het leven te geven. Hooi op je vork helpt om met elkaar in gesprek te komen, zaken op een rij te zetten en stappen in de gewenste richting te zetten.

Totale communicatie

We brengen in kaart hoe iemand communiceert met de wereld om hem heen. We kijken welke middelen kunnen helpen bij de communicatie: spraak, gebaren, voorwerpen, tekeningen, pictogrammen, mimiek, expressie en lichaamshouding. Voor iedere cliënt zoeken we naar methodes waarmee iemand kan communiceren en zich kan uiten.

Sensorische Informatieverwerking

We brengen in kaart hoe iemand reageert op zintuiglijke prikkels: sensorische informatieverwerking noemen we dat. Soms komen prikkels te hard of te zacht binnen, is een cliënt bijvoorbeeld overgevoelig voor dagelijkse dingen als tanden poetsen of wassen. We leren iemand om prikkels uit zijn omgeving te verwerken en om informatie die de zintuigen opdoen, te doseren. Een rusteloos kind bieden we bijvoorbeeld rust door middel van een verzwaringsvest dat druk geeft, en door middel van aanraking.

Ervaar het maar

We stimuleren motoriek, zintuigen en communicatie bij mensen met een verstandelijke en lichamelijke handicap. Dat doen we aan de hand van concrete thema’s: lichaam en verzorging, eten en drinken, lente en dieren, zomer, zand en water, herfst, winter en kerst. In de herfst laten we cliënten bijvoorbeeld droge bladeren voelen en ruiken, bij het thema water spelen kinderen aan de zand/water-tafel.

Kleine stapjes

We proberen de ontwikkeling van een kind met kleine stapjes vooruit te helpen. Het gaat bij deze methode om kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot vier jaar. Kleine stapjes kunnen zijn een legpuzzel met negen stukjes maken, leren trap lopen, zelf broodbeleg aanwijzen, het gebaar herkennen voor “koekje”, over een drempel stappen of het gericht slaan naar objecten aan een mobile.

Contact gericht spelen en leren

Als begeleiders zijn we ons bewust van ons eigen gedrag: hoe maken we contact met een kind met autisme. Hoe kunnen we ons gedrag veranderen zodat het contact verbetert en het kind kan gaan leren. Spel helpt om contact te maken en helpt een kind om te leren. De methode geeft handvatten over spelen met een kind met autisme, over leren in kleine stapjes en over hoe je een speelkamer in kunt richten.

Triple C – nog in proeffase op aantal locaties

We hebben vooral effect van Triple C gezien bij cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Triple C gaat om het herstel van het gewone leven. Nadruk ligt op de mogelijkheden van mensen. Het moeilijk verstaanbaar gedrag zien we als het topje van de ijsberg. Onder dit gedrag liggen behoeftes en daar willen we naar kijken. Triple C staat voor cliënt, coach en competentie.

Cliënten ervaren het gewone leven, doordat we:
•uitgaan van hun menselijke behoeften;
•een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (relatieopbouw);
•samen werken aan betekenisvolle daginvulling (competentieopbouw);
•anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken.

Triple C bevat elementen uit de leertheorie en gehechtheidstheorie.

 

Op eigen benen – nog in proeffase op aantal locaties

Deze methode is er voor cliënten met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Op eigen benen helpt mensen om zelfstandiger te worden en hun plek in de samenleving in te nemen. Cliënten krijgen zelf veel ruimte om na te denken over oplossingen voor hun vragen. Op eigen benen geeft begeleiders handvatten om de cliënten te helpen zelf oplossingen te vinden.