Topmenu

Onafhankelijke cliëntondersteuning


Iedereen die zorg nodig heeft, van jong tot oud, heeft wettelijk recht op onafhankelijke ondersteuning. Dit geldt voor de Wmo, Jeugdwet en Wlz. Deze ondersteuning is gratis.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De cliëntondersteuners informeren en adviseren cliënten hoe zij hun zorg het beste kunnen organiseren. De ondersteuning is vooral gericht op het versterken van de positie van cliënten, zodat zij goede keuzes kunnen maken over hun zorg. De gemeente bepaalt de vorm van ondersteuning, die kan per gemeente verschillen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente waar je woont.

Jeugdwet

Ook kinderen en jongeren die hulp ontvangen via de gemeente, en hun ouders hebben recht op onafhankelijke ondersteuning. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente waar je woont. Daarnaast kunnen kinderen en ouders een beroep doen op het onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg, AKJ.

Wet langdurige zorg (Wlz)

In de Wlz zijn eveneens onafhankelijke cliëntenondersteuners beschikbaar. Zij kunnen mensen helpen met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling.