Kleine stapjes

We brengen de ontwikkeling van je kind in kaart en proberen die met kleine stapjes vooruit te helpen. Het gaat om kinderen die een ontwikkelingsleeftijd hebben tot vier jaar. De kleine stapjes kunnen op diverse ontwikkelingsgebieden zijn zoals het maken van een legpuzzel met negen stukjes, leren trap lopen, zelf broodbeleg aanwijzen, het gebaar herkennen voor “koekje”, over een drempel stappen of het gericht slaan naar objecten aan een mobile.

Ervaar het maar

We stimuleren motoriek, zintuigen en communicatie bij kinderen met een verstandelijke en lichamelijke handicap. We werken aan de hand van concrete thema’s: lichaam en verzorging, eten en drinken, lente en dieren, zomer, zand en water, herfst, winter en kerst. In ieder thema is er aandacht voor de prikkeling en stimulering van de zintuigen. Hierbij sluiten we steeds aan bij het thema. In de herfst laten we kinderen bijvoorbeeld droge bladeren voelen en ruiken, bij het thema “water” wordt er gespeeld aan de zand-/watertafel.

Totale communicatie

We gebruiken alle mogelijke middelen die helpen bij de communicatie: spraak, gebaren, voorwerpen, tekeningen, pictogrammen, mimiek, expressie en lichaamshouding. Voor ieder kind zoeken we naar methodes waarmee het kind kan communiceren en zich kan uiten.

Sensorische Informatieverwerking

Soms komen prikkels te hard of te zacht binnen, is je kind bijvoorbeeld overgevoelig voor dagelijkse dingen als tanden poetsen of wassen. We leren je kind om prikkels uit zijn omgeving te verwerken en om informatie die de zintuigen opdoen, te doseren. Een rusteloos kind bieden we bijvoorbeeld rust door middel van een verzwaringsvest dat druk geeft, en door middel van aanraking.