Dagelijks ondersteunen we mensen met een beperking. Het is goed om zo nu en dan stil te staan bij het beleid en de visie die dat dagelijks handelen richting geven. Dat doen wij met behulp van het strategisch beleidsplan en de zorgvisie. Hierin staan we stil bij vragen zoals: wie is onze cliënt en wat is zijn vraag? Wat is onze meerwaarde voor de cliënt, wat komt er op ons af, welke ambities hebben we en hoe zien we eigenlijk onze zorg?

Zorgvisie

Zorg en begeleiding van mensen met een beperking is ons werk. Maar hoe zien we de zorg? Hoe denken we over onze rol en hoe doen we de dingen zó dat ze echt helpen bij een goed leven? In onze zorgvisie leggen we uit waarom we doen wat we doen.

Zorgvisie

Strategisch beleid

In ons strategisch beleid leggen we uit welke keuzes we op langere termijn maken. De kern van ons strategisch beleid is een ‘goed leven’. Dat willen we voor alle mensen die bij ons wonen, werken en dagbesteding hebben. Ieder mens is uniek. Dus wat een goed leven is, verschilt per persoon. We gaan altijd uit van de behoeften van een cliënt. Wat kan en wil iemand? We luisteren daar naar, we leveren maatwerk en we leren door te doen.

Strategisch beleid

Meedoen in de samenleving

In het strategisch beleid wordt ook de toekomstvisie van Ons Tweede Thuis geschetst. Wij zien een toekomst voor ons, waarin iedereen – of zij nu een beperking hebben of niet – kan meedoen in de samenleving. Wij zetten ons, met al onze kennis, expertise en vaardigheden, in om zo een toekomst te creëren. Wij werken – samen met de mensen en organisaties om ons heen – aan een maatschappij die toegankelijk is en waarin ruimte is voor mensen met een beperking.

Onze zorgvisie en het strategisch beleid hangen nauw samen. Door onze manier van ondersteunen geven we een basis mee aan onze cliënten, waardoor zij mee kunnen doen aan de samenleving, ieder op zijn/haar eigen manier

Kernwaarden

Onze organisatie wordt gekenmerkt door 5 kernwaarden. Ze staan voor wie wij zijn, hoe we werken en wat we belangrijk vinden en zitten diep in ons DNA. Onze kernwaarden zijn:

  • Verbindend
  • Krachtig
  • Lef
  • Kwetsbaar
  • Zelfbewust

Kwaliteitsrapportage

Ieder jaar maken we een kwaliteitsverslag. Daarin schrijven we op hoe wij werken aan de kwaliteit van zorg. Het laat zien wat er goed gaat, wat er nog beter kan en hoe we deze verbeterslagen gaan maken.

We werken op basis van het kwaliteitskader, volgens vier bouwstenen:

  1. Iedere cliënt heeft een cliëntplan
  2. Cliëntervaringsinstrument ‘Ben ik Tevreden’ (BIT)
  3. Teamreflectie
  4. Laten zien wat we doen.

Het verslag kun je vinden op onze kwaliteitswebsite.

Geschiedenis

Ons Tweede Thuis is opgericht op 29 december 1967. Lees meer over onze geschiedenis.