Dagelijks ondersteunen we mensen met een beperking. Het is goed om zo nu en dan stil te staan bij het beleid en de visie die dat dagelijks handelen richting geven. Dat doen wij met behulp van het strategisch beleidsplan en de zorgvisie. Hierin staan we stil bij vragen zoals: wie is onze cliënt en wat is zijn vraag? Wat is onze meerwaarde voor de cliënt, wat komt er op ons af, welke ambities hebben we en hoe zien we eigenlijk onze zorg?

Zorgvisie

Zorg en begeleiding van mensen met een beperking is ons werk. Maar hoe zien we de zorg? Hoe denken we over onze rol en hoe doen we de dingen zó dat ze echt helpen bij een goed leven? In onze zorgvisie leggen we uit waarom we doen wat we doen.

Zorgvisie

Strategisch beleid

In ons strategisch beleid leggen we uit welke keuzes we op langere termijn maken. De kern van ons strategisch beleid is ‘samen één team’. In een veranderende wereld met bezuinigingen en krapte op de arbeidsmarkt worden we steeds meer een verbindende netwerkorganisatie. Samen gaan we werken aan een goed leven voor mensen met een beperking. Cliënten, familie, vrienden, kennissen, de gemeenschap, medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners: samen zijn we één team. Iedereen draagt bij.
Dat is onze opdracht voor de komende jaren.

Strategisch beleid

Goed leven en goed werken

In het strategisch beleid wordt ook de toekomstvisie van Ons Tweede Thuis geschetst. Wij zien een toekomst waar de samenleving een belangrijke rol gaat spelen bij de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. We behouden onze rol als professional maar we zoeken de verbinding, we gaan het samen doen. Het hoofddoel blijft: een goed leven en goed werken voor mensen met een beperking. Wij zetten ons, met al onze kennis, expertise en vaardigheden, in om zo een toekomst te creëren. Wij werken – samen met de mensen en organisaties om ons heen – aan een maatschappij die toegankelijk is en waarin ruimte is voor mensen met een beperking.

Onze zorgvisie en het strategisch beleid hangen nauw samen. Door onze manier van ondersteunen geven we een basis mee aan onze cliënten, waardoor zij mee kunnen doen aan de samenleving, ieder op zijn/haar eigen manier

Geschiedenis

Ons Tweede Thuis is opgericht op 29 december 1967. Lees meer over onze geschiedenis.