Visie en beleid


Ieder mens heeft mogelijkheden, beperkingen, behoeften, wortels, rechten en plichten. Deze visie loopt als een rode draad door ons werk heen en geldt voor iedereen die betrokken is bij Ons Tweede Thuis. Lees hier onze zorgvisie.

JIJ&IK is onze slogan. Jij en ik, mensen met een beperking, hun ouders en familie en onze professionals en vrijwilligers. Maar ook jij en ik in de wijk, mensen met en zonder beperking en andere (zorg)organisaties of gemeenten. Samen werken we aan een goed leven voor kinderen en volwassenen met een beperking. Dat is de missie van Ons Tweede Thuis. We stimuleren en helpen mensen om hun eigen keuzes te maken en het beste uit zichzelf te halen. En we ondersteunen hen om de mogelijkheden van hun netwerk maximaal te benutten. Dat doen we vanuit onze kernwaarden.

Kernwaarden

Onze kernwaarden – zelfbewust, krachtig, lef, kwetsbaar, verbindend – zijn ons kompas. Ze geven richting aan de dagelijkse ondersteuning van mensen met een beperking, het beleid van onze organisatie en aan de ontwikkeling van medewerkers. De kernwaarden maken zichtbaar wat onze overtuigingen zijn en voelbaar hoe we die in praktijk brengen. Lees hier meer over onze kernwaarden.

Beleid

Ons werk staat nooit stil. Toch zijn er veel onderwerpen waar we wel bij stil staan. Zoals onze zorginhoudelijke uitgangspunten of (ernstig) probleemgedrag en doelgroepenbeleid. Maar ook over onderwerpen als zorg voor en na het levenseinde, seksualiteit en hechtingsproblematiek maken we beleid. Deze beleidsstukken delen we graag met je. Ze zijn hier te vinden en te downloaden (pdf).

Strategisch beleid

Samenwerken, samenwerken, samenwerken. Dat is de kern van ons strategisch beleid. Onze blik is naar buiten gericht, omdat we ervan overtuigd zijn dat we samen mensen met een beperking het beste kunnen ondersteunen voor een goed leven. Iedereen die een rol speelt in hun leven doet daaraan mee en draagt daaraan bij. Waarom zo en vanuit welke uitgangspunten, is te lezen in ons strategisch beleid.

Jaarverslag 2016

2016 stond voor ons in het teken van zelfbewust: hoe doen we de dingen nu en wat vinden we daarvan? Wat is het effect op de ander? Een jaar van terug -en vooruitkijken, loslaten, vasthouden, doorgaan en van continu leren. Kortom een jaar van zoeken, ontdekken en wellicht herontdekken. Lees het jaarverslag 2016