Op 1 april 2022 is Ons Thuis Thuis als partner toegetreden naast de Vrije Universiteit Amsterdam en expertiseorganisatie Bartiméus, bij de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid. Doel? Samen kennis ontwikkelen en methodieken bedenken, die de sociale relaties van mensen met een (visuele) beperking verbeteren.

Hoogleraar, GZ-psycholoog en onderzoeker Paula Sterkenburg verwelkomt Ons Tweede Thuis als partner bij het samenwerkingsverband Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid. ‘Wij zijn allemaal blij met deze stap,’ merkt Sterkenburg op over het bestendigen van de samenwerkingsrelatie, die al sinds 2008 bestaat. Voor hoogleraar Sterkenburg is de bijzondere leerstoel ‘Sociale relaties & ICT’ ingesteld door Bartiméus en Bartiméus Fonds en maakt deel uit van de Academische Werkplaats.

Samenwerkende organisaties

Julianne Meijers, bestuursvoorzitter bij expertiseorganisatie Bartiméus, benadrukt ‘hoe belangrijk het is dat mensen met een (visuele) beperking het beste uit zichzelf en hun leven halen’. Terwijl Roel de Bruijn, bestuurder bij Ons Tweede Thuis, onderstreept dat de samenwerkende organisaties ‘door het bundelen van de krachten samen meer mensen bereiken met een beperking en ook diegenen die hen ondersteunen’.

Maurits van Tulder, decaan en professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam, over de bestendigde samenwerking: ‘Deze samenwerking komt de kwaliteit van ons onderzoek en onderwijs ten goede. De verbinding tussen wetenschap en praktijk is heel belangrijk en vruchtbaar voor alle partijen.’ Kortom een win-win situatie voor de deelnemende partners aan de Academische Werkplaats.

Visuele en/of verstandelijke beperking

Gezonde sociale relaties en veilige gehechtheid zijn belangrijk voor ieders welzijn. Voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking ligt hier vaak een uitdaging, omdat misverstanden in de communicatie of in relaties kunnen leiden tot stress, impulsief gedrag of het ontstaan van psychische klachten. In de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid pakken de Vrije Universiteit Amsterdam, Ons Tweede Thuis en expertiseorganisatie Bartiméus dit vraagstuk samen met partners aan.

Praktijkgericht onderzoek

De Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid slaat een brug tussen onderzoek en aan de praktijk. De werkplaats ontwikkelt (praktijk)kennis en wetenschappelijke methodieken om de gehechtheid voor mensen die visueel en/of verstandelijk beperkt zijn te verbeteren. Voorbeelden zijn: de Barti-mat en de training mentaliseren.

Ambitie

‘Onze ambitie is het verhogen van het welzijn van mensen met een visuele en/of visuele en verstandelijke beperking,’ stelt hoogleraar Sterkenburg. ‘Daarnaast werken we continu aan het verhogen van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de praktijk door het verbeteren van kennis en kennisoverdracht.’ Het ontwikkelen van kennis in verbinding met de dagelijkse praktijk is daarom voor alle partners van groot belang.

Meer informatie

Lees meer over de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid op de website van Bartiméus of neem per e-mail contact op met Paula Sterkenburg: psterkenburg@bartimeus.nl.