Topmenu

Wetenschappelijk onderzoek


Ons Tweede Thuis wil haar zorg en ondersteuning voortdurend verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld door nauw samen te werken met universiteiten. Wetenschappelijk onderzoek kan ons helpen om onze dienstverlening te verbeteren. De universiteiten hebben op hun beurt gegevens uit de praktijk nodig voor hun wetenschappelijke onderzoek. Zo is er een vruchtbare samenwerking ontstaan tussen universiteit en praktijk. Onder andere met de VU en in het Ben Sajet Centrum.

Kwaliteit van bestaan voor mensen met een beperking

Het gaat ons steeds om de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking. En om meer eigen regie voor hen. Wetenschappelijk onderzoek kan ons daarbij helpen. Als een begeleider via een app signalen van een cliënt leert herkennen en daardoor beter op die signalen reageert, dan heeft de cliënt daar direct baat bij. En daar gaat het ons om.

Voorbeelden van onderzoek

Score-onderzoek: wat helpt mij?
Heb je een verstandelijke beperking én heb je heel veel ondersteuning nodig? Dan is het SCORE-onderzoek er voor jou!
In het SCORE-onderzoek kijken we welke ondersteuning jou het beste helpt. Eigenlijk dus gewoon: ‘wat helpt jou’.

Wat helpt je om een fijn leven te hebben? En welke begeleiding helpt jou verder? Als we dat weten, kunnen we dat voor jou én voor andere mensen gebruiken.
We kunnen het vertellen aan mensen die begeleider willen worden.

De Universiteit van Leiden helpt ons bij dit onderzoek.
Verschillende organisaties werken daarbij samen: zorgorganisaties, universiteit en scholen. Er zijn vier fasen in het onderzoek.

Eerste fase van onderzoek
In de eerste fase van het onderzoek vragen we je:

 • Hoe woon je;
 • Welke begeleiding krijg je;
 • Wat betekent je familie voor je;
 • Welke keuzes kun je zelf maken in je dagelijks leven;
 • Is het voor jou belangrijk dat alles steeds hetzelfde is of dat je weet wat er gaat gebeuren;
 • Zijn er dingen die je niet mag doen en hoe is dat voor jou.

En vooral vragen we je: welke invloed heeft dat allemaal op hoe je je leven vindt. De antwoorden daarop zijn belangrijk voor ons!
Dat zijn namelijk de resultaten van de eerste fase van het SCORE-onderzoek.

Kijk voor meer informatie op www.wathelptmij.nl. Klik hier voor de Scorestrip.
Op 21 april 2017 was de ondertekening van de samenwerking rond het SCORE-onderzoek.

 

Flink!: Flink! is onze eigen training. Flink! gaat om ‘ik ben, ik voel en ik wil’. Pas als je weet wie je bent en wat je wensen en behoeftes zijn, kun je zeggen ‘ik wil’. Ik ben gaat om zelfbewustzijn, ik voel om egosterkte en ik wil om sociale weerbaarheid. Voor mensen met een matige tot lichte verstandelijke beperking.
Samen met de VU gaan we onderzoeken of deze training effectief is. Het onderzoek start in 2018. Op dit moment wordt gewerkt aan de onderzoeksopzet.

 

 

Sociale relaties en ICT: sociale relaties zijn heel belangrijk voor je kwaliteit van bestaan. We doen samen andere organisaties onderzoek naar de rol van ICT voor sociale relaties. Mensen met een beperking en hun omgeving kunnen namelijk veel hebben aan technologie. 

 

 

Het onderzoek levert drie technieken op:

 1. Serious game Jij & ik – een game voor mensen met een lichte verstandelijke beperking of die moeilijk leren. Zij leren via de game om na te denken over hun eigen gevoelens of over die van een ander.
 2. Aansluiten& stimuleren – mensen met een ernstige verstandelijke beperking kunnen zelf niet aangeven als de stress oploopt. Moderne technieken kunnen daarbij helpen. Bijvoorbeeld videobeelden of een ‘slimme sok’ die stress meet. Begeleiders en ouders kunnen zo beter aansluiten bij het gedrag van iemand met een ernstige verstandelijke beperking. Bij het ontwikkelen van het instrument Aansluiten & Stimuleren maken we gebruik van die moderne technieken.  
 3. Hi Sense app – deze app leert begeleiders en familie van mensen met een matige tot lichte verstandelijke beperking om zich beter in de ander in te kunnen leven. Er is al een Hi Sense app voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen.

Lees meer over dit onderzoek op www.socialerelatiesenict.nl, poster_Sociale relaties en ICT. Volg ons op Facebook.

De Wereld van EMPA: deze serious game helpt begeleiders om zich meer bewust te worden van de wensen en behoeften van mensen met een beperking. Dit helpt hen om sensitiever en empathischer te reageren op cliënten. Cliënten voelen zich hierdoor beter begrepen. Binnenkort worden de resultaten van dit onderzoek bekend.

 

 

 • Gewoon leven: hoe kunnen jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische problemen meer meedoen in de Haarlemmermeer? Hoe kunnen zij een gewoon leven hebben?
  Doel van het project:
  – hulpverleners weten meer over de groep jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische problemen
  – hulpverleners werken meer samen
  – de mensen krijgen sneller de juiste hulp. Zodat zij zelfstandiger zijn, zich prettiger voelen in relaties met vrienden en familie en gelukkiger zijn. Lees de samenvatting van het onderzoeksvoorstel een gewoon leven.

 

 • Topzorg. Samen met Cordaan en Stichting Omega ontwikkelen we een Topzorg-aanbod voor de doelgroep mensen met ernstige meervoudige beperking op wooncentrum Marius Meijboomstraat.
  Hiervoor is het onder andere belangrijk:
  – begeleiders werken volgens methodieken waarvan bewezen is dat zij goed werken (evidence based)
  – het onderzoek ondersteunt de zorg
  – we werken samen met andere zorgverleners en academische ziekenhuizen en de vertegenwoordigers van de bewoners
  – de begeleiding is betrokken en wil zich binnen de doelgroep verder ontwikkelen, de organisatie zorgt ervoor dat die mogelijkheden er zijn.

 

 • Mindfulness: samen met Bartiméus en onder begeleiding van de VU Amsterdam gaan we onderzoek doen naar mindfulness voor mensen met een verstandelijke beperking. De training mindfulness is aangepast voor onze bewoners. Begeleiding krijgt ook een mindfulnesstraining. Daarbij kijken we wat effectiever is: training van begeleiders individueel of in groepsverband. Onderzoek start in najaar 2017.

 

 • Gehechtheidsproblematiek en gedragsproblematiek: hoe vaak komt gehechtheidsproblematiek voor bij mensen met een verstandelijke beperking en wat is de relatie tussen gedragsproblemen en gehechtheidsproblematiek. Onderzoek van dr. Paula Sterkenburg van de Vrije Universiteit Amsterdam.  Naar aanleiding van dit onderzoek kwam er een convenant voor verdere samenwerking op het gebied van gehechtheid en sociale relaties. 

 

 • Pijnbeleving bij mensen met Down Syndroom. Enkele jaren geleden heeft onderzoeker Nanda de Knegt van de VU Amsterdam o.a. binnen Ons Tweede Thuis onderzoek gedaan naar de pijnbeleving van mensen met het Down Syndroom. Daarna is een pijn-computertool gemaakt. Cliënten met een matige tot lichte verstandelijke beperking kunnen hiermee zelf pijn registreren. Deze pijn-computertool wordt momenteel op enkele voorzieningen binnen Ons Tweede Thuis gebruikt. De tool kan helpen om eerder zicht te krijgen op (pijn)klachten van cliënten zodat zij nog beter behandeld kunnen worden.

 

 • Vrijheidsvergroting (in samenwerking met de VU). Met dit onderzoek bereiden we ons voor op de nieuwe Wet Zorg en Dwang. We willen de vrijheidsbeperking van mensen met een beperking verminderen. Lees hier over een pilot vrijheidsvergroting.

 

 • Stop nu met pesten: mensen met een beperking worden vaker gepest dan mensen zonder beperking. Toch zijn er weinig interventies op dit gebied. Deze serious game helpt begeleiders, ouders en leerkrachten om met pestgedrag om te gaan en dit te voorkomen.