Topmenu

Wetenschappelijk onderzoek


Ons Tweede Thuis wil haar zorg en ondersteuning voortdurend verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld door nauw samen te werken met universiteiten. Wetenschappelijk onderzoek kan ons helpen om onze dienstverlening te verbeteren. De universiteiten hebben op hun beurt gegevens uit de praktijk nodig voor hun wetenschappelijke onderzoek. Zo is er een vruchtbare samenwerking ontstaan tussen universiteit en praktijk. Onder andere met de Vrije Universiteit en in de academische werkplaats Ben Sajet Centrum.

Een goed leven voor mensen met een beperking

Doel is steeds een goed leven voor mensen met een beperking. Onder andere door hen meer eigen regie te geven. Wetenschappelijk onderzoek kan ons daarbij helpen. Als een begeleider via een app signalen van een cliënt leert herkennen en daardoor beter op die signalen reageert, dan heeft de cliënt daar direct baat bij. En daar gaat het ons om.