Topmenu

Sociale relaties en ICT


Sociale relaties zijn heel belangrijk voor je kwaliteit van bestaan. We doen samen andere organisaties onderzoek naar de rol van ICT voor sociale relaties. Mensen met een beperking en hun omgeving kunnen namelijk veel hebben aan technologie. 

Het onderzoek levert drie technieken op:

  1. Serious game Jij & ik – een game voor mensen met een lichte verstandelijke beperking of die moeilijk leren. Zij leren via de game om na te denken over hun eigen gevoelens of over die van een ander.
    Stand van zaken: op dit moment spelen alle deelnemers de serious game. Samen met de onderzoekers vullen zij de vragenlijsten in. 

  2. Aansluiten& stimuleren – mensen met een ernstige verstandelijke beperking kunnen zelf niet aangeven als de stress oploopt. Moderne technieken kunnen daarbij helpen. Bijvoorbeeld videobeelden of een ‘slimme sok’ die stress meet. Begeleiders en ouders kunnen zo beter aansluiten bij het gedrag van iemand met een ernstige verstandelijke beperking. Bij het ontwikkelen van het instrument Aansluiten & Stimuleren maken we gebruik van die moderne technieken. Begeleiders, ouders en onderzoekers vertellen er meer over in een filmpje
    Stand van zaken: de checklist Aansluiten & Stimuleren is af. Als we voldoende deelnemers hebben kunnen we Aansluiten & Stimuleren in de praktijk gaan testen. 

  3. Hi Sense app – deze app leert begeleiders en familie van mensen met een matige tot lichte verstandelijke beperking om zich beter in de ander in te kunnen leven. Er is al een Hi Sense app voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen.

Lees meer over dit onderzoek op www.socialerelatiesenict.nl, poster_Sociale relaties en ICT. Volg ons op Facebook.