Flink! is een training voor het ontwikkelen van zelfbewustzijn, ego-sterkte en sociale weerbaarheid bij mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. De training is ontwikkeld binnen Ons Tweede Thuis op basis van veel praktijkervaring. In de begeleiding van mensen met een matige tot lichte verstandelijke beperking zagen we soms dat de cliënten meer konden dan zij zelf dachten. Zij waren onzeker over zichzelf. We vroegen ons af of dat niet anders kon.

Gelukkig waren er allerlei trainingen, methodes en oefeningen beschikbaar om aan het zelfbeeld van mensen met een beperking te werken. Al doende merkten we echter dat de meeste trainingen te weinig aansloten bij het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van cliënten. De thema’s waren bijvoorbeeld te complex of lagen te ver buiten de belevingswereld van cliënten. Daardoor was het effect van de training kleiner dan verwacht.

Flink! gaat wél uit van het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau van onze cliënten. Flink! neemt de deelnemers vanaf de basis mee: lichaamsbesef, emoties en weerbaarheid. Ik ben, ik voel en ik wil.

Wetenschappelijk onderzoek

Samen met de Vrije Universiteit gaan onderzoeken we Flink! effectief is. Op dit moment werken we aan de opzet voor het onderzoek.

Meer informatie