Technologie kan begeleiders en familie van mensen met een ernstige meervoudige beperking helpen om hun cliënt of kind te ondersteunen. Het project EMB & ICT gaat daarover: nieuwe technologie ontwikkelen en kijken of het echt helpt. Het doel van het onderzoek is: de wereld voor mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) veilig, begrijpelijk en toegankelijk maken, met hulp van ICT. EMB en ICT dus.

Het onderzoek heeft drie onderdelen:

  1. EMB Pijn App – deze app helpt ouders en verwanten om te zien of hun zoon of dochter met een ernstige meervoudige beperking pijn heeft. Een slimme sok met sensoren geeft door of er spanning is bij de ander. Een vragenlijst helpt om goed te kijken. Als je eerder ziet dat iemand pijn heeft, kun je er beter op reageren.
  2. Aansluiten & stimuleren – dit hulpmiddel helpt mensen om beter aan te sluiten bij mensen met een ernstige meervoudige beperking als deze stress heeft. Daardoor kan diegene zich beter begrepen voelen en veiliger. De checklist aansluiten & stimuleren is inmiddels gemaakt. De ervaringen van ouders worden nu onderzocht
  3. Digitale toolkit – een overzicht van wat er allemaal is aan digitale hulpmiddelen, zodat ouders kunnen kiezen. We onderzoeken de ervaringen van ouders met deze toolkit.
Meer informatie