Het SCORE-onderzoek richt zich op mensen met een verstandelijke beperking, die heel veel ondersteuning nodig hebben. In het SCORE-onderzoek wordt gekeken naar welke ondersteuning in de specifieke situatie het beste helpt. Eigenlijk wordt er gewoon uitgegaan van de vraag: ‘wat helpt jou’?

Wat helpt een cliënt om een fijn leven te hebben? En welke begeleiding helpt iemand verder? Als we dat weten, kunnen we dat voor de cliënt én voor andere mensen gebruiken. We kunnen het vertellen aan mensen die de cliënten (gaan) begeleiden. De Universiteit van Leiden helpt ons bij dit onderzoek.Verschillende organisaties werken daarbij samen: zorgorganisaties, universiteit en scholen.

Er zijn in totaal vier fasen in het onderzoek. In de eerste fase van het onderzoek wordt ingegaan op:

  • Hoe woon je;
  • Welke begeleiding krijg je;
  • Wat betekent je familie voor je;
  • Welke keuzes kun je zelf maken in je dagelijks leven;
  • Is het voor jou belangrijk dat alles steeds hetzelfde is of dat je weet wat er gaat gebeuren;
  • Zijn er dingen die je niet mag doen en hoe is dat voor jou.
  • En vooral vragen we je: welke invloed heeft dat allemaal op hoe je je leven vindt.

De antwoorden op deze vragen zijn de resultaten van de eerste fase van het SCORE-onderzoek.

Lees meer