Passende hulp voor kinderen door korte lijntjes

Melissa Deen
Begeleider
Kinderdienstencentrum De Zevenster, Hoofddorp

Je wilt natuurlijk het beste voor je kind. Maar wat nou als je kindje anders is en andere ondersteuning nodig heeft? Hoe werkt dat dan?

Een kind past niet in een vakje

Een kind kan anders doen of reageren dan verwacht. Het kindje kan opvallen bij bijvoorbeeld de kinderopvang of op school. Dan is het de vraag waar dit anders doen vandaan komt. En wat het kind nodig heeft om verder te ontwikkelen. In de regio Haarlemmermeer is er een mooie wisselwerking tussen Kinderdienstencentrum (KDC) De Zevenster, regulier- en speciale kinderopvang, onderwijs en de gemeente om te kijken welke hulp past bij het kind.

Observeren

Marissa Deen, begeleider De Zevenster: “Kinderen passen nu eenmaal niet in een vakje en ik denk dat we te veel vanuit die vakjes denken als een kind zich op een andere manier ontwikkelt dan gebruikelijk. Waardevrij observeren is dan de eerste stap. Het uitgangspunt is altijd het kind zelf. Het resultaat is vaak verrassend.

Regelmatig krijgt ik een belletje van Kinderopvang Haarlemmermeer voor observatie.

Vervolgens ga ik naar de opvang toe. Ik doe de observatie en geef aan de medewerkers terug wat ik zie en geef hen tips om mee aan de slag te gaan. Soms is dit al voldoende om het kind verder te helpen en ook medewerkers te stimuleren met deze inzichten. En soms is er meer nodig. Dan kan het zijn dat het kindje een plekje krijgt in de observatiegroep van KDC De Zevenster. In de observatiegroep gaan we dan vanuit alle disciplines (begeleider, fysiotherapeut, ergotherapeut en gedragsdeskundige) observeren en maken dan een concreet plan voor het kind. Dat bespreken we dan met de ouders.”

Het kind staat centraal

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand hebben ondersteuning nodig, maar welke ondersteuning is dat en wie gaat dat betalen? Het is vaak een zoektocht naar de juiste vorm en de mogelijkheden binnen de jeugdzorg. Monique van Dijk, locatiemanager De Zevenster: “ons credo: niet op elkaar wachten, maar aan de slag op basis van onderling vertrouwen. Kijken wat werkt voor het kind en vervolgens tot passende zorg en financiering komen. Dat kan niet zonder kennis en professionaliteit en juist daar denken we als KDC echt een bijdrage te kunnen leveren.”

“Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH)werkt graag samen met deskundige ketenpartners zoals Ons Tweede Thuis. We proberen actief de verbinding op te zoeken met elkaar en dit gaat op een laagdrempelige en informele manier. Dat werkt voor ons heel prettig. Ook als er sprake is van een plaatsing op KDC De Zevenster of ambulante begeleiding thuis, werken we graag samen. Zo oefenen kinderen in een kleine setting bij het KDC vaardigheden die zij in de reguliere groep bij kinderopvang van SKH leren toepassen.

Voor kinderen die toegroeien naar het onderwijs, maken we de verbinding met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer. Samen met ouders zoeken we naar de best passende school en zorgen we ervoor dat de extra ondersteuningsbehoefte van het kind ook voor het team op school helder is.”

Sabine Visbeen , Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer.

Down definieert onze dochter niet

De ouders van Emna:

“Toen Emna geboren werd, had ze zuurstoftekort. Als we haar wilden vasthouden moesten we enorm oppassen dat er niks losschoot. We waren zo bezorgd. De arts vertelde dat het goed ging met Emna maar dat ze het syndroom van Down had. Haar intelligentie zou niet verder groeien dan dat van een kind van vier en ze zou tegen veel problemen oplopen in haar leven. Een zeer somber beeld, waar we enorm verdrietig over waren.

Eenmaal thuis zijn we gaan nadenken. We zijn van nature optimisten. Er is altijd ruimte voor ontwikkeling, ook voor Emna. En ze ging zich ontwikkelen! Als snel bleek dat ze goed oogcontact maakte en de kinderarts concludeerde dat haar motoriek in orde was. Vanaf twee maanden kreeg ze fysiotherapie. Dat deed haar goed. Na een jaar kon ze staan en acht maanden later lopen. Nu is ze drie jaar oud en kan ze zelf eten. We zijn zo trots op haar.

Na negen maanden ging ze naar de kinderopvang. Toen ze ruim twee jaar oud was, ging ze naar de normale peuterspeelzaal. Zoveel ontwikkeling in relatief korte tijd. Wie had dat gedacht? Sinds februari 2021 gaat ze ook naar KDC De Zevenster. Daar hebben ze de specialistische kennis over Downsyndroom om haar dingen te leren. Echt in haar tempo en stap voor stap.

We leven in het tempo van onze dochter. Als ze tot groep 8 van de lagere school komt, geweldig. Als ze een andere weg gaat, net zo goed. Voor ons is ze gewoon één van onze drie dochters. Down definieert haar niet, ze is Emna.”

Andere verhalen

Uitgebreid dagprogramma met therapie

Jenny en Tamzin
Ouder en cliënt
De Zevenster, Hoofddorp

Tamzin McBride is de dochter van Jenny Ploeg. Tamzin was anderhalf jaar oud toen zij bij De Zevenster kwam. Voor ...

Lees meer
Lees meer over Uitgebreid dagprogramma met therapie

Moeder van Gaby over zondagopvang

Renata
Moeder
De Wollewei, Haarlem

“Weg”, Gaby is heel duidelijk: haar moeder moet weg. Ze is nu immers bij begeleidster Caroline op De Wollewei. Moeder ...

Lees meer
Lees meer over Moeder van Gaby over zondagopvang

Bijzondere kinderdienstencentra

Carolien en Abbey
Gedragsdeskundige en moeder
Wollewei, Haarlem

Wat maakt een kinderdienstencentrum van Ons Tweede Thuis bijzonder? Dat vragen we aan gedragsdeskundige Carolien Hammer en Abbey Gieske, moeder ...

Lees meer
Lees meer over Bijzondere kinderdienstencentra